Actueel

Het is black friday bij de rechtspraak!

Het is black friday bij de rechtspraak! Komt dat zien…

Op 9 oktober 2019 heeft de rechtspraak via een post (zie link hieronder) een fantastisch “sterk verhaal” verkocht over het resultaat van onderzoek van het World Economic Forum en de bijdrage die de “sterk onafhankelijke” rechtspraak als belangrijke graadmeter daaraan zou hebben bijgedragen:

(…)”blijkt dat Nederland de meest concurrerende economie van Europa is. Wereldwijd staan we op plek 4. Als één van de factoren die daar aan bijdraagt wordt de sterke onafhankelijke rechtspraak genoemd. Een onafhankelijke rechtspraak is een belangrijke graadmeter voor een concurrerende economie” (…), aldus de rechtspraak.

Feitelijk blijkt van de claims van de rechtspraak helemaal niets te kloppen. De berichtgeving is voorts niet passend voor de huidige staat van de rechtsstaat.

De rating heeft betrekking op een beoordeling van de commerciële onafhankelijkheid van de rechtspraak als geheel en zegt niets over de vrije toegang tot onafhankelijke en onpartijdige rechters. En daar zit nu juist de crux. De daadwerkelijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Rechtspraak gaat in Nederland hard achteruit. Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg maakt zich daar al geruime tijd grote zorgen over.

Ook de bijdrage, het effect van de rechtspraak als geheel, op de uitkomst van het onderzoek is wat overdreven: er waren nog 102 andere indicatoren… En die werden voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten…:

‘Building on four decades of experience in benchmarking competitiveness, the index maps the competitiveness landscape of 141 economies through 103 indicators organized into 12 themes. Each indicator, using a scale from 0 to 100, shows how close an economy is to the ideal state or “frontier” of competitiveness.’

Een leuke braderie, maar pas op voor de miskoop!

Ga naar de post van de rechtspraak:

https://lnkd.in/dn57xcW

Orange Legal uitgenodigd door Verbond van Verzekeraars

Orange Legal is uitgenodigd bij het Verbond van Verzekeraars voor een gesprek met Richard Weurding (Algemeen directeur Verbond van Verzekeraars) en Oscar van Elferen (Woordvoerder Verbond van Verzekeraars).

Aanleiding is de discussies die gevolgd zijn na de uitzendingen van AvroTros Radar d.d. 4 maart 2019 en d.d. 25 maart 2019.

In de uitzendingen van Radar hebben Richard Weurding, Tweede Kamerlid Michiel van Nispen en Ontslag/arbeidsrecht jurist Floris Zwartkruis (Orange Legal) hun visies gegeven op o.a. de misstanden bij het uitbesteden van rechtsbijstandverzekeringsdossiers tegen schrijnend lage fixed fee tarieven.

Om de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 terug te zien, klik hier: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/rechtsbijstandsverzekeraars-sluiten-geheime-contracten-af-wat-betekent-dat-voor-jou/

Nadien kwamen voor de zoveelste keer ook andere misstanden omtrent de rechtsbijstandverzekering aan het licht.

Mogelijk kan de toenadering van het Verbond van Verzekeraars bijdragen aan een toekomstige oplossing voor de structurele problematiek.

Wordt vervolgd!

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Rechtsbijstandverzekering: rechtsstaat en consumenten belazerd door cosmetische “probleemoplossers”!

Cosmetische probleemoplossers

Het voorstel van Minister Dekker om het stelsel van rechtsbijstand te hervormen dreigt uit te monden in een complete ontwrichting van de samenleving.

Dekker neemt de problemen van de justitiabelen niet serieus. Dekker wendt voor dat de consument met een probleem naar binnen kan lopen bij een probleemoplosser en naar buiten wandelt met een “oplossing’. Zo simpel als dat. Maar de realiteit is een stuk complexer en genuanceerder.

‘Cosmetische probleemoplossing’ mag dan door de Achmea-bril van Dekker het “ei van Columbus” zijn, echter het getuigt niet van respect voor de Nederlandse beschaving, Nederlandse normen en waarden.

Het gevaar dreigt dat de consument door de plannen van Dekker worden belemmerd om vrije toegang te krijgen tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Die toegang is een grondrecht. Een grondrecht kun je niet zomaar terzijde schuiven. Het is uitermate dubieus dat een minister voor rechtsbescherming zich keert tegen de grondrechten van Nederlanders. Dat zet te denken.

Dekker gaat er bovendien aan voorbij dat via cosmetische “probleemoplossers” fictieve oplossingen worden bereikt die niet in het belang zijn van de partij die zijn/haar EIGEN (kwaliteits-) oplossing wil. Ook een geforceerde “schikking” is niet in het belang van de consument.

Het vermeende argument van “goedkoper en sneller” naar een oplossing is een non-argument dat rechtsbijstandverzekeraars vaak gebruiken als excuus voor de extreem hoge targets die aan hun werknemers wordt opgelegd om maar zo snel mogelijk te schikken. Dat gebeurt dikwijls ook geforceerd, waardoor de belangen van de consument worden beschadigd.

‘rechtsbijstandverzekeraars en de rechtsbijstandverzekering al vele jaren in opspraak’ (…)

De grote vraag is dus: waarom zoekt Dekker in het nieuwe stelsel van rechtsbijstand aansluiting bij “goedkoper en sneller” in de vorm van aftandse oplossingen, terwijl de schikkingstunnelvisie en o.a. de extreem hoge targets van behandelaars bij rechtsbijstandverzekeraars in de praktijk tot grote problemen leiden waardoor verzekerden/consumenten worden gedupeerd. Niet voor niets zijn de rechtsbijstandverzekeraars en de rechtsbijstandverzekering om uiteenlopende -schokkende- redenen al vele jaren in opspraak, o.a. bij het TV-programma AvroTros #Radar.

Waarom houdt Dekker zich niet bezig met het oplossen van de structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeraars? Dat is toch bij uitstek waar een minister voor rechtsbescherming zich mee bezig moet houden en zich sterk voor zou moeten maken? De grote structurele problemen van de rechtsbijstandverzekeringsbranche kunnen immers niet cosmetisch worden gemaskeerd.

Want over de structurele grote problemen bij de rechtsbijstandverzekeringsbranche hoor je minister Dekker niet over. Heeft dat misschien te maken met de banden van Dekker met Achmea?…

Sjoemelverzekering

Wie hoor je wel over de structurele problemen van de rechtsbijstandverzekering? Niet alleen de consument en de externe behandelaars klagen steen en been:

Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken  en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt. De rechtsbijstandverzekeraars, maar klaarblijkelijk ook minister Sander Dekker, hebben daar klaarblijkelijk maling aan. Een lange reeks van veroordelingen is het gevolg. En het eind lijkt helaas niet in zicht.

De rechtsbijstandverzekeraars hebben getoond dat zij niet bereid zijn om te werken aan een oplossing voor de ernstige problemen van de rechtsbijstandverzekering. De premie betalende consument wordt hierdoor gedupeerd met deze dure ‘sjoemelverzekering’.

Als je je eigen problemen niet kunt of wilt oplossen, hoe kun je dan de problemen van al die miljoenen consumenten op kwalitatief goede wijze oplossen?

Ter illustratie kom ik terug op het actuele voorbeeld van de kaalgeplukte verzekerde waarover eerder op Linkedin werd gepubliceerd.

Verzekerde werd het bos ingestuurd en aldaar helemaal kaal geplukt

Een terugblik.

Bij brief d.d. 29 april 2019 werd aan de trouwe rechtsbijstand verzekerde die al bijna 20 jaar premie had betaald-zakelijk weergegeven- bericht dat de dekking voor externe rechtsbijstand ineens van € 50.000;- exclusief BTW per gebeurtenis drastisch zou worden verlaagd naar € 2.500;- inclusief BTW. Ook stelde de verzekeraar zich op het standpunt dat in de nieuwe situatie een eigen risico van toepassing was van € 250 inclusief BTW.

De dekking werd daarmee plotseling teruggebracht tot 1,2% (!) van de oorspronkelijke dekking. Hoe ridicuul dit is blijkt alleen al uit het schadebedrag van verzekerde voor betaalde premies rechtsbijstandverzekering en misgelopen rente gedurende bijna 20 jaar van totaal ca. € 15.000,-. Deze premies zijn dus in veelvoud over de balk gegooid.

Ook de timing van de drastische wijziging was opvallend. Dat gebeurde kort nadat verzekerde voor het eerst sinds bijna 20 jaar meldingen had gedaan voor externe rechtsbijstand op grond van het recht op vrije keuze voor externe rechtsbijstand.

Ondertussen…

Los van de bizarre wijze waarop de dekking verminderd werd, kwam verzekerde in oeverloze discussies terecht. Uiteindelijk werd ook nog eens de nota voor externe rechtsbijstand niet betaald ondanks diverse verrichtingen ten behoeve van een procedure, verzoeken en sommaties.

Het risico van het niet betalen door de rechtsbijstandverzekeraar of de uitvoerder (DAS rechtsbijstand) kwam hierdoor bij verzekerde te liggen.

‘Power Play’ ondanks wanprestatie en schending zorgplicht

Verzekerde is op enorme kosten gejaagd door de verzekeraars en moet noodgedwongen naar de rechter stappen om betaling af te dwingen en een schadevergoeding te krijgen, nu er helemaal niets betaald werd en de zorgplicht op grove wijze geschonden is. Verzekerde werd bovendien op enorme kosten gejaagd door de verzekeraar(s) met oeverloze discussies.

Maar wie moet verzekerde eigenlijk allemaal op eigen kosten aanspreken c.q. dagvaarden?

 1. Unigarant (100% dochter van ANWB)

En/of

 • Uitvoerder DAS rechtsbijstand

En/of

 • Univé Noord-Nederland U.A

En/of

 • Uninoord Assuradeuren B.V.

En/of

 • Verzekeringsmaatschappij B13 (vermeld in het polisblad)

‘Schimmige constructie’ rechtsbijstandverzekering opgetuigd

DAS rechtsbijstand werd als uitvoerder (waarvan een coördinerende rol geacht mag worden inbegrepen te zijn) om opheldering gevraagd tijdens deze speurtocht van verzekerde. DAS stelde telefonisch dat op basis van de door gemachtigde van verzekerde toegezonden stukken dat de verzekeraar Unigarant is. Echter uit informatie van verzekerde is gebleken dat na de totstandkoming van de rechtsbijstandverzekeringsovereenkomst sprake is geweest van een vermeende ‘overname’ door Univé Noord-Nederland U.A. De premies moesten nadien ook aan Univé Noord-Nederland U.A. worden betaald. En dus lijkt er een schimmige constructie opgezet waar discussie over bestaat. Verzekerde wilde dit voorkomen en liet via zijn gemachtigde vragen stellen aan de assuradeuren.

Van DAS rechsbijstand kwamen geen verhelderende antwoorden op zelfs de meest ogenschijnlijk simpele vragen, zoals: “Wie is de actuele rechtsbijstandverzekeraar van verzekerde” en “wie is verzekeringsmaatschappij B13? Hoe zit het met de overname? Verzekerde werd volledig aan zijn lot overgelaten. DAS weigerde of was door de puinhoop van het verzekeringsdossier niet in staat om duidelijkheid te geven. Verzekerde werd aan zijn lot overgelaten.

Thans is nog steeds niet duidelijk wie de rechtsbijstandverzekeraar van verzekerde is. Inmiddels zijn partijen noodgedwongen ingevolge artikel 15 AVG-Verordening gesommeerd om een afschrift van het gehele verzekeringsdossier toe te zenden. Verzekerde wordt hierdoor verder op kosten gejaagd en diep het bos ingestuurd.

Resultaat tot nu toe als gevolg van ‘Power Play’ verzekeraars:

Arbeidsrechtelijk geschil na procedure                          EXTERN (zonder verzekeraar) OPGELOST

Aan verzekeraars betaalde premies+misgelopen rente                 -/– €15.000,-

Betaald door verzekeraar(s)                                                                   -/– € 0

Kosten verzekerde ivm wanprestatie/OD verzekeraar(s)                       € P.M. vele duizenden euro’s

Kosten verzekerde ivm incassokosten                                                        € P.M. vele duizenden euro’s

Onbetaald gelaten nota’s verzekeraars                                                     € P.M.  vele duizenden euro’s

Kosten procedures tegen verzekeraars                                                     €  P.M.  vele duizenden euro’s

Waarvan betaald door verzekeraar(s)                                                  -/– € 0

Hoewel de externe rechtsbijstand voor het onderliggende probleem tot een goede oplossing heeft geleid, is dat niet dankzij de rechtsbijstandverzekering geweest.

De rechtsbijstandverzekering heeft voor verzekerde niets dan schade en ellende gebracht, evenals geld over de balk met duizenden euro’s aan premies, administratieve rompslomp, oeverloze discussies, onbetaald gelaten nota’s, enorme extra kosten door ‘Power Play’ van de verzekeraars, tijd en energie etc.

Verzekerde verkeert thans door de rechtsbijstandverzekering in grote financiële problemen.

Vervolgstap

Uiteraard zal nog gepoogd worden om via buitengerechtelijk overleg alsnog tot een oplossing te komen met de assuradeuren (welke?). Echter, duidelijk is wel dat deze trouwe verzekerde op een schandalige manier is bejegend, het dossier bij de rechtsbijstandverzekeraar (welke?) niet op orde is en sprake is van ernstige schending van de zorgplicht en wanprestatie.

WORDT VERVOLGD!

Uiteraard zal dit dossier op de voet worden gevolgd en hiervoor aandacht worden gevraagd via o.a. de media.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Disfunctionerend OM: focus op samenwerking met ‘Witteboorden’ en jacht op Klokkenluiders!

Inleiding

Gisteravond reed ik op de snelweg. Daar werd hard gewerkt aan de verbetering van het wegdek. Deze mensen werken met hun handen in het aardedonker onder een bouwlamp zodat we allemaal ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de opgebouwde infrastructuur in Nederland. Zij bouwen aan de toekomst van Nederland.

De opbouw van o.a. deze hardwerkende mensen wordt de afgelopen jaren overschaduwd door Witteboorden/Topcriminelen. De Politiek, het Openbaar Ministerie en de toezichthouders AFM, ACM hebben hier geen antwoord op.

Dezelfde uitgestoken handen die zich voor ons allemaal uitsloven op de snelweg, hebben op Politieke leiders gestemd in de hoop dat wat zij willen doorgeven aan de samenleving ook wordt doorgegeven aan ons vanuit de Politiek.

Regering heeft van Nederland op vitale onderdelen een puinhoop gemaakt

Maar die hoop is onder de huidige regering vervlogen. De regering heeft van Nederland op vitale onderdelen een puinhoop gemaakt:

 • Opbouw heeft plaats gemaakt voor afbraak, onethisch handelen, willekeur, ordinair gegraai en fors toegenomen Witteboordencriminaliteit.
 • Er is sprake van een ministerie voor rechtsbescherming dat niet in staat blijkt om de problemen het hoofd te bieden.
 • Er is sprake van een disfunctionerend OM met disfunctionerende toezichthouders.
 • Er is sprake van misbruik van Experimentwetgeving waardoor ‘toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter’ en een ‘eerlijk proces’ geen vanzelfsprekendheid meer zijn. De Grondwet en de Europese grondrechten worden aan de laars gelapt.
 • De focus ligt niet op de bestrijding van Witteboordencriminaliteit maar op ‘samenwerking’ met Witteboorden.
 • Klokkenluiders worden neergezet als “verraders” van criminaliteit op wie de jacht moet worden geopend

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Rechtsbijstandverzekeraars hebben nóg meer tijd nodig voor onderzoek naar gesjoemel met uitbesteding

Rechtsbijstandverzekeraars hebben nóg meer tijd nodig voor onderzoek naar gesjoemel met uitbesteding

Radar ontmaskert dubieuze praktijken van de rechtsbijstandverzekeraars

RADAR ontmaskerde tijdens de live-uitzending van Radar TV d.d. 4 maart 20.35 uur aan de hand van bandopnames van telefoongesprekken en contracten over ‘stiekeme’ lage fixed fee afspraken waardoor consumenten met een rechtsbijstandverzekering bedrogen uitkomen.

Grootschalig gesjoemel o.a. met stiekeme, schrijnend lage, fixed fee

Aan de hand van bandopnames en contracten werd aangetoond dat buiten medeweten van de verzekerde ‘stiekeme’ fixed fee afspraken worden gemaakt en zaken zelfs worden doorverhandeld. De fixed fee bedragen zijn dusdanig laag (enkele honderden euro’s) dat uitgesloten lijkt dat adequate rechtsbijstand kan worden verleend. Ook wordt met de fixed fee de dekking op grove wijze in het nadeel van de consument beperkt. De consument komt hierdoor bedrogen uit.

Uitzending van (met name) 4 maart 2019 gemist? Lees dan de publicatie met de link naar de TV-uitzending. Klik dan hier!

Visie Tweede Kamerlid Michiel Van Nispen

Tweede Kamerlid Michiel Van Nispen heeft bevestigd dat de consument niet geholpen wordt met dit soort praktijken.

Verbond van verzekeraars weet zich geen raad met grootschalige dubieuze praktijken

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, liet na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 zonder onderbouwing en zonder motivering weten dat het Verbond zich “niet breed herkent in de praktijken” en deze zouden “niet representatief” zijn.

Al tientallen jaren grootschalige gesjoemel met rechtsbijstandverzekeringen

Na de uitzending en ook voorafgaande aan de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 kwamen bij Orange Legal evenwel talloze reacties binnen vanuit de rechtsbijstandverzekeringsbranche en erbuiten alsmede nieuwe informatie via -anonieme- bronnen waaruit blijkt dat er op zéér grote schaal al tientallen jaren dubieuze praktijken bestaan bij de rechtsbijstandverzekeraars met stiekeme schrijnend lage fixed fee tarieven.

Steun rechtsbijstandverzekeraars vanuit eigen netwerk lijkt wankel

Het lijkt erop dat de jarenlang genoten steun van de rechtsbijstandverzekeringsbranche vanuit het eigen netwerk voor voortzetting van de dubieuze activiteiten niet meer vanzelfsprekend is.

Uit de reacties van diverse Klokkenluiders afkomstig van de rechtsbijstandverzekeringsbranche blijkt bovendien dat ook het uitvoerende personeel er schoon genoeg van heeft. “Hier kan ik niet achter staan!” is een door hen veelgehoorde reactie.

Inmiddels is een nieuwe post met -schokkende- onthullingen verschenen, met als titel: ‘Rechtsbijstandverzekering kansovereenkomst of Pyramidespel?’. Om deze post te lezen, klik dan hier!

Verbond van verzekeraars roept rechtsbijstandverzekeraars op tot onderzoek uitbesteding

Vrijwel direkt na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 heeft het Verbond van Verzekeraars de rechtsbijstandverzekeraars opgeroepen tot onderzoek naar uitbesteding.

Ter onderbouwing wordt verwezen naar onderstaande link naar de publicatie van het Verbond. Klik daarvoor hier!

Resultaten van onderzoek rechtsbijstandverzekeraars blijven uit

Omdat de resultaten van onderzoek ruim drie maanden (!) na de uitzending van Radar d.d. 4 maart 2019 nog steeds niet openbaar waren gemaakt, heeft Orange Legal contact opgenomen met het Verbond en om de stand van zaken gevraagd.

Daarbij moet worden bedacht dat de rechtsbijstandverzekeraars voor hun eigen verzekerden gemiddeld maar ca. 5,5 uur spenderen om het dossier “af te wikkelen”.

Daarentegen procederen de rechtsbijstandverzekeraars voor hun eigen belangen naar hartelust tot en met het Europese Hof van Justitie en lappen zij o.a. jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden, diverse Gerechtshoven en rechtbanken structureel aan hun laars.

Voor een toegezegd onderzoek nemen de verzekeraars maanden de tijd en dan blijkt uiteindelijk dat er nog steeds niets van terecht is gekomen…

Ter illustratie wordt verwezen naar onderstaande recente correspondentie d.d. 6 juni 2019:

Geachte heer Weurding,

Kunt u mij de stand van zaken geven i.v.m. het onderzoek uitbesteding.

Graag verneem ik, bij voorkeur deze week, wanneer het onderzoek is uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Ik hoor graag.

MVG

Floris Zwartkruis

Het Verbond van Verzekeraars heeft daar als volgt op gereageerd:

Geachte heer Zwartkruis,

Dit traject is nog gaande.

De uitkomsten zullen wij tzt communiceren via daartoe geëigende kanalen.

Met vriendelijke groet

Richard Weurding

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Cruciale fouten Nederlandse Openbaar Ministerie in 2019.

We zijn nog in de eerste helft van 2019 en het Openbaar Ministerie heeft nu al tenminste twee keer cruciale en uiterst zorgwekkende fouten (lees: blunders, ‘crucial mistakes’) begaan waarmee in de samenleving nodeloos grote ophef en onrust is ontstaan.

Het gaat om deze cruciale fouten/misstanden:

 1. Merkwaardig voornemen Openbaar Ministerie voor een “besparende” ‘samenwerking’ met van fraude en corruptie verdachte bedrijven.
 2. ‘Oorlog’ tussen Openbaar Ministerie en het prestigieuze advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam

Ad 1.Merkwaardig voornemen Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie ontvouwde recent plotseling het merkwaardige nieuwe voornemen om ‘samen te werken’ met van fraude en corruptie verdachte bedrijven. Het betreft de verwezenlijking van de ultieme droom van witteboorden criminelen van een “samenwerking met het Nederlandse Openbaar Ministerie:  géén (serieuze) bestrijding van witteboorden criminaliteit, maar ‘samenwerking’ met witteboorden criminelen.

Volgens het Openbaar Ministerie zou hiermee kunnen worden “bespaard” en de FIOD is dan uiteindelijk overbodig, aldus het Openbaar Ministerie.

In binnen -en buitenland is geschokt gereageerd op het nieuwe voornemen van het Nederlandse OM

In binnen- en buitenland is geschokt en met verbijstering gereageerd op het nieuwe voornemen van het Nederlandse OM. Ook zijn er zorgen over de door het OM in acht te nemen ‘integriteit’, de inconsistentie in het uit te voeren beleid en het niet in acht nemen van elementaire strafrecht- beginselen.

Interessant is ook de reactie van Glenn Thodé,  rector van de Universiteit van Aruba:

Het ‘nemo tenetur’-beginsel

   ‘Voor verdachten geldt in het strafrecht het ‘nemo tenetur seipsum accusare’ beginsel. Ik ben benieuwd hoe dit in verhouding staat met dit idee of voornemen van het OM. Dit beginsel geldt als een van de waarborgen voor de integriteit van het strafvorderlijk onderzoek en proces.

‘Verkennend onderzoek’ naar ommezwaai Openbaar Ministerie

Orange Legal deed recent ‘verkennend onderzoek’ naar de plotselinge, merkwaardige ommezwaai van het Openbaar Ministerie in de aanpak c.q. bestrijding van witteboorden criminaliteit.

Jaarbericht OM 2013 met vooruitblik tot en met 2020

Daarbij werd o.a. gestuit op het jaarbericht 2013 van het Openbaar Ministerie waarbij door het Openbaar Ministerie vooruitgeblikt werd tot en met 2020.

Uit het voormeld genoemde jaarbericht 2013 blijkt o.a. dat het Openbaar Ministerie erkend heeft dat zij, mede dankzij de inzet van de FIOD (the Dutch Anti-Fraud agency) ‘uitstekende resultaten’ had behaald. Ook heeft het Openbaar Ministerie blijkens het jaarbericht van 2013 ondubbelzinnig erkend dat o.a. de FIOD als vanzelfsprekend (‘uiteraard’) betrokken dient te worden. Ter onderbouwing wordt hieronder geciteerd uit enkele passages van het jaarbericht 2013:

(…)

Het OM heeft in 2013 uitstekende resultaten geboekt.’

(…)

‘Ondermijning Georganiseerde misdaad, terrorisme en financieel-economische criminaliteit vormen een serieuze bedreiging voor de samenleving. Een bedreiging voor de integriteit van de samenleving, voor de vitale infrastructuur en belangrijke economische sectoren en voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.’

(…)

‘Bij de aanpak van deze zware criminelen gaat het er niet alleen om de boeven te vangen, maar ook de criminele activiteiten te verstoren, barrières op te werpen om criminaliteit onmogelijk te maken en in te dammen.

(…) ‘Bij de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden werkt het OM ‘uiteraard’ samen met de politie en bijzondere opsporingsdiensten (denk aan de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD) en de KMar.’

(…)                     

Doel is de criminele samenwerkingsverbanden zo gevoelig mogelijk te treffen, door opsporing en vervolging van de belangrijkste personen daarin. Dat kunnen beroepscriminelen of hoofddaders zelf zijn, en facilitators die hun diensten of expertise leveren, zoals accountants, makelaars, belastingadviseurs, autoverhuurbedrijven, producenten van synthetische drugs en providers.

Bron: OM.nl

SP Tweede Kamerlid Van Nispen over ‘white collar crime’/‘witteboorden criminaliteit’: slecht voor de rechtspraak

SP-Kamerlid Michiel van Nispen merkt ten aanzien van de evident zwakke aanpak van witteboorden criminaliteit en klassenjustitie op:

‘Terwijl we weten dat grote bedrijven en witte boordencriminelen hun strafvervolging wegens fraude kunnen afkopen, worden veel gewone mensen hard, snel én onzorgvuldig aangepakt. Dat is gewoon klassenjustitie en dat is slecht voor het vertrouwen van mensen in de rechtspraak.’

Bron: SP.nl

Zie ook https://www.sp.nl/nieuws/2019/04/klassenjustitie-door-straffabriek-openbaar-ministerie

Ad 2. Oorlog tussen Openbaar Ministerie en advocatenkantoor Stibbe

Eerder dit jaar kopte de Telegraaf over de ontstane (complete) ‘oorlog’ tussen het Openbaar Ministerie en het prestigieuze advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie had in een zaak over vermogensbeheer met veel machtsvertoon beslag laten leggen op o.a. correspondentie van Stibbe.

Nadien bleek dat het Openbaar Ministerie zich gebaseerd had op een vervalste (!)  brief van de Amerikaanse Federale Belastingdienst IRS waarin frauduleuze handelingen bij Box vermeld stonden. De frauduleuze handelingen konden derhalve helemaal niet worden gebaseerd op de brief van IRS.

Daarop heeft Stibbe -met succes- beslag laten leggen op correspondentie bij het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en FIOD, op straffe van verbeurte van een dwangsom tot een maximum van één miljoen euro (!).

De navolgende citaten zijn afkomstig van het artikel uit de Telegraaf met als titel: ‘OM zelf met billen bloot’:

‘OM zelf met billen bloot’:

Amsterdam – Het is compleet oorlog tussen het Openbaar Ministerie en het chique Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe in het onderzoek naar Box Consultants, een vermogensbeheerder voor ultrarijken. De advocaten van Box hebben de rollen omgedraaid en laten beslag leggen op honderden gevoelige documenten die momenteel in bezit zijn bij het OM, opsporingsdienst FIOD en Belastingdienst. Daarmee slaan ze een juridische slag die in Nederland nog niet eerder vertoond is.

De actie is aangekomen als een mokerslag bij het OM, dat gewend is dagelijks beslag te leggen bij verdachten maar daar zelf nooit mee te maken krijgt. De rechtbank in Den Bosch heeft het advocatenkantoor niet alleen toestemming verleend tot het leggen van beslagen bij het OM, FIOD en de fiscus, maar verbindt daar ook nog een boete van een miljoen euro aan indien de overheid niet voldoet aan de gestelde eisen. Zo moeten de stukken uiterlijk eind deze maand uitgeleverd worden. Daarnaast zullen binnenkort officieren van justitie, belastingambtenaren en FIOD-rechercheurs onder ede gehoord worden.

De zaak draait om het strafrechtelijk onderzoek naar Box Consultants, de Brabantse vermogensbeheerder die belegt met miljarden euro’s aan spaargeld van ultrarijke Nederlanders. Zo beheert Box de vermogens van enkele leden van het Koninklijk Huis, waaronder de prinsessen Christina, Irene en Margriet. Daarnaast staan op hun klantenlijst kinderen van warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig World Online-topvrouw Nina Storms en een groot aantal andere vermogende Nederlanders.

Opsporingsdienst FIOD doet al zes jaar onderzoek naar Box en de voormalige directeur van de vermogensbeheerder wegens vermoedens van fraude. Er zou acht miljoen euro van klanten zijn verduisterd. Aanleiding voor het FIOD-onderzoek was een zogenaamde brief van de Amerikaanse federale belastingdienst IRS, waarin frauduleuze handelingen bij Box vermeld stonden.

Correspondentie

De opsporingsdienst zette daarop alle mogelijke opsporingsmiddelen in tegen Box en legde ook beslag op correspondentie van Stibbe en op een accountantsonderzoek dat de advocaten hadden laten uitvoeren. Al deze documenten vallen onder het beroepsgeheim van advocaten en mogen niet door justitie gebruikt worden. Inmiddels is bovendien vast komen te staan dat de IRS-brief een vervalsing was, vol onjuiste beschuldigingen en gemaakt door een boze ex-werknemer van Box.

Bron: Telegraaf.nl

Het Openbaar Ministerie en advocatenkantoor Stibbe hebben laten weten geen mededelingen te doen zolang de zaak onder de rechter is. Echter, het Openbaar Ministerie kan zich later gezien de ontstane maatschappelijke ophef en onrust natuurlijk niet blijvend verschuilen achter een ‘geheime deal’. Het Openbaar Ministerie zal later volstrekt transparant moeten zijn over wat er gebeurd is, temeer daar het optreden van het Openbaar Ministerie tot maatschappelijke ophef en onrust heeft geleid.

Tot slot: het belang van ‘integriteit en rechtsstaat’

Het belang van ‘integriteit en rechtsstaat’ kan niet vaak genoeg onder de aandacht worden gebracht.

Lees daarom ook deze post over ‘integriteit en rechtsstaat’en deel hem gerust: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6541894449033687040

Deze post is gepubliceerd op de website van Orange Legal. Zie www.orangelegal.nl

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Integriteit en rechtsstaat

Zeg dan JA:

1.Zeg dan ja voor herstel van de democratie!

2.Zeg dan ja voor de rechtsstaat!

3. Zeg dan ja voor respect voor de grondrechten!

4.Zeg dan ja voor respect voor Nederland!

5.Zeg dan ja voor ‘genoeg is genoeg’

Zeg dan NEE:

6.Zeg dan nee tegen corrupte corpocratie

7.Zeg dan nee tegen legalisering van corruptie.

8. Zeg dan nee tegen voorgenomen dubieuze samenwerkingen van Openbaar Ministerie met van fraude en corruptie verdachte bedrijven

9.Zeg dan nee tegen dubieuze samenwerkingen van de rechtspraak met rechtsbijstandverzekeraars (fake “instituten”)

10.Zeg dan nee tegen dubieuze verzekeraars-experimentrechters


De spannende “trektocht” van Sander D., Henkie & Henny

Column Floris Zwartkruis

“Middenin het bos gaan de blinddoeken af bij Henkie en Henny”

Middenin het bos gaan de blinddoeken af bij Henkie en Henny.

“Een dropping”

Een “dropping” heet dat, zegt Sander D. Het leiderschap van de dropping heb ik geleerd bij de padvinderij, voegt Sander D trots eraan toe. Daar heb ik mijn carrière als “hard core- jurist” een stevige boost gegeven.

Daar heb ik ook Mark Rutte en de Opperhopman van de NOvA leren kennen: Bernard de Leest. Dat is nu een “SDU-vrindje” van me, zegt Sander D.

“Te gek! Dat kunnen ze bij de rechtsbijstandverzekeraars wel gebruiken zo’n “specialist” zegt Henkie vol lof.

“Sander D. ik zal wel een goed woordje voor je doen bij de NOvA en SDU”, zegt Henkie.

Stevig in het zadel

Nou, Sander D. erg fijn, jij spreekt onze taal. We gaan voor jou regelen dat jij stevig in het zadel, subsidiair stevig op de schoot, bij Achmea komt te zitten.

“Maarre mondje dicht hè, want we zitten met “de belangen”, als jullie begrijpen wat ik bedoel…

De ouwe jongens knikken braaf en maken met handen de bevestiging in een beweging voor hun mond: “wij zeggen niets”.

De beloofde trektocht naar de ‘mediterranean sea’

“Allemaal leuk en aardig Sander D. maar we zouden toch naar een tropische bestemming gaan, een trektocht naar de ‘mediterranean sea’?” zegt Henkie met duidelijk teleurstelling in zijn stem te horen.

“Ik heb een beetje gejokkebrokt!” zegt Sander D.

“Ik heb een beetje gejokkebrokt”, zegt Sander D. Maar, zegt Sander D., “laat je verrassen”. In het leven weet je nooit hoe het eindigt. Ik had ook nooit durven dromen dat ik CEO van Achmea zou worden: en kijk mij nu eens daar ‘staan’. Ok, ok, ok…kijk mij daar nu eens ‘zitten’ op de schoot van de zware jongens van Achmea. Ik mag niet klagen, zegt Sander D. Ik zit er iedere dag lekker warm en knus, telkens weer op een andere schoot. Die jongens bij Achmea weten wel van wanten en hoe ze zoete broodjes moeten bakken. Ik voel mij elke dag weer gevleid bij Achmea. “Daar kunnen wij nog wat van leren”, zegt Sander D.

Zoete broodjes en krentenbrood

“Over zoete broodjes gesproken we gaan zo lekker lunchen. Ik weet dat jullie dol zijn op krentenbrood. Dus dat belooft een lekkere lunch te worden”, zegt Sander D.

Niet dat gewone krentenbrood natuurlijk, maar het authentieke “ouwe jongens-krentenbrood” van weleer.

Henkie neemt het woord over van Sander D. “Sander D. je weet dat in de rechtsbijstandsverzekeringsbranche het vol met geheimen zit he. Maar ik wil je toch alvast een geheimpje verklappen over dat krentenbrood. Zit daar ook al een geheim aan?, vraagt Sander D. zich hardop af.

“Wist jij dat het van de warme bakker komt?” vraagt Henkie aan Sander D.  

Sander D. denkt lang na en wil antwoorden met een intelligente tegenvraag: Hoe kan dat nou? Hier in het bos heb je toch helemaal geen winkels of een bakkerij zitten? Nee Sander D. Je begrijpt me helemaal verkeerd, zegt Henkie. Ik heb het over Frits. Frits Bakker! Frits is een vrindje van mij, een “ouwe jongens krentenbrood”-vrindje. Frits is een hele warme persoonlijkheid. Hij “jokkebrokt” een beetje. Net als jij Sander D.! In ons ouwe jongens krentenbroodnetwerk is jokkebrokken gewoon hetzelfde als sjoemelen of gewoon frauderen of gewoon corrumperen. Niets mis mee! Geen erge dingen natuurlijk en uitsluitend in het belang van Nederland, de consument en de belastingbetaler. Als “hard core-jurist” en met een uitgekiende kennis van de juridische branche, kies ik mijn woorden altijd zeer zorgvuldig, zegt Sander D.

“Niemand maakt ons wat!”

Om in verzekeringstermen te spreken: we zijn gedekt door het hele malafide “ouwe jongens krentenbrood”- netwerk: niemand maakt ons wat: de top van het Openbaar Ministerie durft niks te beginnen, AFM, ACM en DNB zijn zo mak als een lammetje en omarmen de strategie van de verwaarlozing. Zij praten onze ouwe jongens-taal, weet Henkie. Op mij kun je ook rekenen zegt Henkie.

Je moet het sjoemelen natuurlijk niet zo open en bloot doen. Ja, dan vraag je om ellende. Wij komen gewoon af en toe bijeen in het bos. Af en toe gaan we met de rechtsbijstandverzekeraars op spannende “trektocht!”. Dat is erg leerzaam en goed voor de “eendracht”, zegt Sander D.

Je zou eens een keertje met Chris v. D. moeten babbelen die weet wel hoe je iedereen met handboeien op zak onder de duim moet houden. Sinds ik bevrind ben met Chris v. D. voelt de warme schoot bij Achmea als een warm stevig zadel, iedere keer weer!. Het is echt een verademing, zegt Sander D.

‘En daar kunnen wij dan weer een hoop van leren!’

Henkie neemt snel weer het woord.

“Maar je hebt ons waarschijnlijk niet voor niets op trektocht diep in het bos genomen.”, zegt Henkie.

Sander D. zegt dan ferm: “Klopt!” ‘Ik wil graag eerst naar “een speciale ontmoetingsplek” dan naar “het kasteel” en dan naar een verrassingsplek als dank voor jullie eendracht’. Daar kunnen wij dan weer een hoop van leren, vervolgt Sander D.

Sander D. blinddoekt de jongens opnieuw. Als een mol weet Sander D. alle paadjes in Nederland goed te vinden. Dus ook in het bos.

Sander D. brengt de beide jongens naar een ‘speciale ontmoetingsplek’.

“Normaal gesproken heb ik bij een spannende trektocht niet alleen mijn blinddoeken bij mij, maar ook handboeien.”

“Normaal gesproken heb ik bij een spannende trektocht niet alleen mijn blinddoek bij mij, maar ook handboeien. Sinds Erik aan de macht is bij de Nationale Politie en hij stevig, -zeg maar gerust muurvast- in het zadel zit, durf ik die handboeien niet meer mee te nemen.”

Ook het nieuwe spel “Boef” van de Nationale Politie hebben we zekerheidshalve maar weggegooid.

“Het enige leuke spel dat we hier graag spelen is het “pyramidespel”, zegt Sander D.

Het enige leuke spel dat we hier graag spelen is het “pyramidespel”, zegt Sander D.

Uiteindelijk mogen de blinddoeken af nadat de jongens aangeven dat zij hartelijk ontvangen zijn op de ontmoetingsplek van het ouwe jongenskrentenbrood netwerk.

Het lijkt wel “een hol” zegt Henkie. Dat klopt zegt Sander D. Dat is het ook. We noemen dit hol hier een zogenaamd “rovershol”. Daar worden lastige verzekerden die het bos zijn ingestuurd heen gestuurd of overgeheveld en, afhankelijk van de willekeurszin van de verzekeraar, wordt de verzekerde hier “kaal geplukt”.

“En ook daar kunnen wij dan weer een hoop van leren, zegt Sander D.”

“En daar plukken wij dan weer de vruchten van. En ook daar kunnen wij dan weer een hoop van leren ,zegt Sander D.”

“Henkie ga jij maar eens goed diep in het hol kijken”, zegt Sander D.

Henkie is helemaal in zijn nopjes van wat hij allemaal te leren krijgt van Sander D en voelt zich helemaal gevleid en aangenaam verrast van wat hij daar in het hol te zien krijgt:

De hele VIP van de top van het ouwe jongenskrentenbrood heeft plaats genomen in het hol. Ook Henkie, Henny en Sander nemen plaats. Het is een druk gezelschap met ook aardig wat notabelen.

Een aantal zijn verstopt in een hoekje, maar Henkie kan nog net goed zien dat naast de top van de verzekeraars, USG Legal, een aantal prominente notabelen, de top van SDU is zeer goed vertegenwoordigd, een paar (voormalige?) medewerkers van de Hoge Raad, waaronder de ex Advocaat-Generaal Johan Spier, een rechter van de rechtbank Noord-Nederland en wat andere rechters met wie hij weer bevrind is, de top van de Duthler Academy met enkele trouwe deelnemers, Pascal Besselink als beste twitteraar van Nederland en de doorgeleider van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, met zijn vrindjes Barend Barentsen en Steven Jellinghaus.

Zelfs de startups “Eerlijk met Recht” en “Hello Law” hebben een warm plekje in het hol gevonden.

“Wat ontzettend leuk!” zeggen Henkie en Henny bijna simultaan. De tranen van geluk biggelen over de wangen van de jongens.

Sander D. neemt het woord. “Geacht gezelschap, geachte vrindjes van het ouwe jongenskrentenbrood netwerk, ons geluk kan vandaag niet op. We hebben er weer twee frisse knapen bij: Henkie en Henny.

“Even een korte introductie mijn waarde vrindjes”, vervolgt Sander D. “Henkie houdt van spannende trektochten.  Henny op zijn beurt is natuurlijk niet zijn echte naam. Dat is een geheime naam. In het Zuiden heeft iedereen met carnaval een aantal namen. Nou, Etienne van Bladel heet dan “Henny”.

Henny legt stamelend uit: “ja, hier ben ik ook niet blij mee natuurlijk, maar iemand zei dat ik in mijn studio in mijn kasteel zoveel prijzen weggeef aan het “ouwe jongenskrentenbrood”-netwerk, dat ze mij met carnaval Henny van “Henny Huisman” noemen.

Henny voelt zich ongemakkelijk en wil weg uit het hol.

Henny en Sander D. nemen afscheid van het gezelschap.

Henny vraagt aan Sander D. of hij nog een klein glaasje “au chateau” wil komen drinken. Daar zegt Sander D. geen “Nee” tegen.

“Ik ben verdwaald net als die verzekerde”

Henny zegt: “Ik weet de weg niet meer. Ik ben verdwaald net als die verzekerde klaarblijkelijk want die was ook in geen velden of wegen te bekennen.”

Sander D. stelt Henny gerust: “Geen zorgen ik heb bij de padvinderij methodes ontwikkeld om de weg terug te kunnen vinden in dit soort schrijnende situaties. Kijk, dit is een zogenaamde wichelroede. Op de schoot van Achmea heb ik daar flink mee geoefend. Hij begint nu al te wiebelen zegt Sander D. Sander D is helemaal in zijn nopjes.

In de verte zien Sander D. en Henny het kasteel, of beter gezegd “le chateau” van Henny liggen. De ophaalbrug leidt al snel naar de vertrekken.

“Laat Henkie maar zijn pleziertjes op de ontmoetingsplek in het bos hebben, ik weet wel beter”, zegt Henny. Henny laat Sander D. trots de studio zien en een heel harem aan mooie schoonheden die ieder moment gereed kunnen zijn voor een fotoshoot of voor een interview van zijn bladen verwelkomen de jongens.

In een van de andere vertrekken klinkt er muziek: iets van de Vengaboys. Die muziek heeft Henny wat aangepast voor leuke gelegenheden: “Boom, boom, boom I want you in my Studio Room”, klinkt het luid en duidelijk.

In weer een ander vertrek staan wel 500 bokalen opgesteld voor beste topadvocaat van Nederland in de categorie “hot” etc. etc..

En die kleine bokaal dan? vraagt Sander D. “Die is voor Bo-tje”, zegt Henny. Ja, DAS-onderzoeker Bo Holthinrichs. Die hebben we even tijdelijk “overgeheveld” naar Kifid. Hij is daar nu secretaris en helemaal in zijn element. Hij weet heel veel af van de vrije advocaatkeuze. En net als Pascal Besselink is hij Cum Fraude gecertificeerd, echt heel erg goed.”

“Cum fraude?” Zegt Sander D. “Oh ik vergis mij, ik haal die twee dingen altijd door elkaar”, zegt Henny. Ik bedoel Cum Laude. Besselink en Holthinrichs zijn cum laude beoordeeld. Dus dat is allemaal goed voor mekaar zo.

“Dan breekt het moment aan voor de verrassing”.

Dan breekt het moment aan voor de verrassing.

Sander D. zegt. “Laten we nog heel even terug gaan naar het hol want ik heb iets heel speciaals in petto.” We zijn in de rechtsbijstandverzekeringsbranche toe aan “groei” want er is de laatste tijd wel een afname te bespeuren in nieuwe klanten. Heel erg jammer, er komen nauwelijks nieuwe klanten bij.

Bij het hol aangekomen spreekt Sander D. het gezelschap opnieuw toe.

“Ook in Spanje/ España valt er nog veel te plukken en te sjoemelen”

“Mijn waarde vrindjes, het was weer ontzettend leerzaam. Maar er is nog meer te leren.”

“Ook in Spanje”, vervolgt Sander D.

In Spanje valt er nog zeer veel te plukken en te sjoemelen.

Wisten jullie bijvoorbeeld dat er in Spanje ook nog een ARAG  España en DAS España zijn?.

Een heel land om te besjoemelen!, zegt Sander D.

Volgende trektocht: Ibiza!

“Laten we in het geheim bijeen komen. Ik heb een reisbureau gevonden die een leuke aanbieding heeft met “Venga Airways”. We are going to Ibiza!”

Rechtsbijstandverzekering: Kansovereenkomst of Pyramidespel?

Orange Legal heeft inzage gekregen in diverse nieuwe documenten uit -anonieme- bronnen over de rechtsbijstandverzekering.

De inzage bevestigt dat er al vele jaren sprake is van ernstige misstanden omtrent de rechtsbijstandverzekering: branche breed. De consument moet tegen de grote risico’s en bezwaren van de rechtsbijstandverzekering worden gewaarschuwd c.q. beschermd. Dit behoort o.a. de belangrijke taak van de minister voor rechtsbescherming te zijn. Deze taak is ondanks de vele signalen en waarschuwingen uit de juridische branche, ernstig en structureel verwaarloosd.

De documenten waarvan inzage is geweest leggen de werkwijze van de rechtsbijstandverzekeringsbranche en haar netwerk grotendeels bloot.

Uit o.a. de inzage van de documenten is gebleken dat de wildgroei aan dubieuze, lage fixed fee bedragen al veel langer bestaat én ‘branche breed’ leeft. De branche probeert dit nog zo goed als het kan, te verhullen. Dit wringt met ethiek.

Onder meer via de inzage wordt bevestigd dat de ‘vrije advocaatkeuze’ op grove wijze wordt ondermijnd, waardoor de consument ernstig gedupeerd werd c.q. wordt. Over de manier waarop o.a. met de vrije advocaatkeuze werd c.q. wordt omgesprongen komt in een later stadium nog een (vervolg-) publicatie.

SRK Rechtsbijstand

Op een van de omvangrijke documenten (tientallen pagina’s groot plus bijlagen etc.) is het logo van ‘SRK Rechtsbijstand’ vermeld. Het document is zeer gedetailleerd en bevat updates over de periode 2005-2007.

SRK Rechtsbijstand is zelf geen rechtsbijstandverzekeraar, maar voert de rechtsbijstandverzekering namens diverse rechtsbijstandverzekeraars uit.

UJG/USG Legal

Een van de partijen die in het document in het kader van een ‘fixed fee’- samenwerking met SRK veelvuldig terugkeert is de Utrechtse Juristen Groep  (thans: USG Legal)

Tarieven

Uit inzage van het document met SRK-logo blijkt o.a. dat de volgende fixed fee tarieven in het document zijn vermeld:

Tarieven advocatennetwerk  De tarieven zijn:  1 € 265,-  A. Pro forma  zitting (Wet Boeten)  B. Civiele partijstelling  C. Terugvorderingprocedures  D. Strafrecht: Wet Mulder  E. Familierechtelijke zaken , zoals Curatele, Adoptie, Onder bewindstelling, naamswijziging (niet op tegenspraak)  2 € 370,-  A. Aanvraag Faillissement  B. Geschillenregeling/Second opinion (Indien gevolgd door een inhoudelijke       procedure dan wordt dit omgezet in een fixed fee uitbesteding waarop deze € 370,-       in mindering wordt gebracht.)  3 € 475,-  A. Strafrecht bij kantonrechter in eerste aanleg  B. Strafrecht bij hoger beroep bij rechtbank  4 € 580,-  A. Strafrecht: bij politierechter  B. Strafrecht bij hoger beroep bij gerechtshof  5 € 735,-  A. Strafrecht bij meervoudige kamer  B. Strafrecht bij hoger beroep als in eerste aanleg behandeld door meervoudige kamer  6 € 840,-   Strafrecht bij dood door schuld 7 Cassatie zie Den Haag (XXXXXX Advocaten) € 200 excl. verschotten, kantoorkosten en BTW  8 € 1.260,-  Arbeidsrecht (maagdelijk)  9 € 1.575,- 

Alle overige rechtsgebieden nog niet door opdrachtgever behandeld (maagdelijk)  10 € 1.680  A. Ambtenarenrecht nog niet door opdrachtgever behandeld (maagdelijk)  B. Bestuursrecht  (maagdelijk)  11 € 2.100  Alle niet specifiek hier boven genoemde rechtsgebieden door opdrachtgever behandeld (niet-maagdelijk)  (alle bedragen zijn exclusief BTW maar inclusief kantoorkosten) (…)

Schrijnend lage fixed fee bedragen

Op basis van de in het document genoemde bedragen in de periode 2005-2007 gaat het derhalve om schrijnend lage fixed fee bedragen in de range van enkele honderden euro’s (!) tot een sporadische uitschieter boven de € 2.000 euro.

Geheime karakter fixed fee?

In het document was daarover te lezen:

(…)’Geen mededeling over de tariefafspraak naar cliënt doen  Op zichzelf is het geen geheim dat wij tariefafspraken hebben maar onze netwerkkantoren hebben liever niet dat wij hiermee naar cliënt te koop lopen. Zij zijn bang dat hiermee hun gangbare tariefstructuur wordt ondermijnd. Dus geen kopie van de inschakelingsbrief aan de advocaat naar cliënt sturen. ‘ (…)

Hooguit een klein beetje geheim dan

Uit de voormelde citaten verkregen via inzage in het document, blijkt dat in het document is neergelegd dat de tarieven niet geheim zijn en dat de instructie is om géén kopie van de inschakelingsbrief aan de advocaat naar de cliënt te sturen (!).

Dus toch wel een klein beetje geheim, maar niet echt natuurlijk, maar min of meer een klein beetje geheim, uitsluitend richting de verzekerden?…Die mogen helemaal niets weten!!…

“Overhevelen van zaken”: de belangen van de consument gezien als ‘verhuisdoos’

Inzage is ook geweest in o.a. de instructies, werkwijzen, cursussen gerelateerd aan de ‘vrije advocaatkeuze’, de manier waarop met de belangen van de consument wordt omgesprongen, netwerkkantoren, notities etc. etc.

De consument wordt blijkens o.a. de hieronder opgenomen citaten klaarblijkelijk meer gezien als een “probleem” dat moet worden opgelost met ‘overhevelingen’ etc. in plaats van iemand met een probleem die adequate en zorgvuldige, professionele rechtsbijstand nodig heeft en daarvoor ook volwaardige premie betaald heeft:

(…) ‘Alle zaken moeten gewoon naar het kantoor dat voor dat arrondissement op de lijst staat. Hevelt een kantoor daarna zelf en in overleg met de klant de zaak over naar een nevenvestiging, dan hebben wij daar geen bezwaar tegen.

(…)Wie behandelt  Elk kantoor heeft een aanspreekpunt dat intern de verdeling van de zaken regelt. Dit brengt met zich mee dat de behandelend advocaat in veel gevallen juist niet het aanspreekpunt is. Houd hier rekening mee naar cliënt. Zeg alleen dat het kantoor ….. de zaak gaat behandelen en dat de behandelend advocaat na ontvangst van het dossier zelf contact met cliënt zal opnemen. Met inachtneming van de vrije advocatenkeus van de verzekerde bepaalt het kantoor wie de behandelend advocaat wordt. (…)

Conclusie/slot

Binnen de juridische branche weet eigenlijk iedereen het al: het (Pyramide-) spel van de rechtsbijstandverzekering lijkt in huidige en verleden vorm te zijn uitgespeeld.

Het is al lang en breed duidelijk: dit wordt niet de oplossing voor Nederland.

De minister voor rechtsbescherming, de heer Dekker, wil klaarblijkelijk onder geen beding verantwoordelijkheid nemen. Dekker wil zijn plannen voor herziening van de rechtsbijstand doorzetten en wil van geen wijken weten.

Hoe lang moet dit nog doorgaan? Dit schaadt het vertrouwen in de rechtsstaat en het aanzien van Nederland als rechtsstaat in het buitenland. Het is een schande voor Nederland!

Hoor- en wederhoor/ de reacties van SRK en het Verbond van Verzekeraars

In het kader van hoor-en wederhoor is SRK per e-mail/brief d.d. 20 mei 2019 om een aanvullende reactie gevraagd.

Aan SRK werden bovendien op 20 februari 2019 al ca. 30 vragen ter beantwoording voorgelegd. Een aantal vragen hadden betrekking op ‘fixed fee’. SRK weigerde transparant te zijn, ook en vooral ten aanzien van de fixed fee. SRK had per e-mail d.d. 8 maart 2019 bericht dat die informatie als “concurrentiegevoelig”, althans “bedrijfsvertrouwelijk” dient te worden beschouwd:

E-mail SRK d.d. 8 maart 2019:

(…)’Voor de antwoorden op uw vragen die louter betrekking hebben op SRK verwijs ik u naar onze website. Op onze site treft u bijvoorbeeld onze jaarverslagen.

Andere specifieke op SRK en haar bedrijfsvoering betrekking hebbende informatie beschouwt SRK als concurrentiegevoelig of anderszins bedrijfsvertrouwelijk.’

Per e-mail d.d. 20 mei 2019 werd SRK opnieuw gevraagd om transparant te zijn in het geven van duidelijkheid over de fixed fee.

                                  Brief Orange Legal d.d. 20 mei 2019:

(…) ‘Is SRK bereid om in het kader van transparantie de bedragen van fixed fee de juistheid van de genoemde bedragen over de periode 2005-2007 te bevestigen en duidelijkheid te geven in hoeverre die bedragen afwijken van de actuele fixed fee bedragen (2019)?’

SRK heeft heeft vervolgens per e-mail d.d. 20 mei 2019 als volgt gereageerd:

E-mail SRK 20 mei 2019:

‘Geachte heer Zwartkruis,

Mede op verzoek van Peter Leermakers bevestig ik u de ontvangst van uw e-mail van 20 mei 2019.

Wij hebben niets aan onze eerdere reactie op uw verzoek van 20 februari toe te voegen.

Onder voorbehoud van rechten.’

Fred Schalker, advocaat Legal Counsel

Uiteraard is ook de directeur van het Verbond van Verzekeraars, de heer Richard Weurding, om een reactie gevraagd en daarop is door de heer Weurding als volgt gereageerd:

                            E-mail Verbond van Verzekeraars d.d. 21 mei 2019

Geachte heer Zwartkruis,

Dank voor uw mail. Ik stel het op prijs dat u mij op de hoogte houdt van publicaties rondom de rechtsbijstandverzekering.

Ik heb uw document bekeken en beoordeel dit in eerste instantie als een zaak tussen SRK en u. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen met interesse.

Zoals ik ook in de studio van Radar heb aangegeven, kan het voorkomen dat een zaak door een rechtsbijstandverzekeraar wordt uitbesteed omdat er bijvoorbeeld specifieke expertise nodig is of door een grote piek van zaken op een bepaald rechtsgebied. Verzekeraars werken hiervoor vaak samen met netwerkkantoren waarmee vaste tarieven zijn afgesproken.

Het netwerkkantoor dient te voldoen aan dezelfde kwaliteitsstandaarden van de rechtsbijstandverzekeraar en de klant moet over de uitbesteding worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

Mr. R. Weurding

Algemeen directeur

Verbond van Verzekeraars

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl

Orange Legal kaart opnieuw rechtsbijstandverzekeringen aan in uitzendingen RADAR d.d. 4 maart en 25 maart 2019

Op 4 maart 2019 zijn de rechtsbijstandverzekeraars voor de zoveelste keer door de mand gevallen.

Radar ontmaskert dubieuze praktijken van de verzekeraars

RADAR ontmaskerde tijdens de live-uitzending van Radar TV 20.35 uur aan de hand van bandopnames van telefoongesprekken en contracten over ‘stiekeme’ lage fixed fee afspraken waardoor consumenten met een rechtsbijstandverzekering bedrogen uitkomen.

Aan de hand van bandopnames en contracten werd aangetoond dat buiten medeweten van de verzekerde ‘stiekeme’ fixed fee afspraken worden gemaakt en zaken zelfs worden doorverhandeld. De fixed fee bedragen zijn dusdanig laag (enkele honderden euro’s) dat uitgesloten lijkt dat adequate rechtsbijstand kan worden verleend. Ook wordt met de fixed fee de dekking op grove wijze in het nadeel van de consument beperkt.

Visie Tweede Kamerlid Van Nispen

Tweede Kamerlid Van Nispen meent dat de consument niet geholpen wordt met dit soort praktijken.

Verbond van verzekeraars

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars liet weten dat het Verbond zich “niet breed herkent in de praktijken” en deze zouden “niet representatief” zijn. Maar waarom het Verbond zich niet zou herkennen en waarom deze niet representatief zouden zijn, werd niet toegelicht.

Géén transparantie over fixed fee

De consument zou volgens Weurding zelf kunnen verzoeken aan de verzekeraar om duidelijkheid te krijgen over de fixed fee bedragen. De verzekeraars moeten dan vervolgens transparant hierover zijn, aldus Weurding.

Waarom de fixed fee bedragen en praktijken niet in de Verzekeringsovereenkomst en de Polisvoorwaarden staan, werd niet duidelijk gemaakt.

DAS rechtsbijstand zou hebben laten weten direct met de doorverhandel praktijken te zullen stoppen.

Wildgroei aan extreem lage fixed fee bedragen

Voorafgaande aan en direct na de uitzending kwamen bij Orange Legal talloze meldingen binnen, zowel vanuit de verzekeringsbranche als daarbuiten, waaruit blijkt dat er een wildgroei aan extreem lage fixed fee afspraken bestaat. Dit staat los van het doorverhandelen. Het probleem is dus veel groter als het Verbond wil doen inzien.

Uitzending gemist?

Het item over de rechtsbijstandverzekeringen in de uitzending van #Radar d.d. 4 maart 2019 te 20.35 uur kan worden terug gekeken via de volgende link: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/rechtsbijstandsverzekeraars-sluiten-geheime-contracten-af-wat-betekent-dat-voor-jou/

BINNENKORT:

 • Hoe gaat de verzekeringsbranche om met de vrije advocaatkeuze en hoe instrueert zij behandelaars en andere personeelsleden?
 • Is er mogelijk sprake van grootschalige ‘scam’ ? Zijn de ‘stiekeme’ fixed fee afspraken wel in overeenstemming met de Wet financieel toezicht (Wft)?
 • Staat de consument een nachtmerrie te wachten als de rechtsbijstandverzekering verplicht zou worden en de dromen van de verzekeraars en Sander Dekker zouden uitkomen?
 • Orange Legal gaat op bezoek bij ARAG i.v.m. ontluisterende schendingen van de zorgplicht jegens een verzekerde die op staande voet werd ontslagen en volledig aan haar lot werd overgelaten.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis.

Zie ook www.orangelegal.nl Voor vragen over dit artikel of over arbeidsrecht kan contact worden opgenomen via info@orangelegal.nl