orange-legal-update

Minister Asscher vliegt uit de bocht met publicatie in het AD

Op 4 maart 2016 verscheen een artikel in het AD over Minister Asscher waarin hij verkondigt dat ook het ontslagrecht mogelijk verbetering verdient.

Het volgende citaat is ontleend aan het bewuste artikel in het AD:

(…) Ook het ontslagrecht verdient mogelijk verbetering. Juristen en kantonrechters vinden de huidige wet te zwart-wit en pleiten voor een ‘restcategorie’ op basis waarvan je contracten kunt ontbinden. ,,Ik ben bereid daarover het gesprek aan te gaan”, aldus Asscher.”

De Minister heeft dus trots naar buiten gebracht dat hij bereid is om zonodig verbeteringen aan te brengen zodat een restcategorie ontstaat op basis waarvan je contracten kunt ontbinden. De Minister gaat er daarbij kennelijk aan voorbij dat nu juist uitgerekend in de nieuwe WWZ een bepaling is opgenomen die bedoeld is voor “restgevallen”.

In artikel 7:669 lid 3 sub h BW is immers de bepaling opgenomen dat voor andere dan de limitatief in de wet opgesomde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst voort te laten duren, eveneens kan worden ontbonden. Dit is dus de “restcategorie”.

Dat de Minister dit klaarblijkelijk niet weet of hieraan per abuis voorbij is gegaan, maakt zijn positie voor wat betreft de verdediging voor (mislukte) doelstellingen van de Wet m.i. niet sterker, in tegendeel. Bovendien stelt Minister Asscher dat er juristen en kantonrechters zijn (zonder namen te noemen) die pleiten voor een nieuwe bepaling (die dus al bestaat). Als dat waar is, dan zou dat ook betekenen dat er meerdere rechters en juristen zijn die niet eens op de hoogte zijn van deze nieuwe mogelijkheid. De vraag is dan of er niet nog meer problemen ontstaan door opnieuw wijzigingen aan te brengen, terwijl een deel van de juristen (klaarblijkelijk) niet in staat blijkt om zich de nieuwe wet inclusief de nieuwe mogelijkheden (met restcategorie) ‘meester’ te maken.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal, www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl)

Om kennis te nemen van het artikel:

http://www.ad.nl/ad/nl/4566/Geld/article/detail/4256667/2016/03/04/Asscher-wil-de-flexwet-aanpassen.dhtml

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).