Werkgevers/arbeidsrecht

21818934_s

Preventieve werkwijze en implementatie:

Orange Legal biedt werkgevers naast advies en rechtsbijstand, de nieuwe preventieve aanpak waarbij de personeelsdossiers op een verantwoorde en professionele wijze worden aangelegd en opgebouwd. Daarbij wordt ook het personeelsbeleid in overeenstemming gebracht met de eisen die de rechtspraak daaraan stelt (zoals: “goed werkgeverschap”).

Resultaat: veel lagere afscheidsvergoedingen, effectieve en efficiënte inzet van HR en besparing op de advocaatkosten tot wel 95%.

Advies en rechtsbijstand:

 • Juridisch advies & strategie
 • Procederen/rechtsbijstand (o.a. het voeren van verzoek/verweerschriftprocedures en diverse Kort Geding procedures bij de Rechtbank)
 • Opstellen en screenen van arbeidsovereenkomst(en) en/of bedrijfsvoorschriften
 • Begeleiden van werkgevers en ondersteunen HRM in trajecten voor, tijdens en na de arbeidsovereenkomst
 • Reorganisatie> zie voor meer informatie op de site: RIT-team
 • Ontslag op staande voet
 • Stopzetten en/of opschorten loondoorbetaling
 • Onenigheid tijdens de re-integratie
 • Uitzend- en detacheringsovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Agentuurovereenkomst
 • Bemiddelingsovereenkomst
 • Concurrentiebeding/relatiebeding
 • CAO, Personeelshandboek, Social Media Code etc.