reorganisatie

Reorganisatie

Reorganisatie: wat zijn de motieven en hoe wordt het geregeld?

Een reorganisatie is in meer of mindere mate een ingrijpende verandering in het bedrijf. Doorgaans heeft de directie bij een reorganisatie bedrijfseconomische en/of managementmotieven.

NaamloosNaamloos2

Iedere reorganisatie start met het opstellen van een voorgenomen reorganisatieplan (het Sociaal Plan). De vorm waarin de reorganisatie uiteindelijk wordt gegoten, hangt af van verschillende factoren: het motief, de snelheid, de kosten en de risico-calculatie. Ook de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) kan bepalend zijn.

In overleg kan gekozen worden om de reorganisatie te laten verlopen via een traject bij het UWV Werkbedrijf, via de Kantonrechter of via wederzijds goedvinden met een deel van het personeel.

Bij iedere ontslagaanvrage bij het UWV Werkbedrijf gerelateerd aan de bedrijfseconomische gronden, dient de bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische noodzaak om werknemers te ontslaan te worden aangetoond. De aanvraag moet daarom worden onderbouwd met cijfermatige gegevens
Bij het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen bij de Rechtbank, sector Kanton, zal de rechter toetsen of een CAO van toepassing is, of er een meldingsplicht Ondernemingsraad bestaat, of er bijzondere ontslagbescherming van toepassing is en tenslotte of er een Sociaal Plan voorhanden is.

Het verdient evenwel de voorkeur om tevoren met de werknemer in overleg te treden om te bezien of het dienstverband met wederzijds goedvinden kan worden beëindigd. Om later niet in bewijsproblemen te raken is het raadzaam om de beëindiging met wederzijds goedvinden schriftelijk vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst en dit door beide partijen te laten tekenen. U kunt in de vaststellingsovereenkomst de voorwaarden voor het beëindigen vast leggen.

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).