das-rechtsbijstand

DAS Rechtsbijstand in debat met Orange Legal

Gisteren (2 juli 2015) is de uitvoerige bespreking geweest tussen de Directieleden van DAS Rechtsbijstand, Jan Moerland en Janine Nanninga enerzijds en mr. Floris Zwartkruis, Orange Legal, anderzijds op het Hoofdkantoor van DAS Rechtsbijstand te Amsterdam.

Aanleiding was de felle discussie die vorig jaar gevoerd werd tussen Moerland en Zwartkruis over de navolgende onderwerpen:

  1. Het recht van verzekerden op vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat naar aanleiding van de gewezen arresten van het Europees Hof van Justitie en de Hoge Raad.
  2. Het gebruik van de kwalificatie “Lawyer” op het LinkedIn profiel door enkele medewerkers van DAS Rechtsbijstand, terwijl de betreffende medewerkers niet als advocaat op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten waren ingeschreven.

Zowel DAS Rechtsbijstand als Orange Legal hebben de bespreking als constructief ervaren.

Visie DAS Rechtsbijstand

DAS Rechtsbijstand heeft -zakelijk weergegeven- betoogd dat zij een beroep van verzekerden op vrije keuze van een juridisch adviseur of advocaat in geval van een procedure eerbiedigt.

DAS Rechtsbijstand stelt dat het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad niettemin ruimte laten voor DAS Rechtsbijstand om kostenbeperkende maatregelen te treffen, waaronder het aanpassen van de Polisvoorwaarden. DAS Rechtsbijstand heeft de wijziging van de Polisvoorwaarden inmiddels geëffectueerd en partieel doorgevoerd. De wijziging is volgens DAS Rechtsbijstand overigens ook ingegeven door het buitensporige declaratiegedrag van sommige externe advocaten met opgevoerde uurtarieven tot wel € 275,00., hetgeen de spuigaten uit liep. Het verdienmodel van DAS Rechtsbijstand is daar niet op berekend.

Visie Orange Legal Ad 1

DAS Rechtsbijstand onderscheidt zich in positieve zin van alle andere rechtsbijstandverzekeraars o.a. doordat zij zich al geruime tijd actief heeft gemengd in de (soms scherpe) discussies over actuele onderwerpen omtrent de rechtsbijstandverzekering. DAS Rechtsbijstand heeft zich ook bereid verklaard hier nog verder aan te gaan werken. DAS Rechtsbijstand neemt aldus haar verantwoordelijkheid en geeft blijk van een transparante handelwijze zoals een redelijk handelend verzekeraar betaamt.

Met betrekking tot de vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat heeft Moerland in de televisie-uitzending van Tros Radar d.d. 12 mei 2014 toegezegd dat verzekerden die verzocht hebben om een vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat, en die vervolgens niet hebben gekregen, daarvoor gecompenseerd zullen worden. Moerland heeft aan Orange Legal bevestigd dat verzekerden die nadien om compensatie verzocht hebben ook daadwerkelijk gecompenseerd zijn geweest. Dit pleit uiteraard voor DAS Rechtsbijstand.

Ten slotte is ook de Consumentenbond te spreken over de recente dienstverlening van DAS Rechtsbijstand. DAS Rechtsbijstand werd in een onderlinge vergelijkingstest met andere rechtsbijstandsverzekeraars beoordeeld met een zeer goed cijfer van 9,2.

Bron: De Consumentenbond

Visie Orange Legal Ad 2

Ten aanzien van het gebruik van de term “Lawyer” op het linkedin-profiel van enkele DAS-medewerkers wordt opgemerkt dat Orange Legal steun leek te krijgen van de Nederlandse Orde van Advocaten vanwege de eigen publicatie van de Orde op 15 juli 2014 in het Advocatenblad. Het artikel kan worden gelezen via de volgende link: http://bit.ly/1rHAYmm

Vervolgens heeft de Nederlandse Orde van Advocaten feitelijk na de voormelde publicatie evenwel geen enkele actie ondernomen, dit terwijl Orange Legal vele tientallen steunbetuigingen van advocaten had ontvangen en het artikel van de Orde genoeg bouwstoffen had om in ieder geval serieus het debat aan te gaan. Oftewel: een gemiste kans van de Orde!

Conclusie: DAS Rechtsbijstand heeft het afgelopen jaar getoond dat zij ten gunste van de verzekerden in belangrijke mate progressie heeft geboekt op de onderwerpen waarover tussen DAS Rechtsbijstand en Orange Legal verschil van inzicht bestond. DAS Rechtsbijstand is bereid om die positieve trend door te zetten en mee te blijven denken met hun klanten.

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).