experiment-rechtbank

Experiment Rechtbank Noord Nederland d.d. 1 oktober 2016 dupeert verzekerden DAS en Unive, Belastingbetaler en andere partijen.

Experiment rechtbank Noord Nederland 1/10/2016

Per 1 oktober 2016 zal de rechtbank Noord Nederland een experiment starten, genaamd: “Spreekuurrechter”: een soort ‘lowest profile’ rijdende rechter, die dan geparkeerd is in de rechtbank en waarbij de “instanties” DAS Rechtsbijstand en Unive (Sur) hun eigen dossiers met toestemming van de verzekerden heen kunnen sturen.

Afkoop hoort tot het bekende risico van verzekeraars

De zaken waar dit experiment betrekking op heeft zijn zaken met (zeer) geringe belangen die vrijwel altijd worden afgekocht door de rechtsbijstandsverzekeraars. Dit is de vigerende praktijk die overigens ook bij verzekeraars buiten de rechtsbijstandsbranche om, van toepassing is. De noodzaak tot afkoop hoort dus nu eenmaal tot het bekende risico van de rechtsbijstandsverzekeraars. Het experiment voorziet derhalve niet in een noviteit, dringende behoefte of noodzaak.

De Belastingbetaler en de verzekerde draaien op voor het experiment

In het aankomende experiment draaien de Belastingbetaler en de verzekerden van DAS en Unive daar nota bene voor op. Zij moeten tenminste € 39,50 betalen en ook nog eens voor een kleine vordering voor de Spreekuurrechter verschijnen, terwijl een afkoop meer in de rede ligt). Dat is niet in het belang van de verzekerde, noch in het belang van de Belastingbetaler en andere concurrerende juridische partijen.

“Instanties” en “organisaties” versus verzekeringsmaatschappijen

Vanzelfsprekend is het niet logisch dat commerciële partijen door de rechtbank Noord Nederland bestempeld worden tot “instanties”. Verwezen wordt naar de aanprijzing van het experiment door de rechtbank Noord Nederland:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Regels-en-procedures/Paginas/Spreekuurrechter.aspx

Met het voorrecht dat DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR) behalen, wordt oneerlijke concurrentie in een commerciële juridische branche binnengehaald en bedreven.

Uit juridisch/rechtstatelijk oogpunt kan dit experiment niet door de beugel.

De onafhankelijkheid van de rechtspraak is in het geding, ook al is deelname gebaseerd op vrijwilligheid. Tegen DAS Rechtsbijstand en SUR Rechtsbijstand worden immers ook procedures gevoerd bij de rechtbank in Noord Nederland.

Experiment zaait mogelijk verwarring bij het grote publiek

Bovendien kan de introductie van het experiment verwarring bij het grote publiek zaaien dat in de veronderstelling is dat hij/zij met een “instantie” of “organisatie” te maken heeft met een door de maatschappij geaccepteerde (welhaast overheids-) status. Beide woorden worden overigens door de rechtbank gebezigd bij de aanprijzing van het experiment (zie link hierboven). Van een dergelijke instantie of organisatie is bij DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR) natuurlijk helemaal geen sprake.

Rechtsbijstandsverzekeraars hebben al vaker verwarring gezaaid over de hoedanigheid waarin zij optreden.

In aanmerking dient te worden genomen dat de verzekeraars al vaker verwarring hebben gezaaid over hun hoedanigheid (Lawyer versus advocaat of jurist versus Mr./Bachelor/HBO-jurist/stagiair/fan rijdende rechter en dan nu instantie/organisatie versus verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars moeten zelf voorkomen dat er onduidelijkheden of misverstanden bestaan over de hoedanigheid en die misverstanden mogen natuurlijk niet door de verzekeraars zelf in stand worden gehouden of gevoed worden. Opvallend is dat de verzekeraars daar maling aan hebben.

Hakken uit het zand…

Het zou de rechtsbijstandsverzekeraars sieren om de rechtsbijstandsverzekeringsproblemen onder ogen te zien en aan een duurzame en algehele oplossing te werken in plaats van telkenmale met de hakken in het zand te gaan. Dat is zeker niet in het belang van de verzekerden en van andere partijen die welwillend staan tegenover een oplossing, zoals Orange Legal.

Voor meer actuele informatie over de rechtsbijstandsverzekeringen en de rechtsbijstandsverzekeraars, klik op de volgende links:

  1. https://www.linkedin.com/pulse/hoge-raad-dd-02092016das-rechtsbijstand-heeft-met-via-zwartkruis?trk=mp-author-card
  2. https://www.linkedin.com/pulse/rechtsbijstandsverzekering-beste-koop-kat-de-zak-links-zwartkruis?trk=mp-author-card
  3. https://www.linkedin.com/pulse/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-europese-hof-zwartkruis?trk=mp-author-card

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Zie ook www.orangelegal.nl. Desgewenst kunt u voor vragen op het gebied van arbeidsrecht of over deze post contact met mij opnemen via info@orangelegal.nl

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).