orange-legal-update

Constructief gesprek met Verbond van Verzekeraars

Constructief gesprek met Verbond van Verzekeraars

Vorige week woensdag 6 november 2019 heeft op uitnodiging van het Verbond van Verzekeraars het gesprek plaats gehad tussen het Verbond van Verzekeraars en Floris Zwartkruis (Orange Legal).

Bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag waren aanwezig Richard Weurding (Algemeen directeur), Oscar van Elferen (Woordvoerder en communicatie-adviseur) en Marieke Beugel (Beleidsadviseur).

Het gesprek werd door alle gesprekspartners als positief en constructief ervaren.

Het Verbond van Verzekeraars heeft zich bereid getoond om kritisch te kijken naar mogelijke tendensen waarbij schendingen van de vrije keuze voor externe rechtsbijstand/de vrije advocaatkeuze en schendingen van de zorgplicht een rol spelen, extreem lage dekkingsmaxima en de diverse andere problematiek zoals o.a. ter sprake kwam in recente TV-uitzendingen van Radar.

Daarnaast is het Verbond bereid gebleken om in casussen waarbij sprake is van signalen van (ernstige) misstanden om daar zelf ook kritisch naar te kijken.

Toch was het Verbond niet bereid om zich te commiteren aan een deadline.

Zoals verwacht blijven partijen over de kwaliteit van de rechtsbijstandverzekering en de dienstverlening vooralsnog onverkort sterk van mening verschillen. Floris Zwartkruis heeft gewezen op arresten van het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven en rechtbanken, diverse TV-uitzendingen van o.a. AvroTros Radar en o.a. de duizenden advocaten die zich in sociale media kritisch hebben uitgelaten over ervaringen met de rechtsbijstandverzekering en meerdere recente ernstige misstanden.

De eerste stap om in de toekomst verder te praten over structurele problematiek (pijnpunten), verbetering van dienstverlening en meetpunten voor de beoordeling van de rechtsbijstandverzekering, lijkt ondanks de bestaande meningsverschillen gezet.

Wordt vervolgd!

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nlC

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).