Privacy verklaring

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Er worden slechts in beperkte mate persoonsgegevens verwerkt en er worden géén bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

De navolgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht (i.v.m. juiste vermelding van aanhef bij eventuele mogelijkheden van contact)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres en locatiegegevens
  • Informatie over wijze van surfen
  • Indien van toepassing ingevoerde bankrekeningnummer

2. Voor wie is de website bestemd?
De website is bestemd voor werknemers en werkgevers. De bezoeker van de website mag uitsluitend persoonsgegevens invoeren indien deze 18 jaar of ouder is.

3. Wat is het doel van de verwerking van persoonsgegevens en op welke grondslag(en)?
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het informeren van de bezoeker, dan wel het voorbereiden of tot stand brengen van een overeenkomst van opdracht rechtsbijstand, dan wel het informeren over of het verkopen van een prepaid rechtshulp pakket.

Doel is eveneens de afhandeling van de betaling, het tot stand brengen van contact (telefonisch, per e-mail of per Whatsapp.

Het doel is voorts het informeren over of het verlenen van diensten, zoals het adviseren en procederen (rechtsbijstand) bij benodigde rechtshulp van werknemers of werkgevers in arbeidsrechtelijke kwesties of geschillen.

Het doel is ten slotte het analyseren van bezoekersgedrag op de website teneinde de website te verbeteren of te optimaliseren en om gepersonaliseerde diensten en/of producten aan te kunnen bieden.

De gegevens worden verwerkt op basis van de navolgende grondslagen:

  1. In verband met gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, dan wel voor specifieke doeleinden zoals hiervoor genoemd
  2. De hiervoor bedoelde overeenkomst
  3. In verband met een gerechtvaardigd belang, te weten een commercieel belang.

4. Neemt Orange Legal besluiten over geautomatiseerde verwerking van gegevens die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de gebruiker van de website?
Nee, Orange Legal neemt géén besluiten over geautomatiseerde verwerking van gegevens die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de gebruiker.

5. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens  worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. De persoonsgegevens worden in beginsel vernietigd na zeven jaar. Deze termijn is vergelijkbaar met de termijn die de Belastingdienst stelt om gegevens te bewaren.

6. Worden persoonsgegevens met derde(n) gedeeld?
Nee, persoonsgegevens worden niet met derde(n) gedeeld, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven, bijvoorbeeld indien in het belang van rechtsbijstand en het te bereiken resultaat één of meerdere derde(n) nodig zijn, zoals deskundigen.

7. Wordt gebruik gemaakt van cookies?
Ja, Er wordt gebruik gemaakt van cookies. Het gaat zowel om functionele cookies (cookies om de website te verbeteren) alsmede om analytische cookies (voor het beoordelen van bijvoorbeeld bezoekersaantallen etc.) alsmede, indien hiervoor toestemming is gegeven, tracking cookies voor commerciële doeleinden.

8. Hoe is de inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens geregeld?
Degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kan inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@orangelegal.nl. Er zal uiterlijk binnen zeven dagen worden gereageerd op het verzoek.

9. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. Dit geldt achtereenvolgens voor de internetverbinding, de e-mail en de website.

10. Wat zijn de relevante gegevens van Orange Legal?
De navolgende gegevens zijn van toepassing:

Naam: Orange Legal
URL: www.orangelegal.nl
Kamer van Koophandelnummer: 590143690
(post-)Adres: Ahornstraat 21, 3552 CE Utrecht
E-mailadres: info@orangelegal.nl
Telefoonnummer: 06-37167045

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).