gemeente-amsterdam

Kort rokje werkneemsters bezorgt leidinggevende ambtenaar gemeente Amsterdam kort lontje

Vrouwelijke baliemedewerkers van het gemeentelijk Stadsloket in Nieuw-West mogen niet in rokjes tot boven de knie of met knielaarzen op het werk verschijnen. Doen ze dat wel, dan volgt ontslag.

Dat staat volgens Het Parool (16-3-2016) in een dreigende mail die vrouwelijke medewerkers van het Stadsloket ontvingen van hun teamleider:

‘Vanaf heden wil ik de afspraak maken dat dames een rok of een jurk dragen die niet korter is dan net boven de knie. Ook knielaarzen vind ik niet gepast aan de balie. Dit is ook het laatste verzoek dat ik maak. De volgende keer stuur ik mensen naar huis en niet meer naar een winkel om iets te gaan halen,’

Is het geven van een waarschuwing door de werkgever zomaar toegestaan?

Dit hangt o.a. af van de feiten/de omstandigheden van het geval en de aard van de functie. Van belang is voorts of er kledingvoorschriften gelden bij de werkgever. Deze moeten bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn verklaard.

Een (overheids-)werkgever mag voorschriften stellen aan kleding ten behoeve van herkenning, eenheid en veiligheid. Als voorbeeld kan worden genoemd het stellen van voorschriften ten aanzien van het gebruik van het uniform.

Los van de kledingvoorschriften kan de werkgever op grond van zijn gezagsverhouding aanwijzingen geven aan de medewerker/medewerkster voor de goede orde in de onderneming. Dat wil zeggen dat de werkgever van de medewerker/medewerkster kan verlangen dat deze er op het werk netjes uit ziet. Echter, dit draagt een subjectief element in zich. Wat is “netjes/fatsoenlijk”?Evident is dat dit verschilt per functie en bedrijf.

De voorschriften moeten voorts een redelijk belang dienen. Daarmee wordt de instructiebevoegdheid van de (overheids-) werkgever beperkt. Indien er waarschuwingen worden gegeven zonder dat er een redelijk belang wordt gediend, is sprake van “slecht werkgeverschap”.

Indien op de tussen werkgever en werknemer bestaande arbeidsovereenkomst geen kledingvoorschriften van toepassing zijn, dan geldt in zijn algemeenheid dat de werkgever een grote vrijheid voor de keuze van de kleding van de werknemers/werkneemster heeft te dulden. De keuzevrijheid houdt m.i. ook in dat het een werkneemster in beginsel moet zijn toegestaan om een korte rok te dragen.

Dat werkgevers soms niet alleen beperkingen opleggen aan werkneemsters bij het dragen van kleding, maar soms juist ook verruimende, grens- overschrijdende verplichtingen ten aanzien van kledingvoorschriften, blijkt o.a. uit de volgende post: https://www.linkedin.com/pulse/glim-billijke-vergoeding-na-onderrichten-secretaresse-zwartkruis?trk=mp-author-card

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal, www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl)

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).