orange-legal-update

Cruciale fouten Nederlandse Openbaar Ministerie in 2019.

We zijn nog in de eerste helft van 2019 en het Openbaar Ministerie heeft nu al tenminste twee keer cruciale en uiterst zorgwekkende fouten (lees: blunders, ‘crucial mistakes’) begaan waarmee in de samenleving nodeloos grote ophef en onrust is ontstaan.

Het gaat om deze cruciale fouten/misstanden:

  1. Merkwaardig voornemen Openbaar Ministerie voor een “besparende” ‘samenwerking’ met van fraude en corruptie verdachte bedrijven.
  2. ‘Oorlog’ tussen Openbaar Ministerie en het prestigieuze advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam

Ad 1.Merkwaardig voornemen Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie ontvouwde recent plotseling het merkwaardige nieuwe voornemen om ‘samen te werken’ met van fraude en corruptie verdachte bedrijven. Het betreft de verwezenlijking van de ultieme droom van witteboorden criminelen van een “samenwerking met het Nederlandse Openbaar Ministerie:  géén (serieuze) bestrijding van witteboorden criminaliteit, maar ‘samenwerking’ met witteboorden criminelen.

Volgens het Openbaar Ministerie zou hiermee kunnen worden “bespaard” en de FIOD is dan uiteindelijk overbodig, aldus het Openbaar Ministerie.

In binnen -en buitenland is geschokt gereageerd op het nieuwe voornemen van het Nederlandse OM

In binnen- en buitenland is geschokt en met verbijstering gereageerd op het nieuwe voornemen van het Nederlandse OM. Ook zijn er zorgen over de door het OM in acht te nemen ‘integriteit’, de inconsistentie in het uit te voeren beleid en het niet in acht nemen van elementaire strafrecht- beginselen.

Interessant is ook de reactie van Glenn Thodé,  rector van de Universiteit van Aruba:

Het ‘nemo tenetur’-beginsel

   ‘Voor verdachten geldt in het strafrecht het ‘nemo tenetur seipsum accusare’ beginsel. Ik ben benieuwd hoe dit in verhouding staat met dit idee of voornemen van het OM. Dit beginsel geldt als een van de waarborgen voor de integriteit van het strafvorderlijk onderzoek en proces.

‘Verkennend onderzoek’ naar ommezwaai Openbaar Ministerie

Orange Legal deed recent ‘verkennend onderzoek’ naar de plotselinge, merkwaardige ommezwaai van het Openbaar Ministerie in de aanpak c.q. bestrijding van witteboorden criminaliteit.

Jaarbericht OM 2013 met vooruitblik tot en met 2020

Daarbij werd o.a. gestuit op het jaarbericht 2013 van het Openbaar Ministerie waarbij door het Openbaar Ministerie vooruitgeblikt werd tot en met 2020.

Uit het voormeld genoemde jaarbericht 2013 blijkt o.a. dat het Openbaar Ministerie erkend heeft dat zij, mede dankzij de inzet van de FIOD (the Dutch Anti-Fraud agency) ‘uitstekende resultaten’ had behaald. Ook heeft het Openbaar Ministerie blijkens het jaarbericht van 2013 ondubbelzinnig erkend dat o.a. de FIOD als vanzelfsprekend (‘uiteraard’) betrokken dient te worden. Ter onderbouwing wordt hieronder geciteerd uit enkele passages van het jaarbericht 2013:

(…)

Het OM heeft in 2013 uitstekende resultaten geboekt.’

(…)

‘Ondermijning Georganiseerde misdaad, terrorisme en financieel-economische criminaliteit vormen een serieuze bedreiging voor de samenleving. Een bedreiging voor de integriteit van de samenleving, voor de vitale infrastructuur en belangrijke economische sectoren en voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.’

(…)

‘Bij de aanpak van deze zware criminelen gaat het er niet alleen om de boeven te vangen, maar ook de criminele activiteiten te verstoren, barrières op te werpen om criminaliteit onmogelijk te maken en in te dammen.

(…) ‘Bij de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden werkt het OM ‘uiteraard’ samen met de politie en bijzondere opsporingsdiensten (denk aan de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD) en de KMar.’

(…)                     

Doel is de criminele samenwerkingsverbanden zo gevoelig mogelijk te treffen, door opsporing en vervolging van de belangrijkste personen daarin. Dat kunnen beroepscriminelen of hoofddaders zelf zijn, en facilitators die hun diensten of expertise leveren, zoals accountants, makelaars, belastingadviseurs, autoverhuurbedrijven, producenten van synthetische drugs en providers.

Bron: OM.nl

SP Tweede Kamerlid Van Nispen over ‘white collar crime’/‘witteboorden criminaliteit’: slecht voor de rechtspraak

SP-Kamerlid Michiel van Nispen merkt ten aanzien van de evident zwakke aanpak van witteboorden criminaliteit en klassenjustitie op:

‘Terwijl we weten dat grote bedrijven en witte boordencriminelen hun strafvervolging wegens fraude kunnen afkopen, worden veel gewone mensen hard, snel én onzorgvuldig aangepakt. Dat is gewoon klassenjustitie en dat is slecht voor het vertrouwen van mensen in de rechtspraak.’

Bron: SP.nl

Zie ook https://www.sp.nl/nieuws/2019/04/klassenjustitie-door-straffabriek-openbaar-ministerie

Ad 2. Oorlog tussen Openbaar Ministerie en advocatenkantoor Stibbe

Eerder dit jaar kopte de Telegraaf over de ontstane (complete) ‘oorlog’ tussen het Openbaar Ministerie en het prestigieuze advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie had in een zaak over vermogensbeheer met veel machtsvertoon beslag laten leggen op o.a. correspondentie van Stibbe.

Nadien bleek dat het Openbaar Ministerie zich gebaseerd had op een vervalste (!)  brief van de Amerikaanse Federale Belastingdienst IRS waarin frauduleuze handelingen bij Box vermeld stonden. De frauduleuze handelingen konden derhalve helemaal niet worden gebaseerd op de brief van IRS.

Daarop heeft Stibbe -met succes- beslag laten leggen op correspondentie bij het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en FIOD, op straffe van verbeurte van een dwangsom tot een maximum van één miljoen euro (!).

De navolgende citaten zijn afkomstig van het artikel uit de Telegraaf met als titel: ‘OM zelf met billen bloot’:

‘OM zelf met billen bloot’:

Amsterdam – Het is compleet oorlog tussen het Openbaar Ministerie en het chique Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe in het onderzoek naar Box Consultants, een vermogensbeheerder voor ultrarijken. De advocaten van Box hebben de rollen omgedraaid en laten beslag leggen op honderden gevoelige documenten die momenteel in bezit zijn bij het OM, opsporingsdienst FIOD en Belastingdienst. Daarmee slaan ze een juridische slag die in Nederland nog niet eerder vertoond is.

De actie is aangekomen als een mokerslag bij het OM, dat gewend is dagelijks beslag te leggen bij verdachten maar daar zelf nooit mee te maken krijgt. De rechtbank in Den Bosch heeft het advocatenkantoor niet alleen toestemming verleend tot het leggen van beslagen bij het OM, FIOD en de fiscus, maar verbindt daar ook nog een boete van een miljoen euro aan indien de overheid niet voldoet aan de gestelde eisen. Zo moeten de stukken uiterlijk eind deze maand uitgeleverd worden. Daarnaast zullen binnenkort officieren van justitie, belastingambtenaren en FIOD-rechercheurs onder ede gehoord worden.

De zaak draait om het strafrechtelijk onderzoek naar Box Consultants, de Brabantse vermogensbeheerder die belegt met miljarden euro’s aan spaargeld van ultrarijke Nederlanders. Zo beheert Box de vermogens van enkele leden van het Koninklijk Huis, waaronder de prinsessen Christina, Irene en Margriet. Daarnaast staan op hun klantenlijst kinderen van warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig World Online-topvrouw Nina Storms en een groot aantal andere vermogende Nederlanders.

Opsporingsdienst FIOD doet al zes jaar onderzoek naar Box en de voormalige directeur van de vermogensbeheerder wegens vermoedens van fraude. Er zou acht miljoen euro van klanten zijn verduisterd. Aanleiding voor het FIOD-onderzoek was een zogenaamde brief van de Amerikaanse federale belastingdienst IRS, waarin frauduleuze handelingen bij Box vermeld stonden.

Correspondentie

De opsporingsdienst zette daarop alle mogelijke opsporingsmiddelen in tegen Box en legde ook beslag op correspondentie van Stibbe en op een accountantsonderzoek dat de advocaten hadden laten uitvoeren. Al deze documenten vallen onder het beroepsgeheim van advocaten en mogen niet door justitie gebruikt worden. Inmiddels is bovendien vast komen te staan dat de IRS-brief een vervalsing was, vol onjuiste beschuldigingen en gemaakt door een boze ex-werknemer van Box.

Bron: Telegraaf.nl

Het Openbaar Ministerie en advocatenkantoor Stibbe hebben laten weten geen mededelingen te doen zolang de zaak onder de rechter is. Echter, het Openbaar Ministerie kan zich later gezien de ontstane maatschappelijke ophef en onrust natuurlijk niet blijvend verschuilen achter een ‘geheime deal’. Het Openbaar Ministerie zal later volstrekt transparant moeten zijn over wat er gebeurd is, temeer daar het optreden van het Openbaar Ministerie tot maatschappelijke ophef en onrust heeft geleid.

Tot slot: het belang van ‘integriteit en rechtsstaat’

Het belang van ‘integriteit en rechtsstaat’ kan niet vaak genoeg onder de aandacht worden gebracht.

Lees daarom ook deze post over ‘integriteit en rechtsstaat’en deel hem gerust: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6541894449033687040

Deze post is gepubliceerd op de website van Orange Legal. Zie www.orangelegal.nl

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).