geschikt-ongeschikt

Personeelsdossiers

Een professionele opbouw van personeelsdossiers is essentieel voor goed werkgeverschap

Door het goed en volledig opbouwen van personeelsdossiers kan op transparante wijze verantwoording worden afgelegd over de beoordeling van het functioneren van uw werknemers. Hierdoor kan draagvlak worden verkregen voor het gevoerde en te voeren personeelsbeleid.

Het belang van het op juiste wijze opbouwen van een personeelsdossier keert ook in de rechtspraak geregeld terug. Met name in het geval de werkgever “disfunctioneren” ten grondslag legt aan een verzoek bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ligt het op de weg van de werkgever om het disfunctioneren inzichtelijk te maken en te onderbouwen.

Schermafbeelding 2013-11-27 om 18.39.15

Zo oordeelde de Rechtbank sector Kanton te Haarlem (Zaaknummer 564263/AO VERZ 12-348) dat het feit dat een werkgever constateert dat werkneemster redelijk functioneert en dat haar functioneren op onderdelen verbetering behoeft nog niet maakt dat sprake is van disfunctioneren. Bij disfunctioneren dient een werkgever de werknemer voorts in de gelegenheid te stellen om zijn functioneren naar het gewenste niveau te brengen.  Het aanbieden van cursussen en begeleiding bij de verbetering van het functioneren alsmede een verbeterplan liggen op de weg van het goede werkgeverschap van de werkgever. De  werkgever dient te motiveren welke onderdelen van het functioneren van de werkneemster dienen te verbeteren, op welke manier en tegen welke termijn de verbetering doorgevoerd dient te zijn.

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).