cosmetische-“probleemoplossers

Rechtsbijstandverzekering: rechtsstaat en consumenten belazerd door cosmetische “probleemoplossers”!

Het voorstel van Minister Dekker om het stelsel van rechtsbijstand te hervormen dreigt uit te monden in een complete ontwrichting van de samenleving.

Dekker neemt de problemen van de justitiabelen niet serieus. Dekker wendt voor dat de consument met een probleem naar binnen kan lopen bij een probleemoplosser en naar buiten wandelt met een “oplossing’. Zo simpel als dat. Maar de realiteit is een stuk complexer en genuanceerder.

‘Cosmetische probleemoplossing’ mag dan door de Achmea-bril van Dekker het “ei van Columbus” zijn, echter het getuigt niet van respect voor de Nederlandse beschaving, Nederlandse normen en waarden.

Het gevaar dreigt dat de consument door de plannen van Dekker worden belemmerd om vrije toegang te krijgen tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Die toegang is een grondrecht. Een grondrecht kun je niet zomaar terzijde schuiven. Het is uitermate dubieus dat een minister voor rechtsbescherming zich keert tegen de grondrechten van Nederlanders. Dat zet te denken.

Dekker gaat er bovendien aan voorbij dat via cosmetische “probleemoplossers” fictieve oplossingen worden bereikt die niet in het belang zijn van de partij die zijn/haar EIGEN (kwaliteits-) oplossing wil. Ook een geforceerde “schikking” is niet in het belang van de consument.

Het vermeende argument van “goedkoper en sneller” naar een oplossing is een non-argument dat rechtsbijstandverzekeraars vaak gebruiken als excuus voor de extreem hoge targets die aan hun werknemers wordt opgelegd om maar zo snel mogelijk te schikken. Dat gebeurt dikwijls ook geforceerd, waardoor de belangen van de consument worden beschadigd.

‘rechtsbijstandverzekeraars en de rechtsbijstandverzekering al vele jaren in opspraak’ (…)

De grote vraag is dus: waarom zoekt Dekker in het nieuwe stelsel van rechtsbijstand aansluiting bij “goedkoper en sneller” in de vorm van aftandse oplossingen, terwijl de schikkingstunnelvisie en o.a. de extreem hoge targets van behandelaars bij rechtsbijstandverzekeraars in de praktijk tot grote problemen leiden waardoor verzekerden/consumenten worden gedupeerd. Niet voor niets zijn de rechtsbijstandverzekeraars en de rechtsbijstandverzekering om uiteenlopende -schokkende- redenen al vele jaren in opspraak, o.a. bij het TV-programma AvroTros #Radar.

Waarom houdt Dekker zich niet bezig met het oplossen van de structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeraars? Dat is toch bij uitstek waar een minister voor rechtsbescherming zich mee bezig moet houden en zich sterk voor zou moeten maken? De grote structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeringsbranche kunnen immers niet cosmetisch worden gemaskeerd.

Want over de structurele grote problemen bij de rechtsbijstandverzekeringsbranche hoor je minister Dekker niet over. Heeft dat misschien te maken met de banden van Dekker met Achmea?…

Sjoemelverzekering

Wie hoor je wel over de structurele problemen van de rechtsbijstandverzekering? Niet alleen de consument en de externe behandelaars klagen steen en been:

Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken  en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt. De rechtsbijstandverzekeraars, maar klaarblijkelijk ook minister Sander Dekker, hebben daar klaarblijkelijk maling aan. Een lange reeks van veroordelingen is het gevolg. En het eind lijkt helaas niet in zicht.

De rechtsbijstandverzekeraars hebben getoond dat zij niet bereid zijn om te werken aan een oplossing voor de ernstige problemen van de rechtsbijstandverzekering. De premie betalende consument wordt hierdoor gedupeerd met deze dure ‘sjoemelverzekering’.

Als je je eigen problemen niet kunt of wilt oplossen, hoe kun je dan de problemen van al die miljoenen consumenten op kwalitatief goede wijze oplossen?

Ter illustratie kom ik terug op het actuele voorbeeld van de kaalgeplukte verzekerde waarover eerder op Linkedin werd gepubliceerd.

Verzekerde werd het bos ingestuurd en aldaar helemaal kaal geplukt

Een terugblik.

Bij brief d.d. 29 april 2019 werd aan de trouwe rechtsbijstand verzekerde die al bijna 20 jaar premie had betaald-zakelijk weergegeven- bericht dat de dekking voor externe rechtsbijstand ineens van € 50.000;- exclusief BTW per gebeurtenis drastisch zou worden verlaagd naar € 2.500;- inclusief BTW. Ook stelde de verzekeraar zich op het standpunt dat in de nieuwe situatie een eigen risico van toepassing was van € 250 inclusief BTW.

De dekking werd daarmee plotseling teruggebracht tot 1,2% (!) van de oorspronkelijke dekking. Hoe ridicuul dit is blijkt alleen al uit het schadebedrag van verzekerde voor betaalde premies rechtsbijstandverzekering en misgelopen rente gedurende bijna 20 jaar van totaal ca. € 15.000,-. Deze premies zijn dus in veelvoud over de balk gegooid.

Ook de timing van de drastische wijziging was opvallend. Dat gebeurde kort nadat verzekerde voor het eerst sinds bijna 20 jaar meldingen had gedaan voor externe rechtsbijstand op grond van het recht op vrije keuze voor externe rechtsbijstand.

Ondertussen…

Los van de bizarre wijze waarop de dekking verminderd werd, kwam verzekerde in oeverloze discussies terecht. Uiteindelijk werd ook nog eens de nota voor externe rechtsbijstand niet betaald ondanks diverse verrichtingen ten behoeve van een procedure, verzoeken en sommaties.

Het risico van het niet betalen door de rechtsbijstandverzekeraar of de uitvoerder (DAS rechtsbijstand) kwam hierdoor bij verzekerde te liggen.

‘Power Play’ ondanks wanprestatie en schending zorgplicht

Verzekerde is op enorme kosten gejaagd door de verzekeraars en moet noodgedwongen naar de rechter stappen om betaling af te dwingen en een schadevergoeding te krijgen, nu er helemaal niets betaald werd en de zorgplicht op grove wijze geschonden is. Verzekerde werd bovendien op enorme kosten gejaagd door de verzekeraar(s) met oeverloze discussies.

Maar wie moet verzekerde eigenlijk allemaal op eigen kosten aanspreken c.q. dagvaarden?

  • Unigarant (100% dochter van ANWB)

En/of

  • Uitvoerder DAS rechtsbijstand

En/of

  • Univé Noord-Nederland U.A

En/of

  • Uninoord Assuradeuren B.V.

En/of

  • Verzekeringsmaatschappij B13 (vermeld in het polisblad)

‘Schimmige constructie’ rechtsbijstandverzekering opgetuigd

DAS rechtsbijstand werd als uitvoerder (waarvan een coördinerende rol geacht mag worden inbegrepen te zijn) om opheldering gevraagd tijdens deze speurtocht van verzekerde. DAS stelde telefonisch dat op basis van de door gemachtigde van verzekerde toegezonden stukken dat de verzekeraar Unigarant is. Echter uit informatie van verzekerde is gebleken dat na de totstandkoming van de rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst sprake is geweest van een vermeende ‘overname’ door Univé Noord-Nederland U.A. De premies moesten nadien ook aan Univé Noord-Nederland U.A. worden betaald. En dus lijkt er een schimmige constructie opgezet waar discussie over bestaat. Verzekerde wilde dit voorkomen en liet via zijn gemachtigde vragen stellen aan de assuradeuren.

Van DAS rechsbijstand kwamen geen verhelderende antwoorden op zelfs de meest ogenschijnlijk simpele vragen, zoals: “Wie is de actuele rechtsbijstandverzekeraar van verzekerde” en “wie is verzekeringsmaatschappij B13? Hoe zit het met de overname? Verzekerde werd volledig aan zijn lot overgelaten. DAS weigerde of was door de puinhoop van het verzekeringsdossier niet in staat om duidelijkheid te geven. Verzekerde werd aan zijn lot overgelaten.

Thans is nog steeds niet duidelijk wie de rechtsbijstandverzekeraar van verzekerde is. Inmiddels zijn partijen noodgedwongen ingevolge artikel 15 AVG-Verordening gesommeerd om een afschrift van het gehele verzekeringsdossier toe te zenden. Verzekerde wordt hierdoor verder op kosten gejaagd en diep het bos ingestuurd.

Resultaat tot nu toe als gevolg van ‘Power Play’ verzekeraars:

Arbeidsrechtelijk geschil na procedure                          EXTERN (zonder verzekeraar) OPGELOST

Aan verzekeraars betaalde premies+misgelopen rente                 -/– €15.000,-

Betaald door verzekeraar(s)                                                                   -/– € 0

Kosten verzekerde ivm wanprestatie/OD verzekeraar(s)                       € P.M. vele duizenden euro’s

Kosten verzekerde ivm incassokosten                                                        € P.M. vele duizenden euro’s

Onbetaald gelaten nota’s verzekeraars                                                     € P.M.  vele duizenden euro’s

Kosten procedures tegen verzekeraars                                                     €  P.M.  vele duizenden euro’s

Waarvan betaald door verzekeraar(s)                                                  -/– € 0

Hoewel de externe rechtsbijstand voor het onderliggende probleem tot een goede oplossing heeft geleid, is dat niet dankzij de rechtsbijstandverzekering geweest.

De rechtsbijstandverzekering heeft voor verzekerde niets dan schade en ellende gebracht, evenals geld over de balk met duizenden euro’s aan premies, administratieve rompslomp, oeverloze discussies, onbetaald gelaten nota’s, enorme extra kosten door ‘Power Play’ van de verzekeraars, tijd en energie etc.

Verzekerde verkeert thans door de rechtsbijstandverzekering in grote financiële problemen.

Vervolgstap

Uiteraard zal nog gepoogd worden om via buitengerechtelijk overleg alsnog tot een oplossing te komen met de assuradeuren (welke?). Echter, duidelijk is wel dat deze trouwe verzekerde op een schandalige manier is bejegend, het dossier bij de rechtsbijstandverzekeraar (welke?) niet op orde is en sprake is van ernstige schending van de zorgplicht en wanprestatie.

WORDT VERVOLGD!

Uiteraard zal dit dossier op de voet worden gevolgd en hiervoor aandacht worden gevraagd via o.a. de media.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).