Wanneer mag ontslag op staande voet worden gegeven?

Juridisch advies & rechtshulp

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Vaststellingsovereenkomst screenen

Heb je een (concept) vaststellingsovereenkomst van jouw werkgever ontvangen en wil je deze gratis door ons laten screenen? Dat kan!

Bij een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk. Het is een draconische maatregel en vanwege de ernst van de gevolgen voor de werknemer mag ontslag op staande voet niet lichtvaardig worden gegeven. Het moet gaan om een ´ultimum remedium´, oftewel: laatste redmiddel voor de werkgever.

Drie eisen voor geldig ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet moet daarom voldoen aan drie strenge eisen: dringende reden, onverwijld geven van het ontslag, duidelijkheid. Als één van de eisen door de werkgever niet kan worden aangetoond, dan is het gegeven ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. De drie redenen komen hierna individueel aan bod:

1. Dringende reden

Wanneer is sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet?

Er is sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet indien de reden dusdanig ernstig is dat geen andere optie kan worden afgewacht. Te denken is bijvoorbeeld aan diefstal, als de werknemer zichzelf, collega´s, leidinggevende of directieleden in gevaar brengt. Bij ernstige schendingen van bedrijfsgeheimen, bij alcohol of drugsgebruik tijdens werktijd ondanks toepasselijkheid van een bedrijfsprotocol en ondanks één of meerdere waarschuwingen en bij het hardnekkig weigeren van werk.

2. Onverwijlde mededeling van het ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is ongeldig indien werkgever te lang wacht met het geven van ontslag op staande voet.

Werkgever mag wel de noodzakelijke tijd nemen om bijvoorbeeld onderzoek in te stellen naar de feiten en om hoor-en wederhoor toe te passen.

3. Duidelijke communicatie over het ontslag op staande voet

Werkgever is verplicht om duidelijk en consequent te zijn in de communicatie met werknemer over het (te geven) ontslag op staande voet.

Indien werkgever bijvoorbeeld een laatste waarschuwing geeft, dan moet dit ook de laatste waarschuwing zijn.

Indien werknemer ondanks de gegeven waarschuwing om over een incident op de werkplek te praten vervolgens niet verschijnt, dan kan het niet zo zijn dat de werkgever vervolgens zelf weer telefonisch contact met de werknemer tracht op te nemen en erna nog ruim de tijd neemt om vervolgens toch maar het ontslag op staande voet te geven.

Dan is immers niet duidelijk en evenmin consequent met de werknemer gecommuniceerd.

Het ontslag voldoet dan in ieder geval niet aan de eisen van ´onverwijld´ (want niet dadelijk gegeven) en ´duidelijk´ want werkgever is niet zorgvuldig en consequent geweest in de communicatie met de werknemer.

Vanwege de strenge eisen die gelden voor een ontslag op staande voet, kan het voorkomen dat ondanks een ernstig incident (een dringende reden) toch géén geldig ontslag op staande voet is gegeven.

Dat biedt kansen voor de werknemer om met succes bezwaar te maken bij de rechter tegen het gegeven ontslag op staande voet.

Wanneer moet ik uiterlijk actie ondernemen tegen het ontslag op staande voet?

Vervaltermijn vernietiging ontslag op staande voet: twee maanden

De wet bepaalt (artikel 7:686a lid 4, aanhef en onder a BW) dat het verzoekschrift om het gegeven ontslag te vernietigen moet worden ingediend bij de kantonrechter binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Gezien de vervaltermijn om het ontslag op staande voet te kunnen vernietigen is van belang dat de werknemer niet wacht met rechtsbijstand. Kom dus meteen in actie!

Afgezien van de wettelijke vervaltermijn van twee maanden, moet ook ruim voldoende tijd zijn om het verzoekschrift voor te bereiden, de benodigde bewijsstukken te verzamelen, te overleggen en om het verzoekschrift in te dienen.

Wacht dus niet tot een laat moment, maar trek zo spoedig mogelijk aan de bel. Wat geldt voor de werknemer om het ontslag op staande voet onverwijld te geven, geldt in zoverre ook in voor de werknemer om adequaat en spoedig te handelen om het ontslag op staande voet te kunnen vernietigen.

Hoe eerder de werknemer aan de bel trekt, des te meer tijd resteert om een zorgvuldig en goed gedocumenteerd verzoekschrift in te kunnen dienen.

Wil je op de hoogte zijn van actuele jurisprudentie over ontslag op staande voet, lees hieronder een aantal actuele artikelen:

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Neem direct contact op

Juridisch advies & rechtshulp

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Gratis check

Vaststellingsovereenkomst screenen

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).