billijke-vergoeding

Arbeidsrecht. Alsnog ontslag na -onterecht- ontslagvoornemen wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Algemeen.

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. In de wet is bepaald wat een redelijke grond is (artikel 7:669 lid 3 BW). Ook is voor ontbinding vereist dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt (artikel 7:669 lid 1 BW).

Op 7 juni 2022 is een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Rotterdam d.d. 20 mei 2022 (zie link hieronder),

De uitspraak laat zien dat -onterecht- ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden niet heilig is en onder omstandigheden toch vrij snel kan worden opgevolgd door ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding (artikel 7:669 lid 3, aanhef en onder g BW). Het komt vooral aan op de communicatie tussen partijen, zo blijkt uit de uitspraak. Opgelet dus.

Wat was het geval?

Werknemer was voor onbepaalde tijd in dienst bij werkgever in de functie van inspecteur tegen een salaris van laatstelijk € 4.108,- bruto exclusief emolumenten. Werkgever voerde in de procedure bij UWV aan dat sprake was van een redelijke grond om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Hoewel UWV de visie van werkgever deelde dat sprake was van bedrijfseconomische omstandigheden, was UWV van mening dat onduidelijk bleef of werkgever zich voldoende had ingespannen ten aanzien van de herplaatsingsverplichting. Werkgever had volgens UWV onvoldoende aannemelijk gemaakt dat werknemer niet in een passende functie kon worden herplaatst.

Na deze afwijzende uitspraak van UWV heeft werkgever een alternatieve functie aangeboden tegen een aanmerkelijk lager salaris.

Partijen hebben na afloop van de UWV procedure hierover onenigheid gekregen en partijen hebben elkaar over en weer forse verwijten gemaakt. Zo stelde werknemer dat werkgever zich schuldig had gemaakt aan fraude tijdens de UWV procedure.

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de geldende opzegtermijn moet worden ontbonden De kantonrechter oordeel voorts dat werknemer geen recht heeft op een billijke vergoeding omdat de verstoorde arbeidsverhouding zowel te wijten was aan de werkgever als werknemer.

Wil je meer weten over deze uitspraak, klik dan op onderstaande link:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2022:4325&showbutton=true&keyword=Arbeidsrecht

Rechtsbijstand c.q. juridisch advies nodig?

Wilt u een vergelijkbare of andere arbeidsrechtelijke kwestie (bijvoorbeeld ontslag/ontslagdreiging) aan Orange Legal voorleggen of kent u iemand binnen uw netwerk die juridisch advies of procedurele rechtsbijstand op prijs stelt?

Orange Legal is volledig gespecialiseerd in arbeidsrecht, heeft arbeidsrechtelijke vele jaren expertise opgedaan in de top 15 van de advocatuur, is initiatiefnemer van Q & A Arbeidsrecht (een groep met ca. 1.000 arbeidsrechtprofessionals) en voert reeds vele jaren met succes procedures voor werkgevers en werknemers. Stuur gerust vrijblijvend een e-mail naar info@orangelegal.nl of stuur een P.M. naar mr. Floris Zwartkruis.

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).