billijke-vergoeding

Waar moet ik op letten als ik ontslag neem bij mijn werkgever?

Ontslag nemen. Het lijkt vanzelfsprekend. En toch zijn er veel dingen waar je op moet letten.

Ontslag nemen: schriftelijk

Ontslag nemen betekent dat de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt opgezegd. Het is aan te raden om dit altijd schriftelijk te doen. Opzeggen kan ook per e-mail of zelfs mondeling. Daarin schuilt wel een bewijsrisico.

Meld bij de opzegging dat je de arbeidsovereenkomst wilt opzeggen tegen de eerst mogelijke datum, rekening houdend met de geldende opzegtermijn.

Welke opzegtermijn geldt?

De volgende opzegtermijnen gelden:

Tijdens de proeftijd: géén opzegtermijn.

Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt: in principe niet opzegbaar.

Toelichting. Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld één jaar) geldt dat in principe niet kan worden opgezegd, tenzij in de arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen waaruit blijkt dat tussentijdse opzegging  wél is toegestaan. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dus in principe van rechtswege aan het eind van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst.  

Mocht in de arbeidsovereenkomst geen mogelijkheid vermeld staan van tussentijdse opzegging, dan is er nog geen man overboord.  Er zijn vaak juridische mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst via de rechter te ontbinden of om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Let op!: indien je toch (ondoordacht) opzegt tegen een eerdere datum dan het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kun je als werknemer verplicht worden om een forse (gefixeerde) schadevergoeding aan de werkgever te betalen. Laat je dus tijdig juridisch adviseren of bijstaan, bij voorkeur vóórdat je daadwerkelijk opzegt.

Bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt: in beginsel één maand opzegtermijn.

Toelichting. Bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt dat de duur van de opzegging meestal één maand is. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst één maand tevoren moet worden opgezegd. De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste van de volgende maand. In de arbeidsovereenkomst of CAO kan een langere opzegtermijn zijn overeengekomen. Echter, deze mag niet langer zijn dan zes maanden. Ook een kortere termijn dan één maand mag in de CAO worden opgenomen. De opzegtermijn van de werkgever moet altijd het dubbele zijn van de opzegtermijn van de werknemer.

Spijt van ontslag nemen?

Soms is een genomen ontslag niet rechtsgeldig. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het ontslag door de werknemer in een opwelling, emotionele toestand is genomen. Soms ziet een werknemer geen andere uitweg dan het nemen van ontslag. Werkgever dient bij een genomen ontslag door de werknemer als een goed werkgever eerst deugdelijk onderzoek te doen, alvorens de werknemer aan het genomen ontslag te kunnen houden.  Er moet sprake zijn van duidelijke en ondubbelzinnige opzegging door de werknemer. De opzegging dient gericht te zijn op vrijwillige en eenzijdige beëindiging. Als dat niet het geval is, dan kan het ontslag worden vernietigd. Er is dan immers geen sprake van een rechtsgeldige opzegging door de werknemer. Om dit met succes te bereiken, kun je je juridisch laten bijstaan.

Een voorbeeld waarbij het genomen ontslag niet meer kan worden teruggedraaid: werknemer neemt ontslag, treedt bij een nieuwe werkgever in dienst en beseft dan dat de oude werkgever zo slecht nog niet was.

Uitkeringsrechten

Wanneer ontslag wordt genomen geldt in principe dat géén recht op een uitkering bestaat. Werknemer is zelf verantwoordelijk voor de werkeloosheid. Er mag géén benadelingshandeling worden verricht. Dan is de werknemer verwijtbaar werkloos.

Wél bestaat onder omstandigheden de mogelijkheid voor de werknemer om via de rechter af te dwingen dat de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer wordt ontbonden. Indien dit door de rechter wordt toegewezen, dan is er wél recht op een uitkering. Een werknemer kan dus een aanzienlijk belang hebben bij goede rechtsbijstand.

Conclusie: als werknemer kun de arbeidsovereenkomst meestal opzeggen. Doe dit altijd schriftelijk. Opzegging door de werknemer is lang niet altijd de beste optie voor de werknemer. Laat je daarom  als werknemer goed adviseren.

Tot slot.

Wil je als werknemer een keer vrijblijvend sparren over jouw specifieke arbeidsrechtelijke situatie. Dat kan. Stuur gerust een P.M. naar mr. Floris Zwartkruis via Linkedin. Vermeld daarbij in ieder geval jouw telefoonnummer zodat je gebeld kan worden. Een e-mail sturen kan ook via info@orangelegal.nl.

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).