Nieuws

Alle artikelenActueelArbeidsrecht

Gerechtshof Den Haag veroordeelt Ambassade tot betaling van een billijke vergoeding van € 50.000,-

Medewerker bij de ambassade is ten gevolge van een auto-ongeluk ziek geworden. De Ambassade heeft de medewerker tijdens ziekte ontslagen. De ambassade ziet in het gegeven ontslag een handeling die recht doet aan de soevereiniteit van een Staat om te bepalen wie er wel of niet mag werken.

Artikel lezen »

Bouwvakker die maanden lang afwezig was op het werk onterecht op staande voet ontslagen, ook al was er een dringende reden.

Op 13 oktober 2022 (publicatie 1 november 2022) heeft het Gerechtshof ´s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een ´ontslag op staande voet´-zaak tussen een aannemersbedrijf (werkgever) en een bouwvakhelper (werknemer). In Hoger beroep gaat het om de vraag of het ontslag op staande voet, gegeven op 8 december 2021, wel of niet...

Artikel lezen »

Catching bones met de ´Vrije advocaatkeuze´ rechtsbijstandverzekering

Nederland kent een paar miljoen consumenten met een rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering is het middelpunt van een miljardenindustrie en dus zijn er grote belangen in het spel.

Artikel lezen »

Welke rechtsbijstandverzekering is het beste én goedkoopste voor werknemers? DAS opgelost!

Orange Legal maakt zich via TV en sociale media al vele jaren sterk voor o.a. werknemers om betaalbare en kwalitatief goede rechtsbijstand te krijgen. Zo heeft Orange Legal -met succes- diverse malen via AvroTros Radar aandacht gevraagd voor de risico´s van de rechtsbijstandverzekering en voor de malafide praktijken rond de...

Artikel lezen »

UPDATE Arbeidsrecht. “Mes zwaaiende werknemer” ten onrechte op staande voet ontslagen

Op 5 oktober 2022 (publicatie: 13 oktober 2022) heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een ontslag op staande voet zaak. 𝗩𝗲𝗿𝗺𝗲𝗲𝗻𝗱 𝗱𝗿𝗲𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗺𝗲𝘀 Volgens werkgever had werknemer een werkinstructie niet opgevolgd en had deze vervolgens dreigend met een mes gezwaaid. Werknemer betwist de feitelijke gang van zaken die...

Artikel lezen »

UPDATE Arbeidsrecht: mag een werkgever eisen dat werknemer de webcam van de computer aan zet?

Korte samenvatting De rechtbank Zeeland-West Brabant heeft op 28 september 2022 (publicatie 4 oktober 2022) uitspraak gedaan over de vraag of werknemer op staande voet mocht worden ontslagen in verband met diens afwijzing van de instructie van de werkgever om de webcam aan te laten tijdens de werkzaamheden (´webcam monitoring´)....

Artikel lezen »

Waar moet ik op letten als ik ontslag neem bij mijn werkgever?

Ontslag nemen betekent dat de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt opgezegd. Het is aan te raden om dit altijd schriftelijk te doen. Opzeggen kan ook per e-mail of zelfs mondeling. Daarin schuilt wel een bewijsrisico. Meld bij de opzegging dat je de arbeidsovereenkomst wilt opzeggen tegen de eerst mogelijke datum,...

Artikel lezen »

Arbeidsrecht. Alsnog ontslag na -onterecht- ontslagvoornemen wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Algemeen. Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. In de wet is bepaald wat een redelijke grond is (artikel 7:669 lid 3 BW). Ook is voor ontbinding vereist dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de...

Artikel lezen »

Aanmelden Achmea rechtsbijstandverzekering

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar. Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Artikel lezen »

Aanmelden DAS rechtsbijstandverzekering

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar. Laat je dus tijdig (zo...

Artikel lezen »

Aanmelden ARAG rechtsbijstandverzekering

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar. Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Artikel lezen »

Aanmelden Klaverblad rechtsbijstandverzekering

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Artikel lezen »

Aanmelden Unive (SUR) rechtsbijstandverzekering

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Artikel lezen »

Klaverblad rechtsbijstandverzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar. Laat je dus tijdig (zo...

Artikel lezen »

Univé (SUR) rechtbijstandverzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar. Laat je dus tijdig (zo...

Artikel lezen »

ARAG rechtsbijstandverzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Artikel lezen »

Achmea rechtsbijstandverzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar. Laat je dus tijdig (zo...

Artikel lezen »

Rechtsbijstandverzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Voorkomen van risico op dekkingsgeschillen met de verzekeraar Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar. Laat je dus tijdig (zo...

Artikel lezen »

Achmea rechtsbijstand-verzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar.

Artikel lezen »

DAS rechtsbijstand-verzekering: hoe meld ik een zaak aan?

Consumenten met een rechtsbijstandverzekering moeten alert zijn wanneer zij beroep willen doen op hun rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om dekking te pas en te onpas te weigeren. Hierdoor ontstaan nodeloze en tijdrovende dekkingsgeschillen met de verzekeraar. Laat je dus tijdig (zo spoedig mogelijk) adviseren door een EXTERNE (zelf gekozen)...

Artikel lezen »

Gooit klachten-instituut Kifid het roer om?

De rechtsbijstandverzekeringsbranche is met de rechtsbijstandverzekering al vele jaren in opspraak wegens ernstige misstanden. De gedupeerde consument komt met de rechtsbijstandverzekering keer op keer bedrogen uit. Een van de relevante en terugkerende onderwerpen is het recht van verzekerden om zelf de advocaat of andere rechtshulpverlener te mogen kiezen: de zogeheten...

Artikel lezen »

Mag werkgever een vordering ex Studiekostenbeding verrekenen?

Studiekostenbeding vaak aanleiding voor onnodige conflicten tussen werkgevers en werknemers Over het studiekostenbeding ontstaan in de arbeidsrechtpraktijk zeer regelmatig geschillen tussen werkgevers en werknemers. En vaak ontstaan die geschillen pas bij de eindafrekening (het einde van de arbeidsovereenkomst). Zaak dus voor werkgevers en werknemers om reeds voorafgaande aan de totstandkoming...

Artikel lezen »

Structureel niet nakomen re-integratie verplichtingen leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Op 22 juli 2020 heeft de rechtbank te Rotterdam het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden wegens niet nakomen re-integratie verplichtingen toegewezen. R.O. 5.4: ‘In de wetsgeschiedenis wordt het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen door de werknemer als bedoeld in artikel 7:660a BW als voorbeeld...

Artikel lezen »

Ook Achmea doet of haar neus bloedt na uitspraak Europese Hof d.d. 14 mei 2020

Inmiddels heeft Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) gereageerd op de brief van Orange Legal namens een verzekerde van Achmea die beroep had gedaan op de vrije keuze voor externe rechtsbijstand in een arbeidsrechtzaak. Vergoeding kosten rechtsbijstand ‘voorfase’ Daarbij werd verzocht om ook de kosten rechtsbijstand in ‘de voorfase’ te vergoeden, zoals...

Artikel lezen »

Arrest Europese Hof inzake ‘vrije advocaatkeuze’ versus ‘illusie’ rechtsbijstandverzekering plus achtergronden.CHAPTERS

Zojuist is de aangekondigde post over het arrest van het Europese Hof van Justitie inzake de ‘vrije advocaatkeuze’ gepubliceerd op de website van Orange Legal (www.orangelegal.nl) Wilt u het volledige artikel, inclusief de bespreking van het arrest C-667/18 en de achtergronden en highlights van discussies over de rechtsbijstandverzekering en de...

Artikel lezen »

Achtergronden discussie rechtsbijstandverzekeringen en vrije advocaatkeuze

Inleiding In dit artikel wordt speciale aandacht besteed aan het nieuwe arrest van het Europese Hof van Justitie dat op 14 mei 2020 is gewezen en recent is gepubliceerd. Het betreft het arrest (C‑667/18): een zaak die in België aanhangig werd gemaakt door de Orde van Vlaamse Balies tegen de...

Artikel lezen »

Arrest Europese Hof (C-667/18) over vrije advocaatkeuze wijzigt niets aan ‘illusie’ rechtsbijstandverzekering

Alvorens het recente arrest van het Europese Hof te bespreken volgt eerst een korte chronologische terugblik op de eerdere arresten van het Europese Hof over de ‘vrije advocaatkeuze’. 2009 In 2009 oordeelde het Europese Hof van Justitie (10 september 2009, C-199/08) dat bij een massaschadezaak de verzekeraar het zich er...

Artikel lezen »

CONCLUSIE DISCUSSIES RECHTSBIJSTAND-VERZEKERING TOT EN MET 2020

De rechtsbijstandverzekering is al vele jaren in opspraak. Er is door de verzekeraars nooit gewerkt aan een oplossing voor de structurele bestaande problemen. De rechtsbijstandverzekering biedt geen soelaas voor de consument die een zorgvuldige en integere oplossing wil voor zijn of haar juridisch probleem. De rechtsbijstandverzekering is onderhevig aan structurele...

Artikel lezen »

Conclusie ten aanzien van arrest Europese Hof (C-667/18) -vrije advocaatkeuze-

Omdat in Nederland, anders dan in België, bij wet geen gerechtelijke of buitengerechtelijke “bemiddeling” is geregeld, is het arrest sec voor wat betreft de beantwoording van de prejudiciële vraag in relatie tot de Belgische (grond-) wet niet van betekenis. De door het Europese Hof gegeven uitleg in het arrest (C-667/18)...

Artikel lezen »

Arrest Europese Hof inzake “vrije advocaatkeuze” versus ‘illusie’ rechtsbijstandverzekering (VOLLEDIGE VERSIE)

In dit artikel wordt speciale aandacht besteed aan het nieuwe arrest van het Europese Hof van Justitie dat op 14 mei 2020 is gewezen en recent is gepubliceerd. Het betreft het arrest (C‑667/18): een zaak die in België aanhangig werd gemaakt door de Orde van Vlaamse Balies tegen de Ministerraad...

Artikel lezen »

Werktijdverkorting vervangen door Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Al ruim 78.000 bedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd voor hun werknemers. De werktijdverkorting had geen langdurig karakter. En dat blijkt ook wel: deze is op 17 maart 2020 vervangen door de tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wat betekent NOW voor de betreffende werknemers? Evident is dat ook de noodmaatregel Overbrugging...

Artikel lezen »

Constructief gesprek met Verbond van Verzekeraars

Constructief gesprek met Verbond van Verzekeraars Vorige week woensdag 6 november 2019 heeft op uitnodiging van het Verbond van Verzekeraars het gesprek plaats gehad tussen het Verbond van Verzekeraars en Floris Zwartkruis (Orange Legal). Bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag waren aanwezig Richard Weurding (Algemeen directeur), Oscar van...

Artikel lezen »

Kaal geplukt door rechtsbijstandverzekering

Ook door Univé werd gereageerd op de post. De woordvoerder van Univé Noord-Nederland, mevrouw Mariel van Dam, stelde dat Univé deze zaak al eerder besproken had met Floris Zwartkruis (Orange Legal), en binnenkort opnieuw. ‘Absoluut onwaar’, zo blijkt volgens Floris Zwartkruis. Het bestaan van die gesprekken is uit de duim...

Artikel lezen »

Kaalgeplukte trouwe consumenten voelen zich massaal bedonderd door de rechtsbijstandverzekering.

Unive legt uit dat voor een “kwaliteits-antwoord” zeven weken nodig zijn…(drie weken + 30 dagen!). Dan komt de aap uit de mouw waarom er getraineerd wordt: Net als verzekerde begrijpt ook Unive er helemaal niets meer van! Na “overname”, “her-verzekering” en “volmacht” duiken plotseling drie (!) rechtsbijstandverzekeraars op: Unigarant/ANWB, Unive...

Artikel lezen »

Het is black friday bij de rechtspraak!

Het is black friday bij de rechtspraak! Komt dat zien… Op 9 oktober 2019 heeft de rechtspraak via een post (zie link hieronder) een fantastisch “sterk verhaal” verkocht over het resultaat van onderzoek van het World Economic Forum en de bijdrage die de “sterk onafhankelijke” rechtspraak als belangrijke graadmeter daaraan...

Artikel lezen »

Orange Legal uitgenodigd door Verbond van Verzekeraars

Orange Legal is uitgenodigd bij het Verbond van Verzekeraars voor een gesprek met Richard Weurding (Algemeen directeur Verbond van Verzekeraars) en Oscar van Elferen (Woordvoerder Verbond van Verzekeraars). Aanleiding is de discussies die gevolgd zijn na de uitzendingen van AvroTros Radar d.d. 4 maart 2019 en d.d. 25 maart 2019....

Artikel lezen »

Rechtsbijstandverzekering: rechtsstaat en consumenten belazerd door cosmetische “probleemoplossers”!

Het voorstel van Minister Dekker om het stelsel van rechtsbijstand te hervormen dreigt uit te monden in een complete ontwrichting van de samenleving. Dekker neemt de problemen van de justitiabelen niet serieus. Dekker wendt voor dat de consument met een probleem naar binnen kan lopen bij een probleemoplosser en naar...

Artikel lezen »

Disfunctionerend OM: focus op samenwerking met ‘Witteboorden’ en jacht op Klokkenluiders!

Gisteravond reed ik op de snelweg. Daar werd hard gewerkt aan de verbetering van het wegdek. Deze mensen werken met hun handen in het aardedonker onder een bouwlamp zodat we allemaal ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de opgebouwde infrastructuur in Nederland. Zij bouwen aan de toekomst van...

Artikel lezen »

Rechtsbijstandverzekeraars hebben nóg meer tijd nodig voor onderzoek naar gesjoemel met uitbesteding

Rechtsbijstandverzekeraars hebben nóg meer tijd nodig voor onderzoek naar gesjoemel met uitbesteding Radar ontmaskert dubieuze praktijken van de rechtsbijstandverzekeraars RADAR ontmaskerde tijdens de live-uitzending van Radar TV d.d. 4 maart 20.35 uur aan de hand van bandopnames van telefoongesprekken en contracten over ‘stiekeme’ lage fixed fee afspraken waardoor consumenten met...

Artikel lezen »

Cruciale fouten Nederlandse Openbaar Ministerie in 2019.

We zijn nog in de eerste helft van 2019 en het Openbaar Ministerie heeft nu al tenminste twee keer cruciale en uiterst zorgwekkende fouten (lees: blunders, ‘crucial mistakes’) begaan waarmee in de samenleving nodeloos grote ophef en onrust is ontstaan. Het gaat om deze cruciale fouten/misstanden: Ad 1.Merkwaardig voornemen Openbaar...

Artikel lezen »

Integriteit en rechtsstaat

Zeg dan JA: 1.Zeg dan ja voor herstel van de democratie! 2.Zeg dan ja voor de rechtsstaat! 3. Zeg dan ja voor respect voor de grondrechten! 4.Zeg dan ja voor respect voor Nederland! 5.Zeg dan ja voor ‘genoeg is genoeg’ Zeg dan NEE: 6.Zeg dan nee tegen corrupte corpocratie 7.Zeg...

Artikel lezen »

De spannende “trektocht” van Sander D., Henkie & Henny

Column Floris Zwartkruis “Middenin het bos gaan de blinddoeken af bij Henkie en Henny” Middenin het bos gaan de blinddoeken af bij Henkie en Henny. “Een dropping” Een “dropping” heet dat, zegt Sander D. Het leiderschap van de dropping heb ik geleerd bij de padvinderij, voegt Sander D trots eraan...

Artikel lezen »

Rechtsbijstandverzekering: Kansovereenkomst of Pyramidespel?

Orange Legal heeft inzage gekregen in diverse nieuwe documenten uit -anonieme- bronnen over de rechtsbijstandverzekering. De inzage bevestigt dat er al vele jaren sprake is van ernstige misstanden omtrent de rechtsbijstandverzekering: branche breed. De consument moet tegen de grote risico’s en bezwaren van de rechtsbijstandverzekering worden gewaarschuwd c.q. beschermd. Dit...

Artikel lezen »

Orange Legal kaart opnieuw rechtsbijstandverzekeringen aan in uitzendingen RADAR d.d. 4 maart en 25 maart 2019

RADAR ontmaskerde tijdens de live-uitzending van Radar TV 20.35 uur aan de hand van bandopnames van telefoongesprekken en contracten over ‘stiekeme’ lage fixed fee afspraken waardoor consumenten met een rechtsbijstandverzekering bedrogen uitkomen.

Artikel lezen »

Oud-Algemeen Deken Walter Hendriksen veegt de vloer aan met mislukte plannen Sander Dekker!

De Orde van Advocaten heeft op 12 oktober 2018 de video’s vrijgegeven van twee interviews met Walter Hendriksen,  Oud- Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, tevens Oud-lid Commissie Van der Meer, over de inmiddels door de Tweede Kamer verworpen plannen van minister Sander Dekker. Hendriksen betoogt in het...

Artikel lezen »

Dekker ontkent reclame voor de sjoemel / rechtsbijstandverzekering en dwarsboomt Kamervragen!

Kamervragen na schaamteloos optreden minister Sander Dekker. Na het schaamteloze optreden van minister Sander Dekker bij Achmea rechtsbijstand zijn op 27 augustus 2018 Kamervragen gesteld door drie Kamerleden, te weten: Kuiken, Van Dijk en Van Nispen. Verwezen wordt naar www.Kamervragen.nu.

Artikel lezen »

Nieuwe Achmea-Kamervragen Sander Dekker

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar (ingezonden 3 oktober 2018).

Artikel lezen »

Antwoorden minister Sander Dekker n.a.v. Achmea-Kamervragen

Antwoorden van de Minister voor Rechtsbescherming op de vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beiden PvdA) over het filmpje op Twitter inzake Achmea Rechtsbijstand (ingezonden 27 augustus 2018, nr. 2018Z14912)   Vraag 1  Kent u het filmpje op uw Twitter account over Achmea Rechtsbijstand? Antwoord 1 Ja....

Artikel lezen »

Sander Dekker overweegt beantwoording Kamervragen Achmea over Prinsjesdag heen te tillen!

UPDATE: Orange Legal heeft uit betrouwbare bron vernomen dat minister Sander Dekker de beantwoording van Kamervragen naar aanleiding van het schaamteloze optreden van Dekker rond zijn bezoek aan Achmea rechtsbijstand over Prinsjesdag 2018 (de derde dinsdag van september) heen wil tillen. Wat vindt u? Zie www.kamervragen.nu! Waarom deze post? Orange...

Artikel lezen »

Initiatief start www.Kamervragen.NU na schaamteloos optreden minister Sander Dekker!

Inleiding: het schaamteloze optreden van minister Sander Dekker bij Achmea Op 24 augustus 2018 heeft minister Sander Dekker op een voor Nederland op regeringsniveau ongekend schaamteloze en bizarre wijze opgetreden. Wat was het geval? Dekker is op bezoek gegaan bij Achmea rechtsbijstand en heeft daar gesproken met de directeur van...

Artikel lezen »
Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).