orange-legal-update

Das Rechtsbijstand flink door het stof bij het Europese Hof

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Jusititie in de zaken “Massar” en “Buyuktipi” (C-460/14 en C-5/15) arrest gewezen. De arresten worden vandaag o.a. gepubliceerd op de website www.curia.europa.eu.

Het Hof heeft in de genoemde zaken duidelijk gemaakt dat een rechtsbijstandverzekerde ook recht heeft op vergoeding van een externe advocaat of juridisch adviseur naar keuze in een ontslagprocedure voor het UWV en het CIZ.

Het Europese Hof overwoog o.a.:

“Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 87/344 aldus moet worden uitgelegd dat het in die bepaling bedoelde begrip „administratieve procedure” mede omvat een procedure die ertoe leidt dat een bestuursorgaan de werkgever vergunning verleent, de voor rechtsbijstand verzekerde werknemer te ontslaan”

En:

“Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 87/344 aldus moet worden uitgelegd dat het in die bepaling bedoelde begrip „administratieve procedure” mede omvat de fase van bezwaar bij een bestuursorgaan waarin dat orgaan een voor beroep in rechte vatbaar besluit geeft.”

Das Rechtsbijstand is ook door Orange Legal aan de tand gevoeld over dit onderwerp. Zo vond op 2 juli 2015 een “debat” plaats tussen Das Rechtbijstand en Orange Legal over o.a. de vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat. Orange Legal heeft zich toen sterk gemaakt voor de verzekerden omdat het volgens Orange Legal onredelijk was dat Das Rechtbijstand niet alleen de vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat weigerde te aanvaarden c.q. te respecteren, maar ook bleef procederen met consumenten, soms tot en met het Europese Hof van Jusititie aan toe. Zo ook in deze zaken. Om kennis te nemen van de eerdere post:

https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-in-debat-met-orange-legal/

Het voorgaande betekent m.i. ook dat indien de rechtsbijstandsverzekeraar geweigerd heeft om de vrije keuze toe te staan dat de verzekeraar gehouden is om de verzekerde volledig (en met terugwerkende kracht) schadeloos te stellen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat indien de verzekerde ondanks de weigering van toestemming door de Verzekeraar (in dit geval: Das Rechtsbijstand) toch een advocaat of juridisch adviseur naar keuze heeft ingeschakeld dat Das Rechtsbijstand alle gemaakte kosten dient te vergoeden.

Evident is dat de vrijheid om te kiezen volledig bij de verzekerde ligt. Verzekerden kunnen bijvoorbeeld in geval van een arbeidsgeschil hun favoriete advocaat of jurist benaderen en hoeven dus geen genoegen te nemen met de behandelaar die door de verzekeraar wordt aangewezen. Voor arbeidsrechtelijke kwesties waarvoor u verzekerd bent, kunt u dus ook bijvoorbeeld bij Orange Legal terecht!

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl)

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).