Op 13 oktober 2022 (publicatie 1 november 2022) heeft het Gerechtshof ´s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een ´ontslag op staande voet´-zaak tussen een aannemersbedrijf (werkgever) en een bouwvakhelper (werknemer).

In Hoger beroep gaat het om de vraag of het ontslag op staande voet, gegeven op 8 december 2021, wel of niet terecht is gegeven.

Wat was het geval?

Werknemer heeft gedurende een aantal maanden geen werkzaamheden verricht. Onduidelijkheid over eventuele ziekte en het bij herhaling niet reageren door werknemer op oproepen van de bedrijfsarts speelden de boventoon van het conflict tussen werkgever en werknemer.

De werkgever was er klaar mee en gaf de werknemer op 17 november 2021 een laatste waarschuwing dat hij op 22 november 2021 op het werk moest verschijnen. De werkgever voegde daaraan toe dat als hij daaraan geen gevolg zou geven dat hij op staande voet zou worden ontslagen. Werknemer verscheen niet. Op 24 november 2021 nam de directeur tevergeefs telefonisch contact op. Het ontslag op staande voet volgde op 8 december 2021.

De werknemer heeft berust in het einde van de arbeidsovereenkomst, maar niet in de wijze waarop.

Oordeel Gerechtshof

Het ontslag op staande voet is te laat gegeven, aldus het Gerechtshof. De werkgever heeft gedraald met het geven van het ontslag op staande voet.

Er is weliswaar sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Echter, het ontslag op staande voet dient ´onverwijld´ te worden gegeven. Dat is hier niet gebeurd.

Het Hof kent aan werknemer een gefixeerde schadevergoeding toe, maar de  gevorderde transitievergoeding en de billijke vergoeding kan de werknemer op zijn buik schrijven: deze vergoedingen werden afgewezen.

𝗧𝗶𝗽𝘀/𝗮𝗱𝘃𝗶𝗲𝘇𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗴𝗲𝘃𝗲𝗿𝘀:

Een ontslag op staande mag niet lichtvaardig worden gegeven en moet zorgvuldig worden voorbereid en gecommuniceerd.

Het is een draconische maatregel en moet pas worden ingezet als het echt niet anders kan. Denk aan hoor-en wederhoor met de werknemer en eventuele andere betrokkene(n) en er moet zorgvuldig onderzoek worden gedaan. Voldaan moet worden aan de drie eisen die gesteld worden aan het ontslag op staande voet. Lees hiervoor ook de navolgende actuele publicaties: https://orangelegal.nl/update-arbeidsrecht-mag-een-werkgever-eisen-dat-werknemer-de-webcam-van-de-computer-aan-zet/

EN:

Orange Legal – UPDATE Arbeidsrecht. “Mes zwaaiende werknemer” ten onrechte op staande voet ontslagen

Het ontslag op staande voet moet bovendien tijdig en duidelijk worden gecommuniceerd. De meegedeelde reden moet in principe de ontslagreden fixeren en moet onverwijld worden gegeven. In deze zaak heeft het twee weken wachten met het ontslag op staande voet na de laatste brief van de werkgever ervoor gezorgd dat van onverwijld geven van ontslag op staande voet geen sprake is.

𝗧𝗶𝗽𝘀/𝗮𝗱𝘃𝗶𝗲𝘇𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀:

De wet kent strikte termijnen voor het indienen van het verzoekschrift om het ontslag op staande voet te (laten) vernietigen en om een hoge vergoeding te eisen. Zo moet het verzoekschrift binnen twee maanden na ontslag op staande voet zijn ingediend bij de rechtbank. Het verzoekschrift moet goed en zorgvuldig worden voorbereid. Dat vergt de nodige voorbereidingstijd. Houd daar dus rekening mee. En wacht niet onnodig lang met het inwinnen van juridisch advies en rechtsbijstand.

De kosten voor rechtsbijstand kunnen in bijna alle zaken geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de werkgever.

𝗗𝗲 𝘂𝗶𝘁𝘀𝗽𝗿𝗮𝗮𝗸:

De uitspraak is te lezen via de volgende link: 

ECLI:NL:GHSHE:2022:3469, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 200.311.442_01 en 200.311.442_02 (rechtspraak.nl)

𝗠𝗲𝗹𝗱 𝗷𝗲 𝘇𝗮𝗮𝗸 𝗮𝗮𝗻.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Orange Legal terecht voor uitstekende adviezen of rechtsbijstand bij ontslagzaken of dreigende ontslagzaken.

Wil je als werkgever of als werknemer eerst vrijblijvend en kosteloos sparren over een (dreigend) ontslag op staande voet? Ook dat kan! Stuur gerust een e-mail naar info@orangelegal.nl en vermeld daarbij je contactgegevens. Of stuur desgewenst een P.M. aan mr. Floris Zwartkruis via LinkedIn.