insurance-pack

Rechtsbijstandsverzekering: beste koop of “Kat in de zak”? Afsluiten of links laten liggen?

Voor het antwoord op de vraag of het raadzaam is om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, links te laten liggen of op te zeggen is het volgende van belang:

Wanneer u als verzekerde hecht aan kwaliteit en voortvarendheid (zonder dat dit ten koste gaat van het belang van uw zaak), dan is het goed om er bij stil te staan dat rechtsbijstand verzekerden in de praktijk doorgaans te maken krijgen met:

  • Administratieve rompslomp/ontmoedigingspolitiek van de verzekeraar
  • Dekkingsproblemen met de verzekeraar voor, tijdens of na de rechtsbijstand
  • Oeverloze discussies over “redelijke kans van slagen” voor het voeren van een procedure, over het plan van aanpak van de zaak van de verzekerde, de gemaakte kosten etc. Verzekerden veronderstellen dat zij door de verzekeraar geholpen worden met een geschil of discussie en krijgen dikwijls ongevraagd een of meerdere discussies met de verzekeraar erbij. Klachtenregelingen kosten de verzekerden veel tijd en bieden reeds daarom vaak geen soelaas.
  • Beperkingen van de vrije keuze van externe juridisch adviseur of advocaat: zolang er geen “procedure” is, kan de verzekerde niet terecht bij de verzekeraar voor een externe juridisch adviseur of advocaat naar keuze. Deze kosten moet de verzekerde dus zelf betalen.
  • Onduidelijkheid over de hoedanigheid van degene die namens de verzekeraar de zaak van de verzekerde behandelt: de verzekeraars betitelen hun eigen behandelaars al gauw tot “specialisten”. Die betiteling heeft evenwel weinig tot niets om het lijf. Het kan gaan om een afgestudeerd Master-jurist of HBO/Bachelor jurist, maar het kan evengoed een student (-stagiair) betreffen of iemand die een paar cursussen van een paar dagen heeft gedaan, al dan niet met wat praktijkervaring, of iemand die een fan is van de rijdende rechter.
  • De behandelaar van de verzekeraar kan een tunnelvisie hebben, gericht op “schikken”. De behandelaars van de verzekeraars hebben forse targets van 200 a 300 dossiers (soms hoger) om dossiers “af te wikkelen”. Dit betekent dat er gemiddeld iedere werkdag (8 uur, 261 dagen per jaar) door een behandelaar die fulltime in dienst is, minimaal één dossier moet zijn afgewikkeld. Een behandelaar van de verzekeraar die te weinig schikt, loopt het risico niet aan zijn target te kunnen voldoen. De behandelaar wordt derhalve door de verzekeraars in wezen verleid en aangespoord om zoveel en zo snel mogelijk te schikken. Omgekeerd wordt de behandelaar door de verzekeraar  afgestraft indien hij/zij niet aan de target voldoet. Niet de behandelaar, maar de verzekerde zelf moet zijn/haar belangen dus zoveel mogelijk zelf bewaken.
  • Een verzekerde betaalt vaak jarenlang (soms tientallen jaren) premie en krijgt daar in het geval van beroep op de rechtsbijstandsverzekering dus gemiddeld totaal ca. 8 uur (1 werkdag van 1 behandelaar) voor terug!
  • Er geldt een maximum vergoeding/dekking. Weinig verzekerden weten dat er op grond van de Polisvoorwaarden een maximum vergoeding geldt voor externe rechtsbijstand voor een juridisch adviseur of advocaat naar keuze. Bij Das Rechtsbijstand bijvoorbeeld, kan dit een maximum van € 2500 per procedure zijn. Alle kosten boven het maximum moet de verzekerde zelf betalen.
  • Er geldt bovendien een eigen bijdrage. Bij Das Rechtsbijstand bijvoorbeeld kan die eigen bijdrage oplopen tot tenminste € 250 inclusief BTW, per procedure wel te verstaan. Dat gaat dus nog van de € 2500 af. Met andere woorden: de verzekerde moet ook nog bijbetalen bij een beroep op externe rechtsbijstand naar keuze indien het maximum wordt bereikt.

Is een rechtsbijstandsverzekering goedkoop of duurkoop?

Even een rekensom. Stel: u betaalt 10 jaar lang rechtsbijstandspremie tegen een premie van (laten we zeggen) 200 euro per jaar. Rente op rente is dit bijna € 3000 euro na 10 jaar. Dat betekent dat u bij de verzekeraars gemiddeld een uurtarief betaalt van € 375 (namelijk 3000/8 uur) voor behandeling door een behandelaar van de verzekeraar zelf. Hierop moet nog in mindering worden gebracht het griffierecht/de dagvaardingskosten. Echter het uurtarief is dan waarschijnlijk gemiddeld nog steeds minimaal € 325. Oftewel: dit uurtarief is aanmerkelijk hoger dan de meeste advocaten/juridisch adviseurs.

Wanneer op grond van de verzekeringsovereenkomst beroep wordt gedaan op de vrije keuze van juridisch adviseur of advocaat, dan geldt de hiervoor genoemde maximale dekking. De vraag is dan of u als consument/verzekerde niet (veel) beter uit bent door rechtstreeks met de gewenste juridisch adviseur of advocaat een goede prijs te bedingen. Het gros van de verzekerden doet overigens helemaal geen beroep op de verzekering en krijgt voor de betaalde premie zelfs helemaal niets terug.

Wilt u als verzekerde voor arbeidsrechtzaken maximaal profiteren van uw huidige rechtsbijstandsverzekering?

Dat kan. Orange Legal (www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl) heeft -in ieder geval tot en met 31 oktober 2016 een ludieke actie.  Orange Legal betaalt voor verzekerden die bij hun verzekeraar met succes beroep doen op externe rechtsbijstand van een arbeidsrechtzaak via Orange Legal (dit recht heeft de verzekerde) de kosten van het door de verzekeraar gestelde “eigen risico” tot een maximum van € 750 inclusief BTW. Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Orange Legal zal deze kosten van eigen risico in een later stadium vervolgens proberen te verhalen via cessie op de betreffende verzekeraar zodra het Europese Hof van Justitie zich heeft uitgelaten over de vraag of deze beperkingen van maximale dekking en eigen risico wel zijn toegestaan. Orange Legal is van mening dat de beperkingen die de verzekeraars stellen aan maximale dekking en eigen risico niet door de beugel kunnen. De toegang tot rechtshulp voor de verzekerden wordt hierdoor namelijk fors ingeperkt en verzekerden worden gedupeerd. Dit is wat Orange Legal betreft ontoelaatbaar.

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).