orange-legal-update

Deken Orde van Advocaten verzet zich tegen experiment rechtbank met DAS Rechtsbijstand en Unive (Sur).

Op 21 september 2016 heeft Orange Legal een artikel gepubliceerd over het omstreden experiment bij de rechtbank Noord Nederland dat op 1 oktober 2016 van start zou gaan. Om kennis te nemen van de publicatie:

https://www.linkedin.com/pulse/experiment-rechtbank-noord-nederland-dupeert-das-en-unive-zwartkruis?trk=mp-author-card

Het experiment rechtbank Noord Nederland d.d. 1 oktober 2016

Het experiment is genaamd: “Spreekuurrechter”: een soort ‘lowest profile’ rijdende rechter, die dan geparkeerd is in de rechtbank en waarbij de “instanties” DAS Rechtsbijstand en Unive (Sur) hun eigen dossiers met toestemming van de verzekerden heen kunnen sturen.

Experiment al omstreden voordat het van start ging

In de publicatie d.d. 21 september 2016 werd o.a. benadrukt dat de afkoop voor zaken met een klein, beperkt belang tot het bekende risico van de verzekeraars hoort (en hoort te blijven). Ten onrechte draaien de consument/verzekerde en de belastingbetaler op voor de alternatieve rechtsgang.

Het experiment voorziet niet in een noviteit noch in een dringende behoefte en/of noodzaak.

Voorts druist het experiment in tegen de onafhankelijkheid van de rechtspraak en wetgeving/jurisprudentie gerelateerd aan mededinging/oneerlijke concurrentie.  Uit juridisch/rechtstatelijk oogpunt kan het experiment niet door de beugel.

Daarnaast werden de rechtsbijstandsverzekeraars DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR) ten onrechte geduid als “instantie” en “organisatie” waardoor verwarring bij het publiek kan optreden. De consument/verzekerde kan immers in de illusie komen te verkeren dat sprake is van een door de maatschappij geaccepteerde organisatie met (welhaast overheids-) status. Van een dergelijke instantie of organisatie is bij DAS Rechtsbijstand en Unive (SUR) natuurlijk helemaal geen sprake. Een en ander klemt temeer daar de rechtsbijstandverzekeraars al vaker verwarring hebben gezaaid over de hoedanigheid waarin zij optreden:

  • Lawyer versus advocaat
  • Jurist versus Mr./Bachelor/HBO-jurist en stagiair/fan rijdende rechter
  • Instantie/organisatie versus verzekeringsmaatschappij.

Het experiment is hierdoor omstreden nog voordat het van start gaat.

Verzet van de Deken van de Orde van Advocaten

De Deken, mr. R.A.A. Geene, heeft aanleiding gezien om eind september 2016 contact op te nemen met de (waarnemend) President van de rechtbank. De Deken heeft onder de aandacht gebracht dat er vanuit de Balie grote bezwaren bestaan tegen de gemaakte procedure afspraken.

Voorts heeft de Deken de President van de rechtbank meegedeeld dat het in een zichzelf respecterende rechtsstaat ondenkbaar is dat de rechtbank zich met uitsluiting van andere partijen kan commiteren om een geselecteerde groep aanbieders te faciliteren. Ter onderbouwing voegde mr. Geene daar aan toe dat de rechtbank toegankelijk moet zijn voor iedereen zonder dat de rechtzoekende wordt gedwongen zich eerst aan te sluiten bij commerciële marktpartijen die exclusief een bijzondere rechtsingang wordt geboden.

Ten slotte heeft mr. Geene voorgehouden dat het experiment niet tegemoet komt aan het feit dat een advocaat de kernwaarden “partijdig” en “onafhankelijk” dient te respecteren.

De President heeft vervolgens toegezegd om de bezwaren binnen afzienbare tijd onder de aandacht van de Spreekuurrechters te brengen.

àDeken verzoekt om schorsing pilot

De Deken heeft hierop verzocht om de pilot te schorsen en te reageren zodra de President van de rechtbank heeft gereageerd.

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Zie ook www.orangelegal.nl. Desgewenst kunt u voor vragen, advies of rechtsbijstand voor werkgevers of werknemers op het gebied van arbeidsrecht (of over deze post) contact met mij opnemen via info@orangelegal.nl

Voor meer actuele informatie over de rechtsbijstandsverzekeringen, verzekerden en de rechtsbijstandsverzekeraars, klik op de volgende (actuele) update en links:

UPDATE: https://www.linkedin.com/nhome/updates?activity=6189122153649049600&goback=&trk=hb_ntf_LIKED_UPDATE_YOU_CREATED

  1. https://www.linkedin.com/pulse/das-rechtsbijstand-vangt-bot-met-discussie-vrije-floris-zwartkruis?trk=mp-author-card
  2. https://www.linkedin.com/pulse/experiment-rechtbank-noord-nederland-dupeert-das-en-unive-zwartkruis?trk=pulse_spock-articles
  3. https://www.linkedin.com/pulse/hoge-raad-dd-02092016das-rechtsbijstand-heeft-met-via-zwartkruis?trk=mp-author-card
  4. https://www.linkedin.com/pulse/rechtsbijstandsverzekering-beste-koop-kat-de-zak-links-zwartkruis?trk=mp-author-card
  5. https://www.linkedin.com/pulse/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-europese-hof-zwartkruis?trk=mp-author-card

–>”Tag” Floris Zwartkruis voor “arbeidsrecht“, “ontslag“, “rechtsbijstand” en “reorganisatie

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).