orange-legal-update

Hof 27 oktober 2015: “Zero tolerance” in bedrijfsvoorschriften rechtvaardigt niet zonder meer ontslag op staande voet

Het Gerechtshof te Den Bosch heeft op 27 oktober 2015 arrest gewezen in de zaak die kan worden geduid als de ‘gokhal’ kwestie.

Werknemer, sinds 2000 in dienst bij gokhal “Fair Play”, heeft op 20 november 2013 ontslag op staande voet gekregen.

Wat was het geval?

Werknemer had geldcassettes uit de wisselaar genomen, hetgeen onder de gegeven omstandigheden volgens de bedrijfsvoorschriften was verboden. Vervolgens is uit (overigens onduidelijke) camerabeelden gebleken dat werknemer 13 seconden uit beeld was, waarna het geld (ruim € 3000) verdwenen was.

Het hof oordeelt in r.o. 3.7 niettemin:

“Vast staat dat [appellant] tijdens zijn diensten van 7 en 8 oktober 2013 in strijd met de voorgeschreven bedrijfsprocedures tijdens openingstijden handelingen (bijvullen of verwijderen van geldcassettes) heeft verricht (gedraging (ii) in de ontslagbrief). Dit valt hem aan te rekenen, te meer hij als Verantwoordelijke van dienst (Vvd) verantwoordelijk was voor de strikte naleving van de procedures, waaronder de geldverwerkingsprocedures. Voorts houdt het hof er rekening mee dat Fair Play een zero tolerancebeleid voert ten aanzien van ontoelaatbaar gedrag. Naar het oordeel van het hof rechtvaardigt dit handelen van [appellant] in strijd met de procedureregels op zichzelf echter geen ontslag op staande voet. Fair Play had haar zerotolerancebeleid kunnen toepassen door een mindere straf te geven, een van de andere disciplinaire straffen genoemd in artikel 8.4 van de arbeidsvoorwaarden (zie rov. 3.1.3). ”

Om kennis te nemen van het arrest: http://bit.ly/1NRigUv

Tot slot: Bedrijfsvoorschriften kunnen een probaat middel zijn om de Kernwaarden van uw bedrijf te beschermen. Ook kunnen adequate bedrijfsvoorschriften bewerkstelligen dat aan waarschuwing(en) naar aanleiding van ongepaste of ongewenste gedraging(en) van werknemers extra gewicht wordt toegekend door de rechter bij ontslagprocedures.

Uit dit arrest blijkt eens temeer dat bij het voornemen van de werkgever voor het geven van een ontslag op staande voet zorgvuldig te werk moet worden gegaan en een deugdelijke afweging moet worden gemaakt alvorens de selectie van de juiste maatregel te maken.

Het opstellen van bedrijfsvoorschriften valt onder onze specialisatie van het arbeidsrecht.

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (www.orangelegal.nl)

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).