goed-werkgeverschap

Hof 04 augustus 2015: onduidelijkheid resulteert in arbeidsovereenkomst “onbepaalde” tijd!

Op 4 augustus 2015 heeft het Hof Den Bosch bij arrest geoordeeld dat in een geschil tussen een werkgever en een werknemer over de uitleg van een arbeidscontract, uitgegaan dient te worden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat was het geval? In de arbeidsovereenkomst stond weliswaar uitdrukkelijk vermeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was aangegaan, echter verzuimd was om een einddatum in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Saillant detail is dat werknemer nevenwerkzaamheden bij een andere werkgever had verricht. Echter, het Hof is daar niet zo van onder de indruk. Het Hof acht de nevenwerkzaamheden niet van doorslaggevende betekenis. Het Hof heeft geoordeeld dat vast is komen te staan dat werknemer zich beschikbaar hield om de bedongen arbeid te verrichten. De arbeidsovereenkomst was mitsdien niet geëindigd: een bittere pil dus voor de werkgever.

TIP voor werkgevers en HR: zorg ervoor dat de personeelsdossiers professioneel worden opgebouwd en dat een adequaat personeelsbeleid wordt gevoerd dat in overeenstemming is met de criteria die de rechtspraak daaraan stelt (bijvoorbeeld: “goed werkgeverschap”). Daarmee kunnen hoge ontslagkosten, pijnlijke situaties zoals de onderhavige en hoge advocaatkosten worden voorkomen.

Een goede en plezierige samenwerking tussen uw HR afdeling en 1 of meerdere juridisch adviseurs geeft het beste resultaat. Dit wordt echter vaak onderschat of is simpelweg niet bekend bij werkgevers. Werkgevers worden hierdoor ten onrechte op kosten gejaagd. HR medewekers zijn immers expert in het stroomlijnen van de personeelsorganisatie. De juridisch adviseur kan op zijn beurt bewerkstelligen dat de implementatie van de “juridische know-how” en expertise zich vertaalt in effectiviteit en efficiency van HR tezamen met kostenbesparing.

Om van het arrest kennis te nemen: http://bit.ly/1MkGJ6s

Deel dit artikel:

Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).

×