catching-bones

Catching bones met de ´Vrije advocaatkeuze´ rechtsbijstandverzekering

UPDATE ´Vrije advocaatkeuze´ rechtsbijstandverzekering

Nederland kent een paar miljoen consumenten met een rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering is het middelpunt van een miljardenindustrie en dus zijn er grote belangen in het spel.

Het product rechtsbijstandverzekering is al vele jaren in opspraak en onderhevig aan grootschalig gesjoemel en steeds terugkerende belangenverstrengeling. De consument komt hierdoor keer op keer bedrogen uit.

Vrije advocaatkeuze: het recht om zélf jouw externe advocaat te kiezen

Het door de consument inmiddels verworven recht is de ´vrije advocaatkeuze´ of vrije keuze voor ´externe rechtsbijstand´. Het houdt in dat je als consument zowel voorafgaande aan als tijdens een gerechtelijke procedure recht hebt op de door jou zelf extern gekozen advocaat/jurist.

Het is belangrijk om als consument -met succes- beroep te doen op het recht op de vrije keuze voor externe advocaat.

Laat jouw rechtsbijstandverzekering en polis dus altijd eerst even goed screenen door een zelf gekozen externe advocaat en laat aan deze advocaat weten dat je beroep wilt doen op de vrije advocaatkeuze bij jouw rechtsbijstandverzekeraar. De betreffende advocaat kan jou dan (vaak gratis) begeleiden bij het aanmelden van jouw zaak bij de verzekeraar. Bijvoorbeeld bij een ontslagzaak.

Hiermee voorkom je:

  1. Een hoop administratieve rompslomp met de verzekeraar en oeverloze discussies, waaronder dekkingsdiscussies.
  2. Dat de verzekeraar probeert om drogredenen te hanteren in de hoop dat zij de zaak zelf kunnen behandelen met een jurist van de verzekeraar die in gemiddeld 5,5 uur jouw dossier van A tot Z afwikkelt.
  3. Dat de verzekeraar jou koppelt aan een advocaat/jurist van een netwerkkantoor van de verzekeraar die buiten jouw medeweten zogeheten ´fixed fee afspraken´ heeft gemaakt. Stiekem wordt jouw dekking op papier dan tot een minimum beperkt omdat deze jurist de zaak voor een aantal honderd euro van top tot teen afwikkelt.

Wil je zien hoe je als consument met jouw rechtsbijstandverzekering bedonderd wordt, welk risico je loopt en waar je goed op moet letten?

Bekijk dan de navolgende TV-uitzendingen van Avro Tros Radar waarin Antoinette Hertsenberg in gesprek gaat met mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal).

Radar TV- Uitzending d.d. 5 december 2016

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/rechtsbijstandverzekering-1/

Radar TV-Uitzendingen 4 maart 2019 en 25 maart 2019:

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/rechtsbijstandsverzekeraars-sluiten-geheime-contracten-af-wat-betekent-dat-voor-jou/

4. Schikkingstunnelvisie en geforceerd schikken ten koste van jouw belangen.

Programma ´Rechtsbijstand bij de Tijd´

Nog uit de koker van de rechtsbijstandverzekeraars en de voormalig minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker, is het programma ´Rechtsbijstand bij de Tijd´ opgetuigd. Het betreft een samenwerking tussen met name de verzekeraars en het Ministerie van Justitie.

Excuus Truus

Feitelijk is het programma Rechtsbijstand bij de Tijd een `excuus Truus´ van de verzekeraars om de rechtsbijstandverzekering proberen goed te praten in het kader van het thema van de vrije toegang tot het recht. Ook menen de verzekeraars het programma aan te kunnen grijpen om te blijven twisten over de ´vrije advocaatkeuze´ terwijl hiervoor geen enkele ´manoeuvreer ruimte´ (ik kom daar later in de post nog op terug) meer bestaat. Het is mosterd na de maaltijd. En het is de Hoogste Tijd dat de verzekeraars in actie komen en een begin gaan maken met het oplossen van de grote problemen rond de rechtsbijstandverzekering.

Ons eigen Nederlandse Ministerie van Justitie wordt met gemeenschapsgeld misbruikt voor een programma dat in hoofdzaak niet in het belang is van de consument maar van de verzekeraars. Dat valt ook aan andere landen in Europa niet uit te leggen.

Rechtsbijstandverzekering heeft weinig met de vrije toegang tot het recht te maken

In werkelijkheid heeft de rechtsbijstandverzekering in de huidige vorm weinig met de vrije toegang tot het recht te maken. Immers, er wordt door de verzekeraars te pas en te onpas geschikt en het recht op de vrije advocaatkeuze wordt actief en op grote schaal door de verzekeraars tegengewerkt of soms zelfs onmogelijk gemaakt.

Evident is dat de verzekeraars niet meer om het recht op de vrije advocaatkeuze heen kunnen.

Achtereenvolgens het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven en rechtbanken hebben het volwaardige recht op de vrije advocaatkeuze meermaals bevestigd. Het recht op de vrije advocaatkeuze staat daarmee definitief vast.

Oplossingen voor de problemen rond de rechtsbijstandverzekering blijven uit

Blijven de verzekeraars dan keer op keer door de mand vallen zonder dat aan een serieuze oplossing wordt gewerkt waarmee de consument wel uit de voeten kan?

Voor het antwoord op laatste vraag is het goed om even terug te gaan in ´de tijd´. En wel in september 2016 (enkele maanden voorafgaande aan de hiervoor bedoelde uitzending van Radar d.d. 5 december 2016).

De rechtsbijstandverzekeraars vielen toen al stevig door de mand rond de discussie van de ´vrije advocaatkeuze´.

Artikel ´DAS Rechtsbijstand vangt bot met vrije advocaatkeuze´

Ik verwijs onder meer naar onderstaande link naar het artikel uit september 2016 met als titel ‘Das Rechtsbijstand vangt bot met vrije advocaatkeuze’.

https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-vangt-bot-met-discussie-vrije-advocaatkeuze/embed/#?secret=G8QkKItkT6#?secret=YAGukwvjmU

Ook wordt verwezen naar de vervolg post met als titel ´DAS Rechtsbijstand blijft bot vangen´ dat te lezen is via onderstaande link:

https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-blijft-bot-vangen/embed/#?secret=CwyM8aGRYF#?secret=zwwGz9kAZ9

Wat was het geval? Pascal Besselink van DAS rechtsbijstand tweette destijds:

“Adviseur Hoge Raad kiest kant verzekeraars in

vrije advocaatkeuze”.

Dit werd meteen opgepakt door het FD die hier vervolgens twee artikelen aan wijdde.

In die artikelen kwam o.a. de voormalig adviseur van de Hoge Raad aan het woord. Volgens de verzekeraars had deze adviseur de kant van de Hoge Raad gekozen. Het bleek te gaan om (voormalig) Advocaat-Generaal mr. Spier.

Vlak voor vertrek bij de Hoge Raad zou mr. Spier de kant van de verzekeraars hebben gekozen in de discussie over de ´vrije advocaatkeuze´.

Verzwegen werd dat voormalig A-G mr. Spier zich de jaren voorafgaande aan zijn vertrek bij de Hoge Raad in niet mis te verstane bewoordingen uiterst negatief, welhaast vernietigend, had uitgelaten over de rechtsbijstandverzekering alsmede over de kwaliteit van de dossierbehandeling van de rechtsbijstandverzekering in een officieel processtuk in de zaak Jan Sneller/DAS Rechtsbijstand.

Leest u mee?:

Bij de prejudiciële vragen (2014) inzake verzekerde Jan Sneller/DAS Rechtsbijstand betoogde mr. Spier:

DAS verliest zich in juridische beschouwingen

“(…)2.1. In mijn vorige conclusie heb ik betoogd dat het standpunt van DAS, in het licht van eerdere en duidelijke rechtspraak van het Hof van Justitie EU (hierna verder ook: het Hof), niet kon overtuigen. Ik heb er –kort gezegd- op gewezen dat DAS zich m.i. verloor in juridische beschouwingen zonder klare wijn te schenken over de gevolgen van de eerdere rechtspraak. Met klare wijn bedoel(de) ik: het verstrekken heldere, overtuigende en ook controleerbare gegevens.

Met betrekking tot de kostenbeweringen van de verzekeraars merkt mr. Spier onder 2.3.1 en 2.3.2 op: De genoemde cijfers zijn oncontroleerbaar. Nog daargelaten dat ze berusten op niet verder geëexpliciteerde veronderstellingen, zijn ze zonder gedegen nadere toelichting niet goed begrijpelijk. Uitgaande van de genoemde “voorbeelden” zou men een veel hogere premiestijging verwachten.

Advocaat-Generaal mr. Spier gelooft niet dat DAS zichzelf en de rechtsbijstandsverzekeringsbranche een goede dienst heeft bewezen

“Ik geloof niet dat DAS zichzelf en de rechtsbijstandsverzekeringsbranche een goede dienst heeft bewezen door te poneren van deze in het geheel niet onderbouwde en weinig plausibele cijfers in een stadium van het geding waarin daarover geen discussie meer mogelijk was. Ik dat verband roep ik in herinnering dat de ervaring heeft geleerd (met voetnoot) dat niet voetstoot van de juistheid van dit soort stellingen kan worden uitgegaan.”

Advocaat-Generaal mr. Spier plaatst kanttekening bij de kwaliteit (kennis en ervaring) van de verzekeraars

“Volgens het verbond van verzekeraars zouden rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland voldoende kennis en ervaring hebben om geschillen zelf te behandelen. Ik kan dat niet beoordelen, maar plaats er slechts de kanttekening bij dat dit niet steeds de indruk is die men uit de dossiers krijgt. Maar het zou zeker onjuist zijn om uit een klein aantal willekeurige zaken, die het topje van de ijsberg zijn, algemene conclusies te trekken.

Advocaat-Generaal mr. Spier geeft aan dat er geen ruimte meer is om te bewegen in de discussie omtrent de vrije keuze van advocaat of juridisch adviseur

(…)2.6.3 “ Koersen in de mist is een riskante bezigheid. Maar dat is in deze zaak mosterd na de maaltijd. De prejudiciële vragen zijn beantwoord en daarmee is de manoeuvreerruimte van de nationale rechter verdwenen.

Ook kwam in het artikel aan het woord Bo Holthinrichs, onderzoeker.

Verzwegen werd door het FD, de verzekeraars en ook Holthinrichs zelf dat hij in een zakelijke relatie of loondienstverband stond met rechtsbijstandverzekeraar DAS…

Terug naar nu (december 2022).

´Rechtsbijstand bij de Tijd anno december 2022´

Als hiervoor gemeld hebben de verzekeraars in samenwerking met vooral het Ministerie van Justitie het programma ´Rechtsbijstand bij de Tijd´ opgetuigd.

Rechtsbijstand bij de Tijd & Das-onderzoeker Bo Holthinrichs

Holthinrichs mocht op 24 november 2022 als spreker optreden voor het webinar van “Rechtsbijstand bij de Tijd” met als onderwerp ´toegang tot het recht´ met…u raadt het al… een verhaal over de ´vrije advocaatkeuze´.

Maar hoe staat het nu écht met de ´Vrije advocaatkeuze´?

Graag verwijs ik naar de hierna volgende vijf artikelen over de vrije advocaatkeuze. Daarbij wordt ook ingegaan op de actuele ontwikkelingen en de visie van o.a. het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad.

1.  https://orangelegal.nl/arrest-europese-hof-inzake-vrije-advocaatkeuze-versus-illusie-rechtsbijstandverzekering-plus-achtergronden/

2. https://orangelegal.nl/arrest-europese-hof-inzake-vrije-advocaatkeuze-versus-illusie-rechtsbijstandverzekering-volledige-versie/

3. https://orangelegal.nl/achtergronden-discussie-rechtsbijstandverzekeringen-en-vrije-advocaatkeuze/

4. https://orangelegal.nl/recente-arrest-europese-hof-c-667-18-in-relatie-tot-de-vrije-advocaatkeuze/

5. https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-het-europese-hof/

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal).

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).