Actueel

Constructief gesprek met Verbond van Verzekeraars

Constructief gesprek met Verbond van Verzekeraars

Vorige week woensdag 6 november 2019 heeft op uitnodiging van het Verbond van Verzekeraars het gesprek plaats gehad tussen het Verbond van Verzekeraars en Floris Zwartkruis (Orange Legal).

Bij het Verbond van Verzekeraars te Den Haag waren aanwezig Richard Weurding (Algemeen directeur), Oscar van Elferen (Woordvoerder en communicatie-adviseur) en Marieke Beugel (Beleidsadviseur).

Het gesprek werd door alle gesprekspartners als positief en constructief ervaren.

Het Verbond van Verzekeraars heeft zich bereid getoond om kritisch te kijken naar mogelijke tendensen waarbij schendingen van de vrije keuze voor externe rechtsbijstand/de vrije advocaatkeuze en schendingen van de zorgplicht een rol spelen, extreem lage dekkingsmaxima en de diverse andere problematiek zoals o.a. ter sprake kwam in recente TV-uitzendingen van Radar.

Daarnaast is het Verbond bereid gebleken om in casussen waarbij sprake is van signalen van (ernstige) misstanden om daar zelf ook kritisch naar te kijken.

Toch was het Verbond niet bereid om zich te commiteren aan een deadline.

Zoals verwacht blijven partijen over de kwaliteit van de rechtsbijstandverzekering en de dienstverlening vooralsnog onverkort sterk van mening verschillen. Floris Zwartkruis heeft gewezen op arresten van het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven en rechtbanken, diverse TV-uitzendingen van o.a. AvroTros Radar en o.a. de duizenden advocaten die zich in sociale media kritisch hebben uitgelaten over ervaringen met de rechtsbijstandverzekering en meerdere recente ernstige misstanden.

De eerste stap om in de toekomst verder te praten over structurele problematiek (pijnpunten), verbetering van dienstverlening en meetpunten voor de beoordeling van de rechtsbijstandverzekering, lijkt ondanks de bestaande meningsverschillen gezet.

Wordt vervolgd!

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nlC

Kaal geplukt door rechtsbijstandverzekering

Op 17 oktober 2019 werd gepubliceerd over ‘kaal geplukte rechtsbijstand verzekerden’. Om de post die vandaag -geanonimiseerd- opnieuw werd gepubliceerd te lezen, klik hier.

Valse verklaring woordvoerder Univé

Ook door Univé werd gereageerd op de post. De woordvoerder van Univé Noord-Nederland, mevrouw Mariel van Dam, stelde dat Univé deze zaak al eerder besproken had met Floris Zwartkruis (Orange Legal), en binnenkort opnieuw. ‘Absoluut onwaar’, zo blijkt volgens Floris Zwartkruis. Het bestaan van die gesprekken is uit de duim gezogen. Dit soort uitlatingen of werkwijze typeert helaas de huidige rechtsbijstandverzekeringsbranche. Consumenten moeten zich afvragen of zij hun belangen kunnen toevertrouwen aan een branche die zo onbehouwen omspringt met de ethiek.

Power Play

Geen enkele consument zit er op te wachten om het bos ingestuurd te worden. Toch sturen de verzekeraars daar in de praktijk actief op aan. Dan geven ze niet thuis en/of ze wijzen naar andere verzekeraars. Als consument/verzekerde word je vervolgens op enorme kosten gejaagd, soms tienduizenden euro’s. Dat heet ‘Power Play’. De verzekeraar hoopt dan dat je uiteindelijk opgeeft, ook al ben je trouwe klant en heb je vele duizenden euro’s aan premies betaald. En heel vaak lukt dat ook: de gedupeerde consument staat dan met de rug tegen de muur, met lege handen of er dreigt zelfs faillissement.

Rechtsbijstandverzekering ongeschikt voor de consument

De belangen van de verzekeraar en de oeverloze discussies staan bij een rechtsbijstandverzekering centraal in plaats van de belangen van de consument en de oplossing die de consument zelf wil. Daar zit dus een belangrijke weeffout in het sjoemelprodukt van de rechtsbijstandverzekering (‘sjoemelverzekering’).

In zoverre is rechtsbijstand verzekeren inderdaad een illusie: een pyramidespel, een produkt dat onderhevig is aan grootschalig gesjoemel, willekeur, risico’ s en onzekerheid.

Gesprek met Verbond van Verzekeraar

Orange Legal is uitgenodigd voor een gesprek met algemeen directeur Richard Weurding en woordvoerder Oscar van Elferen. Dat gesprek is inmiddels gepland voor november 2019. Dan zal hopelijk na afloop blijken of de rechtsbijstandverzekeraars eieren voor hun geld kiezen (de structurele problemen erkennen en via een stappenplan, en bijvoorbeeld via een werkgroep of commissie, actief en serieus trachten op te lossen) of de handdoek definitief in de ring gooien…

Wordt vervolgd!

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl


Kaalgeplukte trouwe consumenten voelen zich massaal bedonderd door de rechtsbijstandverzekering.

Unive legt uit dat voor een “kwaliteits-antwoord” zeven weken nodig zijn…(drie weken + 30 dagen!).

Dan komt de aap uit de mouw waarom
er getraineerd wordt:

Net als verzekerde begrijpt ook Unive er helemaal niets meer van! Na “overname”, “her-verzekering” en “volmacht” duiken plotseling drie (!) rechtsbijstandverzekeraars op: Unigarant/ANWB, Unive Noord-Nederland en DAS rechtsbijstand.?

De assuradeuren hebben mogelijk opzettelijk/geconstrueerd chaos georganiseerd. Het verzekeringsdossier blijkt een puinhoop.

Alle verzekeraars wijzen vervolgens naar elkaar.

Verzekerde is de grote gedupeerde en er dreigt faillissement.

De trouwe verzekerde had voordien nimmer beroep gedaan op zijn verzekering en heeft al die jaren incl rente ca. € 15.000 aan premies betaald.

De dekking is na bijna 20 jaar in strijd met de wet stiekem gedecimeerd van € 50.000 ex BTW per gebeurtenis tot € 2500 incl BTW. Verzekerde moet ook nog € 250 eigen risico betalen.

De kosten van succesvolle externe rechtsbijstand (tbv drie arbeidsrecht procedures) zijn volledig onbetaald gelaten.

Geen enkele verzekeraar geeft thuis. En ja, Sander Dekker…

#Sjoemelverzekering
#Rechtsbeschaming
#Integriteit
#Radar

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over ontslag/arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Het is black friday bij de rechtspraak!

Het is black friday bij de rechtspraak! Komt dat zien…

Op 9 oktober 2019 heeft de rechtspraak via een post (zie link hieronder) een fantastisch “sterk verhaal” verkocht over het resultaat van onderzoek van het World Economic Forum en de bijdrage die de “sterk onafhankelijke” rechtspraak als belangrijke graadmeter daaraan zou hebben bijgedragen:

(…)”blijkt dat Nederland de meest concurrerende economie van Europa is. Wereldwijd staan we op plek 4. Als één van de factoren die daar aan bijdraagt wordt de sterke onafhankelijke rechtspraak genoemd. Een onafhankelijke rechtspraak is een belangrijke graadmeter voor een concurrerende economie” (…), aldus de rechtspraak.

Feitelijk blijkt van de claims van de rechtspraak helemaal niets te kloppen. De berichtgeving is voorts niet passend voor de huidige staat van de rechtsstaat.

De rating heeft betrekking op een beoordeling van de commerciële onafhankelijkheid van de rechtspraak als geheel en zegt niets over de vrije toegang tot onafhankelijke en onpartijdige rechters. En daar zit nu juist de crux. De daadwerkelijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Rechtspraak gaat in Nederland hard achteruit. Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg maakt zich daar al geruime tijd grote zorgen over.

Ook de bijdrage, het effect van de rechtspraak als geheel, op de uitkomst van het onderzoek is wat overdreven: er waren nog 102 andere indicatoren… En die werden voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten…:

‘Building on four decades of experience in benchmarking competitiveness, the index maps the competitiveness landscape of 141 economies through 103 indicators organized into 12 themes. Each indicator, using a scale from 0 to 100, shows how close an economy is to the ideal state or “frontier” of competitiveness.’

Een leuke braderie, maar pas op voor de miskoop!

Ga naar de post van de rechtspraak:

https://lnkd.in/dn57xcW

Orange Legal uitgenodigd door Verbond van Verzekeraars

Orange Legal is uitgenodigd bij het Verbond van Verzekeraars voor een gesprek met Richard Weurding (Algemeen directeur Verbond van Verzekeraars) en Oscar van Elferen (Woordvoerder Verbond van Verzekeraars).

Aanleiding is de discussies die gevolgd zijn na de uitzendingen van AvroTros Radar d.d. 4 maart 2019 en d.d. 25 maart 2019.

In de uitzendingen van Radar hebben Richard Weurding, Tweede Kamerlid Michiel van Nispen en Ontslag/arbeidsrecht jurist Floris Zwartkruis (Orange Legal) hun visies gegeven op o.a. de misstanden bij het uitbesteden van rechtsbijstandverzekeringsdossiers tegen schrijnend lage fixed fee tarieven.

Om de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 terug te zien, klik hier: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/rechtsbijstandsverzekeraars-sluiten-geheime-contracten-af-wat-betekent-dat-voor-jou/

Nadien kwamen voor de zoveelste keer ook andere misstanden omtrent de rechtsbijstandverzekering aan het licht.

Mogelijk kan de toenadering van het Verbond van Verzekeraars bijdragen aan een toekomstige oplossing voor de structurele problematiek.

Wordt vervolgd!

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Rechtsbijstandverzekering: rechtsstaat en consumenten belazerd door cosmetische “probleemoplossers”!

Cosmetische probleemoplossers

Het voorstel van Minister Dekker om het stelsel van rechtsbijstand te hervormen dreigt uit te monden in een complete ontwrichting van de samenleving.

Dekker neemt de problemen van de justitiabelen niet serieus. Dekker wendt voor dat de consument met een probleem naar binnen kan lopen bij een probleemoplosser en naar buiten wandelt met een “oplossing’. Zo simpel als dat. Maar de realiteit is een stuk complexer en genuanceerder.

‘Cosmetische probleemoplossing’ mag dan door de Achmea-bril van Dekker het “ei van Columbus” zijn, echter het getuigt niet van respect voor de Nederlandse beschaving, Nederlandse normen en waarden.

Het gevaar dreigt dat de consument door de plannen van Dekker worden belemmerd om vrije toegang te krijgen tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Die toegang is een grondrecht. Een grondrecht kun je niet zomaar terzijde schuiven. Het is uitermate dubieus dat een minister voor rechtsbescherming zich keert tegen de grondrechten van Nederlanders. Dat zet te denken.

Dekker gaat er bovendien aan voorbij dat via cosmetische “probleemoplossers” fictieve oplossingen worden bereikt die niet in het belang zijn van de partij die zijn/haar EIGEN (kwaliteits-) oplossing wil. Ook een geforceerde “schikking” is niet in het belang van de consument.

Het vermeende argument van “goedkoper en sneller” naar een oplossing is een non-argument dat rechtsbijstandverzekeraars vaak gebruiken als excuus voor de extreem hoge targets die aan hun werknemers wordt opgelegd om maar zo snel mogelijk te schikken. Dat gebeurt dikwijls ook geforceerd, waardoor de belangen van de consument worden beschadigd.

‘rechtsbijstandverzekeraars en de rechtsbijstandverzekering al vele jaren in opspraak’ (…)

De grote vraag is dus: waarom zoekt Dekker in het nieuwe stelsel van rechtsbijstand aansluiting bij “goedkoper en sneller” in de vorm van aftandse oplossingen, terwijl de schikkingstunnelvisie en o.a. de extreem hoge targets van behandelaars bij rechtsbijstandverzekeraars in de praktijk tot grote problemen leiden waardoor verzekerden/consumenten worden gedupeerd. Niet voor niets zijn de rechtsbijstandverzekeraars en de rechtsbijstandverzekering om uiteenlopende -schokkende- redenen al vele jaren in opspraak, o.a. bij het TV-programma AvroTros #Radar.

Waarom houdt Dekker zich niet bezig met het oplossen van de structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeraars? Dat is toch bij uitstek waar een minister voor rechtsbescherming zich mee bezig moet houden en zich sterk voor zou moeten maken? De grote structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeringsbranche kunnen immers niet cosmetisch worden gemaskeerd.

Want over de structurele grote problemen bij de rechtsbijstandverzekeringsbranche hoor je minister Dekker niet over. Heeft dat misschien te maken met de banden van Dekker met Achmea?…

Sjoemelverzekering

Wie hoor je wel over de structurele problemen van de rechtsbijstandverzekering? Niet alleen de consument en de externe behandelaars klagen steen en been:

Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken  en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt. De rechtsbijstandverzekeraars, maar klaarblijkelijk ook minister Sander Dekker, hebben daar klaarblijkelijk maling aan. Een lange reeks van veroordelingen is het gevolg. En het eind lijkt helaas niet in zicht.

De rechtsbijstandverzekeraars hebben getoond dat zij niet bereid zijn om te werken aan een oplossing voor de ernstige problemen van de rechtsbijstandverzekering. De premie betalende consument wordt hierdoor gedupeerd met deze dure ‘sjoemelverzekering’.

Als je je eigen problemen niet kunt of wilt oplossen, hoe kun je dan de problemen van al die miljoenen consumenten op kwalitatief goede wijze oplossen?

Ter illustratie kom ik terug op het actuele voorbeeld van de kaalgeplukte verzekerde waarover eerder op Linkedin werd gepubliceerd.

Verzekerde werd het bos ingestuurd en aldaar helemaal kaal geplukt

Een terugblik.

Bij brief d.d. 29 april 2019 werd aan de trouwe rechtsbijstand verzekerde die al bijna 20 jaar premie had betaald-zakelijk weergegeven- bericht dat de dekking voor externe rechtsbijstand ineens van € 50.000;- exclusief BTW per gebeurtenis drastisch zou worden verlaagd naar € 2.500;- inclusief BTW. Ook stelde de verzekeraar zich op het standpunt dat in de nieuwe situatie een eigen risico van toepassing was van € 250 inclusief BTW.

De dekking werd daarmee plotseling teruggebracht tot 1,2% (!) van de oorspronkelijke dekking. Hoe ridicuul dit is blijkt alleen al uit het schadebedrag van verzekerde voor betaalde premies rechtsbijstandverzekering en misgelopen rente gedurende bijna 20 jaar van totaal ca. € 15.000,-. Deze premies zijn dus in veelvoud over de balk gegooid.

Ook de timing van de drastische wijziging was opvallend. Dat gebeurde kort nadat verzekerde voor het eerst sinds bijna 20 jaar meldingen had gedaan voor externe rechtsbijstand op grond van het recht op vrije keuze voor externe rechtsbijstand.

Ondertussen…

Los van de bizarre wijze waarop de dekking verminderd werd, kwam verzekerde in oeverloze discussies terecht. Uiteindelijk werd ook nog eens de nota voor externe rechtsbijstand niet betaald ondanks diverse verrichtingen ten behoeve van een procedure, verzoeken en sommaties.

Het risico van het niet betalen door de rechtsbijstandverzekeraar of de uitvoerder (DAS rechtsbijstand) kwam hierdoor bij verzekerde te liggen.

‘Power Play’ ondanks wanprestatie en schending zorgplicht

Verzekerde is op enorme kosten gejaagd door de verzekeraars en moet noodgedwongen naar de rechter stappen om betaling af te dwingen en een schadevergoeding te krijgen, nu er helemaal niets betaald werd en de zorgplicht op grove wijze geschonden is. Verzekerde werd bovendien op enorme kosten gejaagd door de verzekeraar(s) met oeverloze discussies.

Maar wie moet verzekerde eigenlijk allemaal op eigen kosten aanspreken c.q. dagvaarden?

 1. Unigarant (100% dochter van ANWB)

En/of

 • Uitvoerder DAS rechtsbijstand

En/of

 • Univé Noord-Nederland U.A

En/of

 • Uninoord Assuradeuren B.V.

En/of

 • Verzekeringsmaatschappij B13 (vermeld in het polisblad)

‘Schimmige constructie’ rechtsbijstandverzekering opgetuigd

DAS rechtsbijstand werd als uitvoerder (waarvan een coördinerende rol geacht mag worden inbegrepen te zijn) om opheldering gevraagd tijdens deze speurtocht van verzekerde. DAS stelde telefonisch dat op basis van de door gemachtigde van verzekerde toegezonden stukken dat de verzekeraar Unigarant is. Echter uit informatie van verzekerde is gebleken dat na de totstandkoming van de rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst sprake is geweest van een vermeende ‘overname’ door Univé Noord-Nederland U.A. De premies moesten nadien ook aan Univé Noord-Nederland U.A. worden betaald. En dus lijkt er een schimmige constructie opgezet waar discussie over bestaat. Verzekerde wilde dit voorkomen en liet via zijn gemachtigde vragen stellen aan de assuradeuren.

Van DAS rechsbijstand kwamen geen verhelderende antwoorden op zelfs de meest ogenschijnlijk simpele vragen, zoals: “Wie is de actuele rechtsbijstandverzekeraar van verzekerde” en “wie is verzekeringsmaatschappij B13? Hoe zit het met de overname? Verzekerde werd volledig aan zijn lot overgelaten. DAS weigerde of was door de puinhoop van het verzekeringsdossier niet in staat om duidelijkheid te geven. Verzekerde werd aan zijn lot overgelaten.

Thans is nog steeds niet duidelijk wie de rechtsbijstandverzekeraar van verzekerde is. Inmiddels zijn partijen noodgedwongen ingevolge artikel 15 AVG-Verordening gesommeerd om een afschrift van het gehele verzekeringsdossier toe te zenden. Verzekerde wordt hierdoor verder op kosten gejaagd en diep het bos ingestuurd.

Resultaat tot nu toe als gevolg van ‘Power Play’ verzekeraars:

Arbeidsrechtelijk geschil na procedure                          EXTERN (zonder verzekeraar) OPGELOST

Aan verzekeraars betaalde premies+misgelopen rente                 -/– €15.000,-

Betaald door verzekeraar(s)                                                                   -/– € 0

Kosten verzekerde ivm wanprestatie/OD verzekeraar(s)                       € P.M. vele duizenden euro’s

Kosten verzekerde ivm incassokosten                                                        € P.M. vele duizenden euro’s

Onbetaald gelaten nota’s verzekeraars                                                     € P.M.  vele duizenden euro’s

Kosten procedures tegen verzekeraars                                                     €  P.M.  vele duizenden euro’s

Waarvan betaald door verzekeraar(s)                                                  -/– € 0

Hoewel de externe rechtsbijstand voor het onderliggende probleem tot een goede oplossing heeft geleid, is dat niet dankzij de rechtsbijstandverzekering geweest.

De rechtsbijstandverzekering heeft voor verzekerde niets dan schade en ellende gebracht, evenals geld over de balk met duizenden euro’s aan premies, administratieve rompslomp, oeverloze discussies, onbetaald gelaten nota’s, enorme extra kosten door ‘Power Play’ van de verzekeraars, tijd en energie etc.

Verzekerde verkeert thans door de rechtsbijstandverzekering in grote financiële problemen.

Vervolgstap

Uiteraard zal nog gepoogd worden om via buitengerechtelijk overleg alsnog tot een oplossing te komen met de assuradeuren (welke?). Echter, duidelijk is wel dat deze trouwe verzekerde op een schandalige manier is bejegend, het dossier bij de rechtsbijstandverzekeraar (welke?) niet op orde is en sprake is van ernstige schending van de zorgplicht en wanprestatie.

WORDT VERVOLGD!

Uiteraard zal dit dossier op de voet worden gevolgd en hiervoor aandacht worden gevraagd via o.a. de media.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Disfunctionerend OM: focus op samenwerking met ‘Witteboorden’ en jacht op Klokkenluiders!

Inleiding

Gisteravond reed ik op de snelweg. Daar werd hard gewerkt aan de verbetering van het wegdek. Deze mensen werken met hun handen in het aardedonker onder een bouwlamp zodat we allemaal ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de opgebouwde infrastructuur in Nederland. Zij bouwen aan de toekomst van Nederland.

De opbouw van o.a. deze hardwerkende mensen wordt de afgelopen jaren overschaduwd door Witteboorden/Topcriminelen. De Politiek, het Openbaar Ministerie en de toezichthouders AFM, ACM hebben hier geen antwoord op.

Dezelfde uitgestoken handen die zich voor ons allemaal uitsloven op de snelweg, hebben op Politieke leiders gestemd in de hoop dat wat zij willen doorgeven aan de samenleving ook wordt doorgegeven aan ons vanuit de Politiek.

Regering heeft van Nederland op vitale onderdelen een puinhoop gemaakt

Maar die hoop is onder de huidige regering vervlogen. De regering heeft van Nederland op vitale onderdelen een puinhoop gemaakt:

 • Opbouw heeft plaats gemaakt voor afbraak, onethisch handelen, willekeur, ordinair gegraai en fors toegenomen Witteboordencriminaliteit.
 • Er is sprake van een ministerie voor rechtsbescherming dat niet in staat blijkt om de problemen het hoofd te bieden.
 • Er is sprake van een disfunctionerend OM met disfunctionerende toezichthouders.
 • Er is sprake van misbruik van Experimentwetgeving waardoor ‘toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter’ en een ‘eerlijk proces’ geen vanzelfsprekendheid meer zijn. De Grondwet en de Europese grondrechten worden aan de laars gelapt.
 • De focus ligt niet op de bestrijding van Witteboordencriminaliteit maar op ‘samenwerking’ met Witteboorden.
 • Klokkenluiders worden neergezet als “verraders” van criminaliteit op wie de jacht moet worden geopend

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Rechtsbijstandverzekeraars hebben nóg meer tijd nodig voor onderzoek naar gesjoemel met uitbesteding

Rechtsbijstandverzekeraars hebben nóg meer tijd nodig voor onderzoek naar gesjoemel met uitbesteding

Radar ontmaskert dubieuze praktijken van de rechtsbijstandverzekeraars

RADAR ontmaskerde tijdens de live-uitzending van Radar TV d.d. 4 maart 20.35 uur aan de hand van bandopnames van telefoongesprekken en contracten over ‘stiekeme’ lage fixed fee afspraken waardoor consumenten met een rechtsbijstandverzekering bedrogen uitkomen.

Grootschalig gesjoemel o.a. met stiekeme, schrijnend lage, fixed fee

Aan de hand van bandopnames en contracten werd aangetoond dat buiten medeweten van de verzekerde ‘stiekeme’ fixed fee afspraken worden gemaakt en zaken zelfs worden doorverhandeld. De fixed fee bedragen zijn dusdanig laag (enkele honderden euro’s) dat uitgesloten lijkt dat adequate rechtsbijstand kan worden verleend. Ook wordt met de fixed fee de dekking op grove wijze in het nadeel van de consument beperkt. De consument komt hierdoor bedrogen uit.

Uitzending van (met name) 4 maart 2019 gemist? Lees dan de publicatie met de link naar de TV-uitzending. Klik dan hier!

Visie Tweede Kamerlid Michiel Van Nispen

Tweede Kamerlid Michiel Van Nispen heeft bevestigd dat de consument niet geholpen wordt met dit soort praktijken.

Verbond van verzekeraars weet zich geen raad met grootschalige dubieuze praktijken

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, liet na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 zonder onderbouwing en zonder motivering weten dat het Verbond zich “niet breed herkent in de praktijken” en deze zouden “niet representatief” zijn.

Al tientallen jaren grootschalige gesjoemel met rechtsbijstandverzekeringen

Na de uitzending en ook voorafgaande aan de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 kwamen bij Orange Legal evenwel talloze reacties binnen vanuit de rechtsbijstandverzekeringsbranche en erbuiten alsmede nieuwe informatie via -anonieme- bronnen waaruit blijkt dat er op zéér grote schaal al tientallen jaren dubieuze praktijken bestaan bij de rechtsbijstandverzekeraars met stiekeme schrijnend lage fixed fee tarieven.

Steun rechtsbijstandverzekeraars vanuit eigen netwerk lijkt wankel

Het lijkt erop dat de jarenlang genoten steun van de rechtsbijstandverzekeringsbranche vanuit het eigen netwerk voor voortzetting van de dubieuze activiteiten niet meer vanzelfsprekend is.

Uit de reacties van diverse Klokkenluiders afkomstig van de rechtsbijstandverzekeringsbranche blijkt bovendien dat ook het uitvoerende personeel er schoon genoeg van heeft. “Hier kan ik niet achter staan!” is een door hen veelgehoorde reactie.

Inmiddels is een nieuwe post met -schokkende- onthullingen verschenen, met als titel: ‘Rechtsbijstandverzekering kansovereenkomst of Pyramidespel?’. Om deze post te lezen, klik dan hier!

Verbond van verzekeraars roept rechtsbijstandverzekeraars op tot onderzoek uitbesteding

Vrijwel direkt na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 heeft het Verbond van Verzekeraars de rechtsbijstandverzekeraars opgeroepen tot onderzoek naar uitbesteding.

Ter onderbouwing wordt verwezen naar onderstaande link naar de publicatie van het Verbond. Klik daarvoor hier!

Resultaten van onderzoek rechtsbijstandverzekeraars blijven uit

Omdat de resultaten van onderzoek ruim drie maanden (!) na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 nog steeds niet openbaar waren gemaakt, heeft Orange Legal contact opgenomen met het Verbond en om de stand van zaken gevraagd.

Daarbij moet worden bedacht dat de rechtsbijstandverzekeraars voor hun eigen verzekerden gemiddeld maar ca. 5,5 uur spenderen om het dossier “af te wikkelen”.

Daarentegen procederen de rechtsbijstandverzekeraars voor hun eigen belangen naar hartelust tot en met het Europese Hof van Justitie en lappen zij o.a. jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden, diverse Gerechtshoven en rechtbanken structureel aan hun laars.

Voor een toegezegd onderzoek nemen de verzekeraars maanden de tijd en dan blijkt uiteindelijk dat er nog steeds niets van terecht is gekomen…

Ter illustratie wordt verwezen naar onderstaande recente correspondentie d.d. 6 juni 2019:

Geachte heer Weurding,

Kunt u mij de stand van zaken geven i.v.m. het onderzoek uitbesteding.

Graag verneem ik, bij voorkeur deze week, wanneer het onderzoek is uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Ik hoor graag.

MVG

Floris Zwartkruis

Het Verbond van Verzekeraars heeft daar als volgt op gereageerd:

Geachte heer Zwartkruis,

Dit traject is nog gaande.

De uitkomsten zullen wij tzt communiceren via daartoe geëigende kanalen.

Met vriendelijke groet

Richard Weurding

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Cruciale fouten Nederlandse Openbaar Ministerie in 2019.

We zijn nog in de eerste helft van 2019 en het Openbaar Ministerie heeft nu al tenminste twee keer cruciale en uiterst zorgwekkende fouten (lees: blunders, ‘crucial mistakes’) begaan waarmee in de samenleving nodeloos grote ophef en onrust is ontstaan.

Het gaat om deze cruciale fouten/misstanden:

 1. Merkwaardig voornemen Openbaar Ministerie voor een “besparende” ‘samenwerking’ met van fraude en corruptie verdachte bedrijven.
 2. ‘Oorlog’ tussen Openbaar Ministerie en het prestigieuze advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam

Ad 1.Merkwaardig voornemen Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie ontvouwde recent plotseling het merkwaardige nieuwe voornemen om ‘samen te werken’ met van fraude en corruptie verdachte bedrijven. Het betreft de verwezenlijking van de ultieme droom van witteboorden criminelen van een “samenwerking met het Nederlandse Openbaar Ministerie:  géén (serieuze) bestrijding van witteboorden criminaliteit, maar ‘samenwerking’ met witteboorden criminelen.

Volgens het Openbaar Ministerie zou hiermee kunnen worden “bespaard” en de FIOD is dan uiteindelijk overbodig, aldus het Openbaar Ministerie.

In binnen -en buitenland is geschokt gereageerd op het nieuwe voornemen van het Nederlandse OM

In binnen- en buitenland is geschokt en met verbijstering gereageerd op het nieuwe voornemen van het Nederlandse OM. Ook zijn er zorgen over de door het OM in acht te nemen ‘integriteit’, de inconsistentie in het uit te voeren beleid en het niet in acht nemen van elementaire strafrecht- beginselen.

Interessant is ook de reactie van Glenn Thodé,  rector van de Universiteit van Aruba:

Het ‘nemo tenetur’-beginsel

   ‘Voor verdachten geldt in het strafrecht het ‘nemo tenetur seipsum accusare’ beginsel. Ik ben benieuwd hoe dit in verhouding staat met dit idee of voornemen van het OM. Dit beginsel geldt als een van de waarborgen voor de integriteit van het strafvorderlijk onderzoek en proces.

‘Verkennend onderzoek’ naar ommezwaai Openbaar Ministerie

Orange Legal deed recent ‘verkennend onderzoek’ naar de plotselinge, merkwaardige ommezwaai van het Openbaar Ministerie in de aanpak c.q. bestrijding van witteboorden criminaliteit.

Jaarbericht OM 2013 met vooruitblik tot en met 2020

Daarbij werd o.a. gestuit op het jaarbericht 2013 van het Openbaar Ministerie waarbij door het Openbaar Ministerie vooruitgeblikt werd tot en met 2020.

Uit het voormeld genoemde jaarbericht 2013 blijkt o.a. dat het Openbaar Ministerie erkend heeft dat zij, mede dankzij de inzet van de FIOD (the Dutch Anti-Fraud agency) ‘uitstekende resultaten’ had behaald. Ook heeft het Openbaar Ministerie blijkens het jaarbericht van 2013 ondubbelzinnig erkend dat o.a. de FIOD als vanzelfsprekend (‘uiteraard’) betrokken dient te worden. Ter onderbouwing wordt hieronder geciteerd uit enkele passages van het jaarbericht 2013:

(…)

Het OM heeft in 2013 uitstekende resultaten geboekt.’

(…)

‘Ondermijning Georganiseerde misdaad, terrorisme en financieel-economische criminaliteit vormen een serieuze bedreiging voor de samenleving. Een bedreiging voor de integriteit van de samenleving, voor de vitale infrastructuur en belangrijke economische sectoren en voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.’

(…)

‘Bij de aanpak van deze zware criminelen gaat het er niet alleen om de boeven te vangen, maar ook de criminele activiteiten te verstoren, barrières op te werpen om criminaliteit onmogelijk te maken en in te dammen.

(…) ‘Bij de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden werkt het OM ‘uiteraard’ samen met de politie en bijzondere opsporingsdiensten (denk aan de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD) en de KMar.’

(…)                     

Doel is de criminele samenwerkingsverbanden zo gevoelig mogelijk te treffen, door opsporing en vervolging van de belangrijkste personen daarin. Dat kunnen beroepscriminelen of hoofddaders zelf zijn, en facilitators die hun diensten of expertise leveren, zoals accountants, makelaars, belastingadviseurs, autoverhuurbedrijven, producenten van synthetische drugs en providers.

Bron: OM.nl

SP Tweede Kamerlid Van Nispen over ‘white collar crime’/‘witteboorden criminaliteit’: slecht voor de rechtspraak

SP-Kamerlid Michiel van Nispen merkt ten aanzien van de evident zwakke aanpak van witteboorden criminaliteit en klassenjustitie op:

‘Terwijl we weten dat grote bedrijven en witte boordencriminelen hun strafvervolging wegens fraude kunnen afkopen, worden veel gewone mensen hard, snel én onzorgvuldig aangepakt. Dat is gewoon klassenjustitie en dat is slecht voor het vertrouwen van mensen in de rechtspraak.’

Bron: SP.nl

Zie ook https://www.sp.nl/nieuws/2019/04/klassenjustitie-door-straffabriek-openbaar-ministerie

Ad 2. Oorlog tussen Openbaar Ministerie en advocatenkantoor Stibbe

Eerder dit jaar kopte de Telegraaf over de ontstane (complete) ‘oorlog’ tussen het Openbaar Ministerie en het prestigieuze advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie had in een zaak over vermogensbeheer met veel machtsvertoon beslag laten leggen op o.a. correspondentie van Stibbe.

Nadien bleek dat het Openbaar Ministerie zich gebaseerd had op een vervalste (!)  brief van de Amerikaanse Federale Belastingdienst IRS waarin frauduleuze handelingen bij Box vermeld stonden. De frauduleuze handelingen konden derhalve helemaal niet worden gebaseerd op de brief van IRS.

Daarop heeft Stibbe -met succes- beslag laten leggen op correspondentie bij het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en FIOD, op straffe van verbeurte van een dwangsom tot een maximum van één miljoen euro (!).

De navolgende citaten zijn afkomstig van het artikel uit de Telegraaf met als titel: ‘OM zelf met billen bloot’:

‘OM zelf met billen bloot’:

Amsterdam – Het is compleet oorlog tussen het Openbaar Ministerie en het chique Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe in het onderzoek naar Box Consultants, een vermogensbeheerder voor ultrarijken. De advocaten van Box hebben de rollen omgedraaid en laten beslag leggen op honderden gevoelige documenten die momenteel in bezit zijn bij het OM, opsporingsdienst FIOD en Belastingdienst. Daarmee slaan ze een juridische slag die in Nederland nog niet eerder vertoond is.

De actie is aangekomen als een mokerslag bij het OM, dat gewend is dagelijks beslag te leggen bij verdachten maar daar zelf nooit mee te maken krijgt. De rechtbank in Den Bosch heeft het advocatenkantoor niet alleen toestemming verleend tot het leggen van beslagen bij het OM, FIOD en de fiscus, maar verbindt daar ook nog een boete van een miljoen euro aan indien de overheid niet voldoet aan de gestelde eisen. Zo moeten de stukken uiterlijk eind deze maand uitgeleverd worden. Daarnaast zullen binnenkort officieren van justitie, belastingambtenaren en FIOD-rechercheurs onder ede gehoord worden.

De zaak draait om het strafrechtelijk onderzoek naar Box Consultants, de Brabantse vermogensbeheerder die belegt met miljarden euro’s aan spaargeld van ultrarijke Nederlanders. Zo beheert Box de vermogens van enkele leden van het Koninklijk Huis, waaronder de prinsessen Christina, Irene en Margriet. Daarnaast staan op hun klantenlijst kinderen van warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig World Online-topvrouw Nina Storms en een groot aantal andere vermogende Nederlanders.

Opsporingsdienst FIOD doet al zes jaar onderzoek naar Box en de voormalige directeur van de vermogensbeheerder wegens vermoedens van fraude. Er zou acht miljoen euro van klanten zijn verduisterd. Aanleiding voor het FIOD-onderzoek was een zogenaamde brief van de Amerikaanse federale belastingdienst IRS, waarin frauduleuze handelingen bij Box vermeld stonden.

Correspondentie

De opsporingsdienst zette daarop alle mogelijke opsporingsmiddelen in tegen Box en legde ook beslag op correspondentie van Stibbe en op een accountantsonderzoek dat de advocaten hadden laten uitvoeren. Al deze documenten vallen onder het beroepsgeheim van advocaten en mogen niet door justitie gebruikt worden. Inmiddels is bovendien vast komen te staan dat de IRS-brief een vervalsing was, vol onjuiste beschuldigingen en gemaakt door een boze ex-werknemer van Box.

Bron: Telegraaf.nl

Het Openbaar Ministerie en advocatenkantoor Stibbe hebben laten weten geen mededelingen te doen zolang de zaak onder de rechter is. Echter, het Openbaar Ministerie kan zich later gezien de ontstane maatschappelijke ophef en onrust natuurlijk niet blijvend verschuilen achter een ‘geheime deal’. Het Openbaar Ministerie zal later volstrekt transparant moeten zijn over wat er gebeurd is, temeer daar het optreden van het Openbaar Ministerie tot maatschappelijke ophef en onrust heeft geleid.

Tot slot: het belang van ‘integriteit en rechtsstaat’

Het belang van ‘integriteit en rechtsstaat’ kan niet vaak genoeg onder de aandacht worden gebracht.

Lees daarom ook deze post over ‘integriteit en rechtsstaat’en deel hem gerust: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6541894449033687040

Deze post is gepubliceerd op de website van Orange Legal. Zie www.orangelegal.nl

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Integriteit en rechtsstaat

Zeg dan JA:

1.Zeg dan ja voor herstel van de democratie!

2.Zeg dan ja voor de rechtsstaat!

3. Zeg dan ja voor respect voor de grondrechten!

4.Zeg dan ja voor respect voor Nederland!

5.Zeg dan ja voor ‘genoeg is genoeg’

Zeg dan NEE:

6.Zeg dan nee tegen corrupte corpocratie

7.Zeg dan nee tegen legalisering van corruptie.

8. Zeg dan nee tegen voorgenomen dubieuze samenwerkingen van Openbaar Ministerie met van fraude en corruptie verdachte bedrijven

9.Zeg dan nee tegen dubieuze samenwerkingen van de rechtspraak met rechtsbijstandverzekeraars (fake “instituten”)

10.Zeg dan nee tegen dubieuze verzekeraars-experimentrechters