orange-legal-update

Achtergronden discussie rechtsbijstandverzekeringen en vrije advocaatkeuze

Inleiding

In dit artikel wordt speciale aandacht besteed aan het nieuwe arrest van het Europese Hof van Justitie dat op 14 mei 2020 is gewezen en recent is gepubliceerd.

Het betreft het arrest (C‑667/18): een zaak die in België aanhangig werd gemaakt door de Orde van Vlaamse Balies tegen de Ministerraad aldaar. Het arrest is ook voor Nederland van belang, en met name voor Nederlandse consumenten die een rechtsbijstandverzekering hebben, voor Nederlandse procestegenvertegenwoordigers (zoals advocaten die door verzekerden worden aangezocht op basis van de ‘vrije advocaatkeuze’) en Nederlandse verzekeraars en/of uitvoerders van de rechtsbijstandverzekering. Verderop in dit artikel wordt hier nader op ingegaan.

Eerst nog even het volgende.

Orange Legal heeft zich al vele jaren sterk gemaakt voor consumenten met een rechtsbijstandverzekering.

Welk doel streeft Orange Legal na met de discussie omtrent de rechtsbijstandverzekering?

Over het doel van de aanhangig gemaakte discussies is Orange Legal altijd transparant geweest.

Orange Legal zet zich in voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). De discussies hebben als beoogd bijgevolg naamsbekendheid gehad en bekendheid met de activiteiten van Orange Legal op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht. Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en de rechtsstaat.

Orange Legal heeft met de rechtsbijstandverzekeringsbranche de afgelopen jaren het debat gevoerd over de ernstige tekortkomingen van de rechtsbijstandverzekering en de vele misstanden met betrekking tot de in opspraak geraakte rechtsbijstandverzekering.

Zo heeft Floris Zwartkruis diverse gesprekken gevoerd met achtereenvolgens: het Verbond van Verzekeraars (Richard Weurding, Oscar van Elferen en Marieke Bleugel), verzekeringsmaatschappij DAS rechtsbijstand (Jan Moerland en Janine Nanninga) en uitvoerder SRK rechtsbijstand (o.a. Peter Leermakers).

Het laatste gesprek met het Verbond dateert van 6 november 2019. De gevoerde gesprekken zijn door alle partijen als ‘constructief’ ervaren.

Toch hebben de rechtsbijstandverzekeraars nagelaten om voorgestelde stappen te nemen richting een duurzame oplossing. Hierdoor blijven de structurele ernstige tekortkomingen, ernstige misstanden en schrijnende situaties voor verzekerden onnodig lang voortduren.

TV-uitzendingen Radar over misstanden rechtsbijstandverzekering

De afgelopen jaren heeft Floris Zwartkruis diverse malen meegewerkt aan optredens in TV-uitzendingen van AVRO TROS #RADAR. In die uitzendingen werd aan het voetlicht gebracht dat de consument met het product rechtsbijstandverzekering op grote schaal bedonderd wordt en helemaal niet de oplossing krijgt die hij/zij denkt of hoopt te krijgen. Ook werd duidelijk dat de rechtsbijstandverzekering vaak ‘overbodig’ is (en dus geld over de balk…).

Bij de rechtsbijstandverzekering staan de belangen van de verzekeraars centraal. De belangen van de consument en de oplossing die de consument zelf voor ogen heeft, zijn ondergeschikt hieraan gemaakt.

Rechtsbijstandverzekering onderwerp van grootschalig gesjoemel, ordinaire handel, ‘stiekeme deals’ en schimmige constructies

De verzekeraars en hun netwerkkantoren zijn de rechtsbijstandverzekering steeds meer als een ordinaire handel gaan zien waarbij de belangen van de consument te grabbel worden gegooid.

Er moeten teveel zaken behandeld worden, de focus ligt te veel op schikken waardoor schikkingstunnelvisie ontstaat en dubieuze praktijken. De consument kan hierdoor gemiddeld onmogelijke adequate rechtsbijstand krijgen. De belangen van de consument lopen dus gevaar. Er is dikwijls sprake van schikkingstunnelvisie en soms zelfs sprake van geforceerd schikken.

Schendingen van de zorgplicht

Ook het schenden van de zorgplicht komt geregeld voor. Zo werd DAS rechtsbijstand bij uitspraak van 18 juli 2018 (ECLI:NL:RBAMS: 2018:5488 veroordeeld tot betaling van ruim € 31.000 aan verzekerde.

De belangrijke ‘weeffout’ van de handel in de rechtsbijstandverzekeringen legde een blauwdruk voor gesjoemel en grove benadelingen en schendingen van belangen van consumenten. Consumenten worden hierdoor ernstig gedupeerd. Verzekeren in Nederland is in feite een ‘illusie’.

In de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 kwam aan de orde dat dossiers werden onder-verhandeld (inclusief het voeren van procedures) voor totaal € 375 of € 475 exclusief BTW. En dan gingen er stiekem 25 dossiers onder de toonbank, op briefpapier van de verzekeraar en zonder dat de consument hier weet van had. Het Verbond heeft vervolgens in een reactie erkend dat die praktijken bestonden, maar bagatelliseerde het met het (niet steekhoudende) argument dat de praktijken niet grootschalig bekend zouden zijn. Het onderverhandelen is daarop gestopt, maar de minstens zo kwalijke handel (dus niet de onderverhandeling van uitbesteden van rechtsbijstand in het kader van rechtsbijstandverzekeringen is onverkort en op grote schaal verder gegaan. Op deze dubieuze al vele jaren bestaande praktijken hebben het Verbond, de Autoriteit Consument en Markten (ACM) en Autoriteit Financiële Markten tegen beter weten in nimmer actie ondernomen (lees: ingegrepen).

Sander Dekker

De invloed van de verzekeraars op die toezichthouders is klaarblijkelijk te groot gebleken. En dat verbaast ook niet met daarbij een verklede minister voor rechtsbescherming die tezamen met Achmea schaamteloos de sociale advocatuur de nek om heeft willen draaien.

‘Rechtsbijstand verzekeren in Nederland is een illusie’

In feite is ‘rechtsbijstand verzekeren’ in Nederland een illusie: een pyramidespel, een product dat onderhevig is aan grootschalig gesjoemel (stiekeme lage fixed fee prijsafspraken, schimmige constructies via geknoei met ‘overnames’ e.d. waarna steeds weer nieuwe verzekeringspartijen in beeld komen e.d. waarna de consument niet meer weet bij wie hij/zij moet aankloppen, geforceerd schikken, schendingen van de zorgplicht, behandelaars van verzekeraars die 200 tot 350 of meer dossiers per jaar, afhankelijk van verzekeraar en rechtsgebied, moeten afwikkelen en dus gemiddeld maar 5,5 uur in een dossier kunnen steken, niet, gedeeltelijk of te laat betalen van nota’s van advocaten, oeverloze en zinloze discussies etc. etc.

Rechtsbijstandverzekering & risico enorme schulden verzekerde

Verzekeraars sturen verzekerden het bos in…waardoor consumenten ernstig gedupeerd worden en in voorkomende gevallen achter blijven met enorme schulden, nota’s van vele tienduizenden euro’s etc. En de consument…die heeft er een probleem bijgekregen in plaats van dat er een probleem werd opgelost. Twee problemen dus: een geschil waarvoor je de rechtsbijstandverzekeraar had ingeroepen en een geschil tegen de verzekeraar of uitvoerder of een nieuwe overnemende partij etc. Oftewel: een doolhof.

Kifid niet onafhankelijk en partijdig klachteninstituut

En dan? Er ontstaan dan nieuwe kostbare discussies (die op hun beurt niet onder de dekking vallen). De consument wordt dan genoodzaakt om naar de onafhankelijke civiele rechter te stappen nu het klachteninstituut Kifid geen reële optie is. Dit laatstgenoemde klachteninstituut blijkt blijkens uitzendingen van Radar en Kassa helemaal niet onafhankelijk te zijn en zelfs partijdig (!). Aan de zogeheten ‘twee handen op één buik-procedure’ wil je als consument niet je belangen prijs geven.

Weet waar je aan begint met de rechtsbijstandverzekering…!

Ook het voeren van procedures tegen de verzekeraars kan in de tienduizenden euro’s lopen. De meeste consumenten kunnen zich dat niet veroorloven. Weet dus waar je aan begint met de rechtsbijstandverzekering…

Waarom deze post?

Orange Legal biedt werkgevers en werknemers al vele jaren kwalitatief uitstekende rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht/ontslagrecht (het specialisme van Orange Legal). Ook publiceert Orange Legal regelmatig om vakinhoudelijke kennis te delen. Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of om een nieuwe ontslagrecht/arbeidsrecht zaak aan te melden of een kwestie ter advies voor te leggen, kunt u desgewenst contact opnemen via info@orangelegal.nl of stuur gerust een P.M. naar mr. Floris Zwartkruis.

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).