Nieuws

ARAG rechtsbijstandverzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Achmea rechtsbijstandverzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Achmea rechtsbijstand-verzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

DAS rechtsbijstand-verzekering: hoe meld ik een zaak aan?

DAS Rechtsbijstand

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Rechtsbijstandverzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen) advocaat/jurist -en dus bij voorkeur niet door de verzekeraar zelf- hoe je een zaak het beste kunt aanmelden.

Vrije advocaatkeuze

Als consument van de rechtsbijstandverzekering heb je recht op de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’. Dit recht is o.a. bevestigd door de hoogste gerechtelijke instantie: het Europese Hof van Justitie. De vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand voordat een procedure gevoerd moet worden. De rechtsbijstandverzekeraar moet óók de kosten rechtsbijstand in elke fase voorafgaande aan een procedure vergoeden.

Verzekeraars willen graag doen geloven dat zij de rechtsbijstand ook zelf prima kunnen uitvoeren. Een jurist in dienst van de verzekeraar heeft echter een commercieel belang voor de verzekeraar om zo snel mogelijk dossiers ‘af te wikkelen’. Een jurist in dienst bij de verzekeraar behandelt honderden zaken per jaar en besteedt gemiddeld maar ca. 5,5 uur aan een zaak. Er is dikwijls sprake van een ‘schikkingstunnelvisie’ die uiteraard niet in het belang is van de verzekerde. De behandelaar van de verzekeraar wordt door de verzekeraar als “specialist” geduid, maar heeft vaak geen universitaire mr-titel, laat staan een vervolg-specialisatie opleiding afgerond etc.

De verzekeraars mogen de kostenvergoedingen via dekkingsmaxima niet dusdanig beperken dat hierdoor geen volwaardig recht op de vrije advocaatkeuze kan worden uitgeoefend. Consumenten kunnen zich dus het beste laten voorzien van EXTERNE (zelf gekozen) rechtsbijstand in de buitengerechtelijke fase én om alle noodzakelijke gerechtelijke procedures in volle omvang te voeren.

Oplossing van de consument dient centraal te staan!

Niet de oplossing van de verzekeraar moet centraal staan, maar de oplossing die de verzekerde graag ziet, indien daarvoor een redelijke kans van slagen bestaat.

Hoe meld ik een arbeidsrechtzaak/ontslagzaak aan via Orange Legal?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen.

Daarnaast zet Orange Legal zich o.a. in voor de belangen van de consument. Zo heeft mr. Floris Zwartkruis diverse malen een bijdrage geleverd aan het consumenten TV-programma ‘Radar’ om de ernstige misstanden van de rechtsbijstandverzekering aan te kaarten.

Orange Legal heeft dus ruime kennis en ervaring met arbeidsrecht en rechtsbijstandverzekeringen.

Ook een arbeidsrechtzaak/ontslag aanmelden via Orange Legal?

Dat kan!

Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Gooit klachten-instituut Kifid het roer om?

Vrije advocaatkeuze

De rechtsbijstandverzekeringsbranche is met de rechtsbijstandverzekering al vele jaren in opspraak wegens ernstige misstanden. De gedupeerde consument komt met de rechtsbijstandverzekering keer op keer bedrogen uit.

Een van de relevante en terugkerende onderwerpen is het recht van verzekerden om zelf de advocaat of andere rechtshulpverlener te mogen kiezen: de zogeheten ‘vrije advocaatkeuze’.

Kifid heeft in navolging op de hoogste rechter, het Europese Hof van Justitie, diverse arresten van de Hoge raad, Gerechtshoven en Rechtbanken uitspraak gedaan over de ‘vrije advocaatkeuze’. Kifid bevestigt dat de kosten in aanloop naar een mogelijke procedure en in elke fase vergoed moeten worden. Voor de uitspraak van Kifid klik hier! en voor de publicatie over het arrest van het Europese Hof van Justititie klik hier!

Toch lijkt de rechtsbijstandverzekeringsbranche ook na de uitspraak van Kifid niet van plan om de enorme winsten en opgebouwde reserves aan te wenden om de massaal gedupeerde/besjoemelde consumenten met terugwerkende kracht te compenseren.

Kifid niet onafhankelijk én partijdig klachteninstituut

In diverse TV-uitzendingen van Kassa! en Radar werd aangetoond dat Kifid niet onafhankelijk is, en zelfs partijdig.

Veelzeggend is dat kort voor het omstreden “werkbezoek” van Sander Dekker aan Achmea diezelfde Dekker had opgeroepen voor méér instanties zoals Kifid, wetende dat Kifid in opspraak was/is. Klik hier! voor de publicatie over de oproep van Dekker.

De huidige uitspraak en de nog te wijzen uitspraak van de beroepscommissie moeten daarom wel in perspectief worden gelezen c.q. geplaatst.

DAS in beroep

DAS heeft meteen laten weten in beroep te gaan: ‘DAS stelt beroep in bij de Commissie van Beroep omdat de uitspraak volgens DAS onjuist is’. Klik hier! voor de berichtgeving van DAS.

Door het beroep wordt de uitspraak van Kifid meteen opgeschort. Het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten het beroep met vertrouwen tegemoet te zien. De verzekeraars hebben niet laten weten dat zij alsnog willen werken aan een werkbare oplossing voor de problemen rond de rechtsbijstandverzekering.

Conclusie: de uitspraak van Kifid is een bevestiging van de bestaande jurisprudentie.

Waarom deze post?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen. Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis.

Mag werkgever een vordering ex Studiekostenbeding verrekenen?

Studiekostenbeding vaak aanleiding voor onnodige conflicten tussen werkgevers en werknemers

Over het studiekostenbeding ontstaan in de arbeidsrechtpraktijk zeer regelmatig geschillen tussen werkgevers en werknemers. En vaak ontstaan die geschillen pas bij de eindafrekening (het einde van de arbeidsovereenkomst).

Zaak dus voor werkgevers en werknemers om reeds voorafgaande aan de totstandkoming van de afspraken over de studiekosten te weten waar je op moet letten en te weten hoe je de afspraken moet interpreteren teneinde onnodige en kostbare discussies/conflicten te voorkomen.

‘Het belang van goed vastleggen afspraken studiekosten en juiste kennis over rechtspositie’

Het belang van goed vastleggen van afspraken over de studiekosten en de juiste kennis over de rechtspositie van partijen, kan het beste worden verduidelijkt aan de hand van het recente vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 2 september 2020 (gepubliceerd op 1 oktober 2020).

De kantonrechter oordeelt -zakelijk weergegeven- dat werknemer weliswaar recht heeft op de bij dagvaarding ingestelde vordering op de werkgever, maar dat het onverlet laat dat werkgever (bevrijdend) mocht verrekenen uit hoofde van het studiekostenbeding.

Er is een terugbetalingsregeling van toepassing en er moet naar evenredigheid worden terugbetaald in relatie tot de gevolgde cursussen en de duur van de arbeidsovereenkomst via een afbouwregeling. Partijen hadden een tijdspanne afgesproken van vier jaar waarbinnen de werkgever wordt geacht baat te hebben van de door werknemer tijdens de opleiding verworven kennis en vaardigheden.

‘Rechtsgeldigheid studiekostenbeding’ en ‘verrekening’

De kantonrechter legt in gewezen vonnis stap voor stap helder uit via met name r.o. 2.2 t/m 2.8 wanneer werkgever het recht op ‘verrekening’ toekomt door eerst te bepalen of het studiekostenbeding ‘rechtsgeldig’ is. Daarbij toetst de kantonrechter aan de criteria van de Hoge Raad van 10 juni 1983 (HR 10 juni 1983, NL 1983, 796, Muller / Van Opzeeland):

2.2.

Zoals reeds in het tussenvonnis is overwogen, is tussen partijen niet in geschil dat -gedaagde- een deel van de eindafrekening, een bedrag van € 1.888,59 netto, aan -eiser- onbetaald heeft gelaten. De door -eiser- gevorderde hoofdsom ligt derhalve in beginsel voor toewijzing gereed. -gedaagde- heeft echter aangevoerd dat zij niet gehouden is het resterende deel van de eindafrekening aan -eiser- te voldoen, omdat zij dit bedrag mocht verrekenen met een openstaande vordering op -eiser-. Deze vordering betreft allereerst een bedrag van € 3.558,68 aan studiekosten die -eiser- op grond van het studiekostenbeding aan -gedaagde- zou moeten terugbetalen. Deze tegenvordering wordt door -gedaagde- in deze procedure opgevoerd als een (bevrijdend) verrekeningsverweer.

Rechtsgeldigheid studiekostenbeding

2.3.

Voor het oordeel of aan -gedaagde- een recht op verrekening toekomt, moet allereerst worden beoordeeld of het tussen partijen in artikel 19 van de arbeidsovereenkomst opgenomen studiekostenbeding (r.o. 2.2. tussenvonnis), rechtsgeldig is. Volgens -eiser- voldoet deze regeling niet aan de eisen zoals geformuleerd in het arrest van de Hoge Raad van 10 juni 1983 (HR 10 juni 1983, NL 1983, 796, Muller / Van Opzeeland). -gedaagde- heeft dit gemotiveerd betwist.

2.4.

In voornoemd arrest heeft de Hoge Raad een aantal voorwaarden gesteld voor de rechtsgeldigheid van een terugbetalingsverplichting voor loon over de periode waarin een opleiding is gevolgd. Volgens vaste rechtspraak kunnen deze door de Hoge Raad geformuleerde criteria ook worden toegepast op bedingen die betrekking hebben op terugbetaling van de aan een opleiding verbonden kosten die door de werkgever zijn betaald. Daarvan is in het onderhavige geval sprake.

2.5.

De kantonrechter stelt vast dat het in artikel 19 opgenomen studiekostenbeding een tijdspanne bevat binnen welke tijd de werkgever wordt geacht baat te hebben van de door de werknemer tijdens de opleiding verworven kennis en vaardigheden, namelijk vier jaar. Ook bepaalt het beding dat -eiser-, indien de arbeidsovereenkomst tijdens of na afloop van de opleiding wordt beëindigd, de kosten over die periode dient terug te betalen. Tot slot bevat het beding een afbouwregeling waarbij de terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid met het voortduren van de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding. Naar het oordeel van de kantonrechter voldoet het beding daarmee aan de door de Hoge Raad in haar arrest van 10 juni 1983 vastgestelde criteria. Dat de afbouwregeling een periode van vier jaar beslaat in plaats van drie jaar, zoals door -eiser- is aangevoerd, doet aan de rechtsgeldigheid van het beding niet af. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het tussen partijen gesloten studiekostenbeding rechtsgeldig is overeengekomen.

Terugbetaling studiekosten

2.6.

Vervolgens moet worden beoordeeld of -eiser- op grond van het studiekostenbeding gehouden is de door -gedaagde- ten behoeve van -eiser- gemaakte studiekosten terug te betalen.

2.7.

Op grond van artikel 19 van het studiekostenbeding dient een medewerker zijn medewerking te verlenen aan het volgen van opleidingen en cursussen, die door de werkgever noodzakelijk worden geacht voor het goed vervullen van de functie en die voor rekening van de werkgever zullen zijn. Voorts is bepaald dat indien het dienstverband binnen twee, drie of vier jaar na het volgen van de opleiding of cursus eindigt, de kosten hiervan (deels) moeten worden terugbetaald door de werknemer.

2.8.

-eiser- stelt in de dagvaarding dat hij de opleidingen op verzoek van -gedaagde- heeft gevolgd omdat dit gewenst- c.q. noodzakelijk was voor de juiste uitoefening van de onderneming van -gedaagde-. Bovendien heeft -eiser- erkend dat hij zelf heeft verzocht om de opleiding ODB op kosten van -gedaagde- te volgen. Dat deze cursus door -eiser- in de avonduren is gevolgd, is voor de terugbetalingsverplichting niet van belang. In het studiekostenbeding is ten aanzien van het moment waarop de cursus wordt gevolgd geen voorbehoud gemaakt. Evenmin is van belang is of de gevolgde opleidingen enkel -gedaagde- hebben gediend en mogelijk niet de marktwaarde van -eiser- hebben verhoogd, zoals door -eiser- is aangevoerd. Dit is ook niet als voorwaarde voor terugbetaling in het studiekostenbeding opgenomen.

Daarmee is naar het oordeel van de kantonrechter voldaan aan de eerste voorwaarde van het beding dat sprake moet zijn van cursussen die noodzakelijk waren voor het goed vervullen van de functie door -eiser- binnen de onderneming van -gedaagde-.

Rechtsbijstand c.q. juridisch advies nodig?

Wilt u een vergelijkbare of andere arbeidsrechtelijke kwestie (bijvoorbeeld ontslag/ontslagdreiging) aan Orange Legal voorleggen of kent u iemand binnen uw netwerk die juridisch advies of procedurele rechtsbijstand op prijs stelt?

Orange Legal is volledig gespecialiseerd in arbeidsrecht, heeft arbeidsrechtelijke expertise opgedaan in de top 15 van de advocatuur, is initiatiefnemer van Q & A Arbeidsrecht (een groep met meer dan 1.000 arbeidsrechtprofessionals) en voert al vele jaren procedures voor werkgevers en werknemers. Stuur gerust vrijblijvend een e-mail naar info@orangelegal.nl of stuur een P.M. naar Floris Zwartkruis.

Structureel niet nakomen re-integratie verplichtingen leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Op 22 juli 2020 heeft de rechtbank te Rotterdam het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden wegens niet nakomen re-integratie verplichtingen toegewezen.

R.O. 5.4: ‘In de wetsgeschiedenis wordt het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen door de werknemer als bedoeld in artikel 7:660a BW als voorbeeld van een e-grond genoemd (Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 99). Voldoende is gebleken dat [verweerder] zonder deugdelijke grond geen gehoor heeft gegeven aan de herhaalde verzoeken van [verzoekster] om zijn re-integratieverplichtingen als bedoeld in artikel 7:660a BW na te komen. Dat de re-integratie-inspanningen van [verweerder] onvoldoende zijn, wordt onderschreven door het deskundigenoordeel van het UWV van 23 april 2020 waaruit ook volgt dat de verzekeringsarts – net als de bedrijfsarts – van mening is dat het niet nakomen van afspraken door [verweerder] niet kan worden toegeschreven aan een medische aandoening. [verzoekster] heeft [verweerder] een waarschuwing gegeven voor het niet naleven van het verzuimprotocol en heeft vijf keer een loonstop dan wel loonopschorting toegepast vanwege het niet komen opdagen bij de bedrijfsarts, het niet ingaan op uitnodigingen voor een gesprek, het niet aanleveren van verzochte stukken en het onbereikbaar zijn voor [verzoekster] dan wel de bedrijfsarts.


Deze post is gepubliceerd op initiatief van Floris Zwartkruis (Orange Legal).

Ook Achmea doet of haar neus bloedt na uitspraak Europese Hof d.d. 14 mei 2020

Inmiddels heeft Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) gereageerd op de brief van Orange Legal namens een verzekerde van Achmea die beroep had gedaan op de vrije keuze voor externe rechtsbijstand in een arbeidsrechtzaak.

Vergoeding kosten rechtsbijstand ‘voorfase’

Daarbij werd verzocht om ook de kosten rechtsbijstand in ‘de voorfase’ te vergoeden, zoals volgt uit het arrest van het Europese Hof van Justitie d.d. 14 mei 2020, zaaknummer C-667/18.

In de reactie van Achmea (zie hieronder) is het standpunt van Orange Legal overigens niet goed verwoord door Achmea waardoor wellicht de indruk wordt gewekt dat er op dit moment in Nederland geen recht bestaat op de vrije keuze. Dat is echter al een uitgemaakte zaak en diverse malen bevestigd door het Europese Hof. De verzekerde kan dus gewoon beroep doen op de vrije keuze en de verzekeraar dient dit in te willigen.

Achmea weigert vooralsnog -tegen beter weten in- de kosten te vergoeden in de voorfase. Verzekerde wordt hierdoor naast het betalen van premies ten onrechte opgezadeld met een schuld van mogelijk vele duizenden euro’s voor kosten rechtsbijstand indien deze niet op de werkgever kunnen worden verhaald.

Rechtsbijstandverzekering en “vrije keuze” wassen neus

De rechtsbijstandverzekering en het daarbij behorende recht op de vrije keuze voor externe rechtsbijstand blijken dus in de praktijk een wassen neus te zijn. De consument komt keer op keer bedrogen uit.

Nb. Orange Legal werd telefonisch wel correct te woord gestaan door een juriste van Achmea.

Brief Achmea d.d. 30 juni 2020:

“Op dit moment geen recht op ‘vrije keuze’.

U heeft aangegeven van mening te zijn dat XXXXXX aanspraak kan maken op hulp van een zelf te kiezen rechtshulpverlener. Volgens u volgt dat uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 14 mei 2020. Deze uitspraak heeft echter betrekking op de in België wettelijk geregelde buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddelingsprocedure. Het Nederlands recht kent geen dergelijke wettelijke, met waarborgen omklede bemiddelingsprocedure. Voornoemde uitspraak heeft daarom geen invloed op de Nederlandse situatie. “

Waarom deze post?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen. Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar Floris Zwartkruis.

Arrest Europese Hof inzake ‘vrije advocaatkeuze’ versus ‘illusie’ rechtsbijstandverzekering plus achtergronden.CHAPTERS

Zojuist is de aangekondigde post over het arrest van het Europese Hof van Justitie inzake de ‘vrije advocaatkeuze’ gepubliceerd op de website van Orange Legal (www.orangelegal.nl)

Wilt u het volledige artikel, inclusief de bespreking van het arrest C-667/18 en de achtergronden en highlights van discussies over de rechtsbijstandverzekering en de ‘vrije advocaatkeuze’ plus de conclusies lezen, klik dan > hier!

Wilt u uitsluitend lezen over deel 1: de conclusie met betrekking tot het arrest van het Europese Hof (C-667/18) klik dan hier!

Wilt u uitsluitend lezen over deel 2: de conclusie met betrekking tot de highlights van de discussie over de rechtsbijstandverzekering tot en met 2020 klik dan hier!

Wilt u uitsluitend lezen over deel 3: de bespreking van het arrest van het Europese Hof C-667/18 klik dan hier!

Wilt u uitsluitend lezen over deel 4: de achtergronden over de discussie omtrent de rechtsbijstandverzekering en de ‘vrije advocaatkeuze’ klik dan hier!

Waarom deze post?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen. Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar mr. Floris Zwartkruis.