pagebackground

Werkgevers, afdelingen P & O, werknemers, maar ook advocaten en juristen:

Wie heeft/hebben er geen vragen over arbeidsrecht? En nu wordt het pas helemaal leuk en handig om concrete vragen en antwoorden in algemene zin met elkaar te delen. Gratis.

Orange Legal heeft daartoe op LinkedIn de groep “Q & A Arbeidsrecht” gelanceerd.

Voor ondernemers, investeerders, advocaten, juristen en overige betrokken partijen/belangstellenden is ook de groep “Q & A Ondernemingsrecht” gelanceerd.

Interesse? Vraag meteen om toegelaten te worden tot een of beide groepen en profiteer van de kennisdeling. Dit doe je door op Linkedin te zoeken naar de groep “Q & A Arbeidsrecht” en/of “Q & A Ondernemingsrecht en daar een verzoek in te dienen.

Je bent van harte welkom!

Mr. Floris Zwartkruis
Orange Legal