Hoe ziet een goed personeelsdossier er uit?

Juridisch advies & rechtshulp

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Vaststellingsovereenkomst screenen

Heb je een (concept) vaststellingsovereenkomst van jouw werkgever ontvangen en wil je deze gratis door ons laten screenen? Dat kan!

Het is het aan te raden om het personeelsdossier logisch en praktisch toepasbaar in te richten zodat het zorgvuldig en consequent kan worden opgebouwd.  Het gaat erom dat het personeelsdossier een betrouwbare weergave, gebaseerd op feiten laat zien. Daarom is het van belang om het personeelsdossier actueel te houden door deze steeds bij te werken.

Er moeten geen grote gaten in zitten en vermeden moet worden dat het personeelsdossier de indruk geeft dat uitsluitend rekening is gehouden met de belangen van de werkgever. Powerplay moet worden vermeden. Een rechter zal daar in een procedure immers makkelijk doorheen prikken en dat kan een werkgever duur komen te staan.

De drie onderdelen van een personeelsdossier

Een goed en praktisch personeelsdossier bestaat uit een individueel personeelsdossier, een collectief personeelsdossier en een salarisdossier.

Het ziektedossier moet gescheiden worden gehouden en mag géén onderdeel uitmaken van het personeelsdossier.

1. Het individuele personeelsdossier

Het individuele personeelsdossier bestaat uit:

-Persoonlijke gegevens: Voor -en achternaam, geboortedatum en leeftijd, relatiestatus, bankrekeningnummer, vermelding van wijze van solliciteren, indien van toepassing met sollicitatiebrief en C.V. of notitie op welke wijze de werknemer bij het bedrijf is betrokken, eventuele vacature en verslagleggingen van sollicitatiegesprekken, eventueel diploma´s en cijferlijsten, eventuele werkvergunning en BSN nummer.

-Arbeidsovereenkomst, eventuele addenda over afspraken leaseauto, computer, mobiele telefoon, opleidingen en cursussen, eventuele CAO, reglementen en protocollen en regelingen zoals pensioen, verlof.

-Gegevens omtrent de functie: functieomschrijving, periodieke functioneringsverslagen, periodieke beoordelingsverslagen, loopbaanontwikkeling (wijze waarop het maximale uit de capaciteit van de werknemer kan worden gehaald).

-Waarschuwingen en berispingen.

Wilt u een schriftelijke waarschuwing of berisping gratis laten screenen voordat u deze aan uw werknemer stuurt? Maak dan gebruik van de mogelijkheid van gratis screenen.

-Relevante correspondentie tussen werkgever en werknemer.

2. Het collectieve personeelsdossier

Het collectieve personeelsdossier is het dossier met gegevens van alle medewerkers bij elkaar. Dit gedeelte van het personeelsdossier is dus niet werknemer gebonden. Het bevat onder meer de persoonsgegevens van een medewerker, voor zover toelaatbaar conform de AVG-Verordening.

Uitsluitend persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van het personeelsdossier mogen worden opgenomen in het collectieve personeelsdossier.

De verwerking van de vakantie en afwezigheid van de werknemers mag worden kunnen worden opgenomen in het collectieve personeelsdossier.

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Neem direct contact op

Juridisch advies & rechtshulp

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Gratis check

Vaststellingsovereenkomst screenen

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).