goed.werkgeverschap

Op 21 juli 2015 heeft het Hof te Den Bosch -zakelijk weergegeven- geoordeeld dat in een procedure tussen een werkgever en een werknemer de werkgever bij het geven van een ontslag op staande voet de nodige zorgvuldigheid in acht dient te nemen.

Dat de werkgever stelt dat werknemer tijdens ziekte nota bene “concurrerende” werkzaamheden uitvoert, is niet voldoende om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Daarbij komt dat de bedrijfsarts geoordeeld had dat sprake was van psychische klachten bij de werknemer. Het Hof oordeelt dat het uitoefenen van nevenactiviteiten niet per definitie onverenigbaar is met de ziekte van de werknemer.

Om kennis te nemen van het arrest: http://bit.ly/1VMz57Q

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal, zie ook www.orangelegal.nl en info@orangelegal.nl)