billijke-vergoeding

Gerechtshof Den Haag veroordeelt Ambassade tot betaling van een billijke vergoeding van € 50.000,-

Feiten

Medewerker bij de ambassade is ten gevolge van een auto-ongeluk ziek geworden.

De Ambassade heeft de medewerker tijdens ziekte ontslagen. De ambassade ziet in het gegeven ontslag een handeling die recht doet aan de soevereiniteit van een Staat om te bepalen wie er wel of niet mag werken.

Oordeel Gerechtshof Den Haag

Het Hof erkent blijkens het arrest d.d. 11 oktober 2022 (publicatie 18 oktober 2022) dat een Ambassade zelf mag bepalen wie er wel of niet werkt, maar dat dit niet betekent dat inbreuk mag worden gemaakt op het toepasselijke Nederlandse arbeidsrecht.

Door te ontslaan tijdens ziekte heeft de Ambassade ernstig verwijtbaar gehandeld. De medewerker heeft recht op een billijke vergoeding.

Wat betreft de hoogte van de billijke vergoeding ziet het Gerechtshof geen aanleiding om een uitzondering te maken op de eerder door de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunten in de arresten New Hairstyle d.d. 30 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1187), Zinzia d.d. 8 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:878) en Service Now d.d. 30 november 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2218).

Met name dient bij de hoogte van de billijke vergoeding te worden betrokken:

hetgeen de werknemer aan loon zou hebben genoten als het ontslag niet zou hebben plaatsgevonden;
de mate waarin de werkgever een verwijt valt te maken;
de gevolgen van het ontslag voor zover deze zijn toe te rekenen aan het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever;
of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en welke inkomsten hij daaruit geniet;
de andere inkomsten die de werknemer in de toekomst naar verwachting kan verwerven;
de hoogte van de aan de werknemer toekomende transitievergoeding.
Het Hof komt daarmee tot de bepaling van de billijke vergoeding uit op € 50.000,-. Verwezen wordt naar r.o. 6.11 tot en met 6.20.

Om kennis te nemen van het arrest van het Gerechtshof:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2022:1951&showbutton=true

Meld je zaak aan

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Orange Legal terecht voor uitstekende adviezen of rechtsbijstand bij ontslagzaken.

Wil je als werkgever of als werknemer eerst vrijblijvend en kosteloos sparren over een (dreigend) ontslag op staande voet? Ook dat kan! Stuur gerust een e-mail naar info@orangelegal.nl en vermeld daarbij je contactgegevens. Of stuur desgewenst een P.M. aan mr. Floris Zwartkruis via LinkedIn.

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).