orange-legal-update

Initiatief start www.Kamervragen.NU na schaamteloos optreden minister Sander Dekker!

Inleiding: het schaamteloze optreden van minister Sander Dekker bij Achmea

Op 24 augustus 2018 heeft minister Sander Dekker op een voor Nederland op regeringsniveau ongekend schaamteloze en bizarre wijze opgetreden. Wat was het geval? Dekker is op bezoek gegaan bij Achmea rechtsbijstand en heeft daar gesproken met de directeur van Achmea rechtsbijstand en enkele medewerkers, actief geparticipeerd in een promotievideo dat zou zijn geproduceerd door het ministerie van Justitie en veiligheid en vervolgens via sociale media (Twitter) de promotievideo verspreid. Enkele weken ervoor had Dekker plotseling gepleit voor meer instituten zoals Kifid, terwijl dit klachteninstituut herhaaldelijk in opspraak is geraakt na uitzendingen van “RADAR” en “KASSA!”. Dekker heeft hiermee het vertrouwen van de consument in de rechtsbescherming in Nederland in gevaar gebracht. Om kennis te nemen van het artikel over het bezoek van Dekker aan Achmea klik hier!

De reacties naar aanleiding van het omstreden optreden van Sander Dekker liegen er niet om: hevige verontwaardiging alom en zelfs woedende reacties. Ook werd duidelijk dat er een grote behoefte is aan een spoedig politiek standpunt naar aanleiding van het merkwaardige optreden van Dekker.

Initiatief start www.Kamervragen.nu

Inmiddels zijn de eerste Kamervragen door drie Tweede Kamerleden (Kuiken, Van Dijk en Van Nispen) ingediend. Deze Kamerrvragen zijn hieronder integraal opgenomen.

Maar dat kan een stuk efficiënter en democratischer. Daarom biedt de website www.Kamervragen.nu de mogelijkheid voor een ieder die gebruik maakt van Linkedin om suggesties voor Kamervragen voor te leggen aan Tweede Kamerleden.

De ratio is dat Tweede Kamerleden kennis kunnen nemen van de diverse suggesties voor Kamervragen. Tweede Kamerleden zijn Volksvertegenwoordigers en dus hoeven zij niet altijd het wiel uit te vinden met het bedenken van Kamervragen. Goede suggesties kunnen dus geheel of gedeeltelijk, al dan niet met aanpassingen, worden overgenomen en (aanvullend) ter beantwoording worden ingediend. In dit geval gaat het om het actuele onderwerp van minister Sander Dekker en zijn optreden bij Achmea. Dit onderwerp is trending. Indien later een ander onderwerp trending wordt met juridische relevantie, in het belang van de consument en/of de rechtsstaat, dan kan een nieuw onderwerp voor www.Kamervragen.nu  zich aandienen!

Hoe gaat het in zijn werking?

Klik hier om naar de actuele post op LinkedIn te gaan om suggestie(s) voor Kamervragen in comment(s) bij de post voor te leggen. Hieronder zijn voor wat betreft het onderwerp van minister Sander Dekker al een zevental suggesties voor Kamervragen opgenomen. Maar eerst zijn de Kamervragen van de drie hiervoor genoemde Kamerleden vermeld:

KAMERVRAGEN TWEEDEKAMERLEDEN KUIKEN EN GIJS VAN DIJK (BEIDEN PVDA):

2018Z14912

Vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het filmpje op Twitter inzake Achmea Rechtsbijstand (ingezonden 27 augustus 2018).

 Vraag 1 Kent u het filmpje op uw Twitter account over Achmea Rechtsbijstand?

Vraag 2 Deelt u de mening dat Achmea er een commercieel belang bij heeft als u zelf lovende woorden uit en instemmend knikt als het over producten van deze verzekeraar gaat? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3 Heeft Achmea op enigerlei wijze, bijvoorbeeld in financiële zin of door diensten te verlenen, meegewerkt aan de totstandkoming van dit filmpje? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 4 Waarom maakt u reclame voor een commercieel bedrijf dat rechtsbijstandsverzekeringen verkoopt?

Vraag 5 Waarom legt u een verband tussen herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand en de commerciële rechtsbijstandsverzekering?

Vraag 6 Deelt u de mening dat de diensten van een commerciële rechtsbijstandsverzekeraar niet voor iedereen betaalbaar zijn en daarom geen vervanging kunnen zijn voor degesubsidieerde rechtsbijstand? Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat ook de lage inkomens zeker kunnen zijn van een laagdrempelige toegang tot het recht? Zo nee, waarom deelt u die mening niet en wat zijn uw plannen ten aanzien van de gesubsidieerde rechtsbijstand in relatie tot de commerciële rechtsbijstandsverzekering? 1 https://twitter.com/i/status/1032610663124934656

 

AANVULLENDE KAMERVRAGEN TWEEDE KAMERLID VAN NISPEN (SP):

 

2018Z14931

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het verspreiden van een filmpje over een commerciële verzekeraar (ingezonden 28 augustus 2018)

Vraag 1

Waarom heeft u van uw werkbezoek aan Achmea Rechtsbijstand een filmpje laten maken om dit vervolgens te verspreiden via Twitter? Op grond van welke argumenten heeft u daarvoor gekozen?

Vraag 2

Door wie is dit bedacht? Hoeveel voorlichters hebben zich hiermee beziggehouden? Waarom vond u dit een goed idee?

Vraag 3

Ziet u niet het risico dat dit als een soort reclamefilm voor een commerciële verzekeraar opgevat kan worden?

Vraag 4

Bent u bereid nu ook op werkbezoek te gaan bij bevlogen sociaal advocaten, die door uw toedoen nog steeds een veel te lage vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden en ook daar een film over te maken en te verspreiden? Zo nee, waarom niet?
Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Kuiken en Gijs van Dijk (beiden PvdA), ingezonden 27 augustus 2018 (vraagnummer 2018Z14912)

SUGGESTIES VOOR MEER AANVULLENDE VRAGEN OVER HET OMSTREDEN OPTREDEN VAN MINISTER SANDER DEKKER BIJ ACHMEA RECHTSBIJSTAND

Suggestie 1 Is de minister bekend met het feit dat de rechtsbijstandverzekeringsbranche en de rechtsbijstandverzekering al vele jaren in opspraak zijn? Genoemd worden: ernstige misstanden, dubieuze en malafide praktijken, zoals het fingeren van onderzoeken, dubieuze inmenging in de rechtspraak, het op grote schaal verkopen van een uitgekleed product terwijl de verzekeraars weten dat het product niet de eigenschappen bezit die de consument mag verwachten en waardoor de consument in veel gevallen bedrogen uitkomt, het Europese Hof van Justitie en de gehele rechtspraak in Nederland (Hoge Raad, Gerechtshoven, Rechtbanken) talloze keren bevestigd hebben dat de rechtsbijstandverzekering en de wijze waarop de verzekeraars omspringen met consumenten en externe behandelaars niet deugen, de verzekeraars diverse malen in opspraak zijn geraakt na uitzendingen van het TV-programma “RADAR”?

Suggestie 2 Is de minister bekend met het feit dat de rechtsbijstandverzekeringsbranche de afgelopen jaren nimmer bereid is geweest om te werken aan de benodigde structurele oplossing voor de ernstige problemen van de rechtsbijstandverzekeringsbranche en de rechtsbijstandverzekering? Waarom heeft de minister het bezoek niet aangegrepen om een structurele oplossing te faciliteren?

Suggestie 3. Waarom heeft de minister aangestuurd op een massale publieke verontwaardiging waarbij de rechtsbescherming, de integriteit en de (schijn van) belangenverstrengeling onderwerp van discussies zijn geworden door het bezoek aan Achmea, de gesprekken met werknemers en de directeur van Achmea, de actieve deelname van de minister in de promotievideo, het betrekken van het ministerie van Justitie en veiligheid als producent van de video en het verspreiden van de promotievideo via sociale media (Twitter)?

Suggestie 4 Deelt de minister de visie dat zijn optreden gelieerd aan Achmea het vertrouwen van de consument in de rechtsbescherming in gevaar heeft gebracht?

Suggestie 5 Waarom is de promotievideo geproduceerd door het ministerie van Justitie en veiligheid blijkens de vermelding aan het eind van de promotievideo? Speelt hierbij een rol dat de minister en/of Achmea voorzien hebben in een procedure bij de Reclame Code Commissie wegens misleidende reclame en om die reden de productie door het ministerie van Justitie en veiligheid in de video vermeld wilden hebben?

Suggestie 6 Waarom heeft de minister enkele weken voorafgaand aan het bezoek bij Achmea en de promotievideo bij Achmea plotseling gepleit voor meer instituten, zoals Kifid, wetende dat dit klachteninstituut herhaaldelijk in opspraak is geraakt na uitzendingen van “RADAR” en “KASSA!” nadat uit onderzoek was gebleken dat dit klachteninstituut niet onafhankelijk is, en zelfs partijdig. Vindt de minister dat de consument aan zijn lot overgelaten kan worden aan een klachteninstituut dat bekend staat als de “twee handen op een buik”-klachtprocedure. En waarom is de minister voorstander van nog meer instituten zoals Kifid? Hoe vaak heeft de minister na zijn aantreden en voorafgaande aan het bezoek bij Achmea overleg (telefonisch of fysiek overleg) gehad met Achmea, andere verzekeraars en/of uitvoerders van de rechtsbijstandverzekering en/of gelieerde partijen? En zo ja, met wie en wanneer?

Suggestie 7. Is de minister van mening dat hij nog geloofwaardig kan zijn voor de portefeuille van rechtsbescherming?

Tot slot.

www.Kamervragen.nu is een initiatief van Orange Legal. Zie ook www.orangelegal.nl

Voor meer informatie over www.Kamervragen.nu of over arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal)  kunt u gerust een e-mail sturen naar info@orangelegal.nl

 

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).