orange-legal-update

Hoe kunnen organisaties met succes ageren tegen AVG-boetes?

Hoe kunnen organisaties met succes ageren tegen AVG-boetes?

Ter geruststelling: de Autoriteit Persoonsgegevens zal naar verwachting niet meteen een boete opleggen.

Aannemelijk is dat de Autoriteit Persoonsgegevens eerst en vooral gebruik zal maken van nieuwe handhavingsbevoegdheden, zoals het opleggen van een waarschuwing, berisping of een bevel om een bepaalde handeling te verrichten of juist na te laten.

Voor wat betreft de indicatie van de hoogte van de boete wordt verwezen naar artikel 83 lid 2 EU AVG. Er gelden verschillende categorieën van boetes. De boetes kunnen oplopen tot maximaal € 20 miljoen of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet (indien hoger).

De hoogte van de boete is o.a. afhankelijk van de aard, de ernst, de duur van de inbreuk, de aard, de omvang en het doel van de verwerking, het aantal getroffen betrokkenen en de door hen geleden schade, de opzettelijkheid of nalatigheid van de inbreuk, de genomen schadebeperkende maatregelen, het incidentele of structurele karakter van de (eerdere) inbreuk(en), de mate van samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens, het gebruik van (goedgekeurde) gedragscodes zoals bedoeld in artikel 40 EU AVG en het gebruik van (goedgekeurde) certificeringsmechanismen, zoals bedoeld in artikel 42 EU AVG en overige omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de boete etc.

Hieruit volgt dat bedrijven die hopen dat het “zo’n vaart niet zal lopen” vroeg of laat alsnog de benodigde acties moeten nemen, het risico lopen om aanzienlijke sancties opgelegd te krijgen en mogelijk forse extra kosten moeten maken, die anders niet nodig waren. En juist als er langdurig geen actie is ondernomen, zal de hoogte van de boete substantieel zijn.

Het loont voor organisaties/bedrijven dus altijd om alsnog zo spoedig mogelijk actie te ondernemen!

Bezwaar-en beroepsmogelijkheden tegen sancties Autoriteit Persoonsgegevens

Organisaties en bedrijven (verwerkers of verantwoordelijken) die te maken krijgen met sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen hiertegen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen aanwenden, waaronder het aanhangig doen maken van een bezwaarschriftprocedure en het doen instellen van beroep bij de rechtbank. Onder omstandigheden kan ook een voorlopige voorziening aanhangig worden gemaakt, bijvoorbeeld om het besluit te schorsen.

Houd er mee rekening dat de sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens beheerst worden door het bestuursrecht. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor het indienen van een bezwaarschrift een fatale termijn van toepassing is van zes weken na de ontvangst van het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wacht na ontvangst van het besluit dus niet tot het laatste moment, maar schakel zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde advocaat/jurist in.

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest wat betreft de informatievoorziening verschillende media, zoals TV en sociale media. Op de website www.orangelegal.nl zijn tal van publicaties te vinden.

De introductie van de privacy-verordening AVG roept vele vragen op bij bedrijven, overheden en consumenten over rechten, verplichtingen, wijze van uitvoeren en over mogelijkheden om in bezwaar/beroep te gaan.

Orange Legal biedt organisaties professionele AVG-oplossingen. Orange Legal beschikt over een uitgebreid advocaten-netwerk en werkt samen met diverse gerenommeerde advocatenkantoren en kantoren met AVG-specialisten.

Naast de informatievoorziening beoogt dit artikel een opstap te zijn voor organisaties om een uitstekende AVG-oplossing te bereiken. Interesse in professionele AVG-oplossingen en/of professionele rechtsbijstand in geval van AVG-sancties? Neem gerust contact op met mr. Floris Zwartkruis via info@orangelegal.nl

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).