rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekeraars hebben nóg meer tijd nodig voor onderzoek naar gesjoemel met uitbesteding

Rechtsbijstandverzekeraars hebben nóg meer tijd nodig voor onderzoek naar gesjoemel met uitbesteding

Radar ontmaskert dubieuze praktijken van de rechtsbijstandverzekeraars

RADAR ontmaskerde tijdens de live-uitzending van Radar TV d.d. 4 maart 20.35 uur aan de hand van bandopnames van telefoongesprekken en contracten over ‘stiekeme’ lage fixed fee afspraken waardoor consumenten met een rechtsbijstandverzekering bedrogen uitkomen.

Grootschalig gesjoemel o.a. met stiekeme, schrijnend lage, fixed fee

Aan de hand van bandopnames en contracten werd aangetoond dat buiten medeweten van de verzekerde ‘stiekeme’ fixed fee afspraken worden gemaakt en zaken zelfs worden doorverhandeld. De fixed fee bedragen zijn dusdanig laag (enkele honderden euro’s) dat uitgesloten lijkt dat adequate rechtsbijstand kan worden verleend. Ook wordt met de fixed fee de dekking op grove wijze in het nadeel van de consument beperkt. De consument komt hierdoor bedrogen uit.

Uitzending van (met name) 4 maart 2019 gemist? Lees dan de publicatie met de link naar de TV-uitzending. Klik dan hier!

Visie Tweede Kamerlid Michiel Van Nispen

Tweede Kamerlid Michiel Van Nispen heeft bevestigd dat de consument niet geholpen wordt met dit soort praktijken.

Verbond van verzekeraars weet zich geen raad met grootschalige dubieuze praktijken

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, liet na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 zonder onderbouwing en zonder motivering weten dat het Verbond zich “niet breed herkent in de praktijken” en deze zouden “niet representatief” zijn.

Al tientallen jaren grootschalige gesjoemel met rechtsbijstandverzekeringen

Na de uitzending en ook voorafgaande aan de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 kwamen bij Orange Legal evenwel talloze reacties binnen vanuit de rechtsbijstandverzekeringsbranche en erbuiten alsmede nieuwe informatie via -anonieme- bronnen waaruit blijkt dat er op zéér grote schaal al tientallen jaren dubieuze praktijken bestaan bij de rechtsbijstandverzekeraars met stiekeme schrijnend lage fixed fee tarieven.

Steun rechtsbijstandverzekeraars vanuit eigen netwerk lijkt wankel

Het lijkt erop dat de jarenlang genoten steun van de rechtsbijstandverzekeringsbranche vanuit het eigen netwerk voor voortzetting van de dubieuze activiteiten niet meer vanzelfsprekend is.

Uit de reacties van diverse Klokkenluiders afkomstig van de rechtsbijstandverzekeringsbranche blijkt bovendien dat ook het uitvoerende personeel er schoon genoeg van heeft. “Hier kan ik niet achter staan!” is een door hen veelgehoorde reactie.

Inmiddels is een nieuwe post met -schokkende- onthullingen verschenen, met als titel: ‘Rechtsbijstandverzekering kansovereenkomst of Pyramidespel?’. Om deze post te lezen, klik dan hier!

Verbond van verzekeraars roept rechtsbijstandverzekeraars op tot onderzoek uitbesteding

Vrijwel direkt na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 heeft het Verbond van Verzekeraars de rechtsbijstandverzekeraars opgeroepen tot onderzoek naar uitbesteding.

Ter onderbouwing wordt verwezen naar onderstaande link naar de publicatie van het Verbond. Klik daarvoor hier!

Resultaten van onderzoek rechtsbijstandverzekeraars blijven uit

Omdat de resultaten van onderzoek ruim drie maanden (!) na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 nog steeds niet openbaar waren gemaakt, heeft Orange Legal contact opgenomen met het Verbond en om de stand van zaken gevraagd.

Daarbij moet worden bedacht dat de rechtsbijstandverzekeraars voor hun eigen verzekerden gemiddeld maar ca. 5,5 uur spenderen om het dossier “af te wikkelen”.

Daarentegen procederen de rechtsbijstandverzekeraars voor hun eigen belangen naar hartelust tot en met het Europese Hof van Justitie en lappen zij o.a. jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden, diverse Gerechtshoven en rechtbanken structureel aan hun laars.

Voor een toegezegd onderzoek nemen de verzekeraars maanden de tijd en dan blijkt uiteindelijk dat er nog steeds niets van terecht is gekomen…

Ter illustratie wordt verwezen naar onderstaande recente correspondentie d.d. 6 juni 2019:

Geachte heer Weurding,

Kunt u mij de stand van zaken geven i.v.m. het onderzoek uitbesteding.

Graag verneem ik, bij voorkeur deze week, wanneer het onderzoek is uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Ik hoor graag.

MVG

Floris Zwartkruis

Het Verbond van Verzekeraars heeft daar als volgt op gereageerd:

Geachte heer Zwartkruis,

Dit traject is nog gaande.

De uitkomsten zullen wij tzt communiceren via daartoe geëigende kanalen.

Met vriendelijke groet

Richard Weurding

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).