orange-legal-update

Wk nieuws Orange Legal 2014: de juridische onthullingen part 1

Juridisch WK Nieuws 24 juni 2014

Opinie artikel mr. Floris Zwartkruis:

De onthullingen part 1.

Al hetgeen hieronder is opgenomen moet worden begrepen als een zuiver persoonlijke beschouwing van juridisch adviseur mr. Floris Zwartkruis  over het onderwerp “Rechtsbijstandverzekeringen in Holland”.

Het is zover. Zoals beloofd volgen hier dan de eerste onthullingen die eerder zijn aangekondigd.

Al geruime tijd zijn de rechtsbijstandverzekeringen onderdeel van discussies in Nederland. Dat dit niet eerder in deze omvang het geval is geweest, wekt verbazing nu maar liefst ca. 3 miljoen Nederlanders verzekerd zijn voor/tegen rechtsbijstand. Een ruwe schatting (uitgaande van een premie van ca. 200 euro per jaar) maakt dat het om een jaarlijkse omzet gaat van 0,6 miljard euro!

ING Bank heeft recent aan de hand van een indrukwekkende rapportage doen becijferen dat de jaarlijkse juridische business een totale omzet genereert van ca. 5 miljard euro per jaar. Hieruit kan m.i. worden geconcludeerd dat de rechtsbijstandverzekeringsbranche een substantieel aandeel heeft verworven in de afgelopen decennia.

Te mooi om waar te zijn?

Over de wijze waarop de rechtsbijstandverzekeringsbranche te werk is gegaan bij het vergroten van haar marktaandeel, heb ik reeds eerder geschreven. Genoemd werden o.a. het benadrukken van flinke dekkingsbedragen (zoals 50.000 of 25.000 gulden, inmiddels oplopend tot soms wel 60.000 euro). Ook via TV-spots wordt recent nog altijd de nadruk gelegd op de suggestie dat een heel team van juristen je met raad en daad bijstaat wanneer jij dat als verzekerde nodig hebt indien je geconfronteerd wordt met een juridisch geschil. Dan klinkt zo’n rechtsbijstandverzekering heel aanlokkelijk en te mooi om waar te zijn. Dat is het ook!

Het beeld dat de rechtsbijstandverzekeringsbranche heeft doen ontstaan, strookt niet met de huidige praktijk waarbij een welwillende verzekerde actief wordt ontmoedigd om zijn verzoek om rechtsbijstand voor een geschil door te zetten. Reeds bij het telefonische contact (met name bij DAS, Ditzo, ARAG, maar ook andere rechtsbijstandverzekeraars) wordt duidelijk dat de verzekerde nog heel wat handelingen moet verrichten eer er ook maar iets gedaan gaat worden. Het lijkt erop dat rechtsbijstandverzekeraar SRK zowel in de buitengerechtelijke fase als in de gerechtelijke fase coulant omspringt met verzoeken om een juridisch adviseur of advocaat naar keuze. In zoverre is zij een uitzondering. Echter, ook voor laatstgenoemde rechtsbijstandverzekeraar geldt dat ik te weinig duidelijk beleid hieromtrent heb kunnen ontdekken om hieruit een goede conclusie te kunnen trekken. Dat ga ik dus ook niet doen. Ik kan dus helaas niet uitsluiten dat ook SRK Rechtsbijstand niet wezenlijk anders is dan andere rechtsbijstandverzekeraars.

TROS RADAR

Een aantal thema’s rond de rechtsbijstandverzekering is recent in het nieuws geweest bij diverse media, laatstelijk nog bij het TV-programma “Tros Radar”. Om een herhaling te zien van laatstgenoemde uitzending, kan desgewenst worden teruggekeken via www.Orangelegal.nl/nieuws.

Held op sokken?

DAS Rechtsbijstand gaf –zakelijk weergegeven- tijdens de voormelde TV-uitzending toe dat verzekerden die verzocht hebben om een advocaat of juridisch adviseur naar keuze (met het oog op het voeren van een procedure) en deze desondanks niet hebben gekregen, zonder meer recht hebben op een schadevergoeding. Ik moet toegeven: voor een verzekeraar een heldenactie om dit zo op TV zonder blikken en blozen te verkondigen. Hulde daarvoor! Of is ook DAS Rechtsbijstand bij nader inzien mogelijk toch een “held op sokken”?

Opmerkelijk is in ieder geval dat uitgerekend DAS Rechtsbijstand klaarblijkelijk graag de strijd met zijn klanten aangaat om desnoods tot en met het Europese Hof van Justitie te procederen over dekkingsvraagstukken en verzoeken om een advocaat of juridisch adviseur naar keuze. M.i. siert deze handelswijze de verzekeringsbranche bepaald niet. Op die manier heb je als welwillende verzekerde (lees: klant van de rechtsbijstandverzekeraar) ineens twee geschillen: het eerste met de partij waarvoor je de rechtsbijstandverzekering juist wilde inroepen en het tweede met de rechtsbijstandverzekeraar zelf.

Rechtsbijstandschade

Als reactie op het initiatief van Legal Dutch om via een door haar in het leven geroepen stichting de schade voor de rechtsbijstandverzekeraars af te wikkelen is gereageerd door DAS.  De wenkbrauwen gaan hier verder door fronzen. DAS stelt –zakelijk weergegeven- dat het “helemaaaaaaal” niet nodig is om 95 euro aan de stichting te betalen om de schade vergoed te krijgen en dat de verzekerde rechtstreeks bij DAS een verzoek om vergoeding kan indienen. En dat kost niets!

Ik voorspel dat rechtstreekse verzoeken hieromtrent bij de rechtsbijstandverzekeraar mogelijk hetzelfde beeld laat zien als dat van een welwillende verzekerde die een geschil aanmeldt bij DAS Rechtsbijstand (of een andere rechtsbijstandverzekeraar). Het zou mij verbazen indien DAS nu ineens wel opeens oprechte coulance zou tonen. Klaarblijkelijk ziet de verzekeraar de bui hangen en voorziet deze dat er een mega rechtsbijstandschade aan zit te komen: gloek!

Wat er ook van zij: evident is dat vanuit de rechtsbijstandsverzekeringsbranche, voor zover mij bekend, tot dusverre nog geen duidelijk initiatief is genomen om tot afwikkeling van de schade te komen.  Het ligt m.i. op de weg van de rechtsbijstandverzekeringsbranche om zelf actief verzekerden te benaderen. Een mogelijke oplossing is dat er teams geformeerd worden intern binnen de verzekeringsbranche of extern via onafhankelijke instanties om alle bestaande (afgesloten en actieve) dossiers van A-Z te herzien nu duidelijk is dat de verzekeraars niet goed gehandeld hebben op het punt van verzoeken om rechtsbijstand door een externe rechtshulpverlener naar keuze (bijvoorbeeld advocaat of juridisch adviseur). Dat betekent dat niet de verzekerde maar de verzekeraar(s) aan zet is/zijn! Hulde!

Dit geschreven hebbende rest mij in het kader van de eerste onthullingen nog te wijzen op het volgende.

Betaalmoraal Nederlanders volgens DAS Rechtsbijstand

DAS Rechtsbijstand heeft in samenwerking met BNR Nieuwsradio voor morgen, 25 juni 2014, een conferentie belegd over “de betaalmoraal van Nederlanders”. Ik zou zeggen: ga vooral langs bij DAS en neem uw dossier(s) mee. Tijd voor een goed en persoonlijk gesprek met de verzekeraar! Want ook dat is eigenlijk nooit mogelijk om eens een dossier bij de verzekeraar zelf te bespreken. Heeft dit te maken met de target (ca. 180-220 dossiers, soms hoger) die de verzekeraar stelt aan haar interne behandelaars?

En hoe is het gesteld met de betaalmoraal van DAS zelf. Past DAS Rechtsbijstand ook de nodige zelfreflectie toe? Kom vooral morgen, 25 juni 2014, naar de conferentie van DAS Rechtsbijstand te Amsterdam . En je maakt vast nog kans ook om op de Radio of via andere media je verhaal te doen! Deel je ervaringen met anderen! Zo komt er vast een goede oplossing! Want dit artikel is niet bedoeld om de verzekeringsbranche onderuit te halen. In tegendeel, het is bedoeld om de rechtsbijstandverzekeringsbranche aan het denken te zetten. Ook over nieuwe producten die mogelijk interessant kunnen zijn.

Keep it Orange en Hup Holland Hup! Enjoy het WK!

Blijf altijd op de hoogte via www.Orangelegal.nl/nieuws en/of volg Orange Legal op Twitter!: orange_legal

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).