orange-legal-update

DAS Rechtsbijstand veroordeeld wegens tekortkoming zorgplicht

DAS Rechtsbijstand veroordeeld bij uitspraak d.d. 18 juli 2018 (gepubliceerd op 31 juli 2018)

DAS Rechtsbijstand, wederom bijgestaan door mr. Rupert van advocatenkantoor Stadermann Luiten, heeft voor de zoveelste keer een rechtszaak verloren.

Schending zorgplicht

DAS Rechtsbijstand is bij uitspraak van de rechtbank te Amsterdam d.d. 18 juli 2018 (gepubliceerd op 31 juli 2018) veroordeeld omdat DAS Rechtsbijstand tekort is geschoten wegens schending van de zorgplicht.

Traineren of beroepsfout?

DAS had veel te lang gewacht met het aanschrijven van de wederpartij. Deze tekortkoming is DAS nu eens een keer duur komen te staan. De rechtbank heeft geoordeeld dat DAS aansprakelijk is voor de door de verzekerde geleden schade.

DAS aansprakelijk en veroordeeld tot betaling van de schade van verzekerde van ruim € 31.000,–.

De rechtbank Amsterdam verklaart voor recht dat DAS is tekortgeschoten in de wijze waarop zij verzekerde heeft bijgestaan op basis van de tussen hen geldende rechtsbijstandsverzekering en dat DAS is gehouden de schade als gevolg daarvan te vergoeden van € 31.037,68, vermeerderd met rente en proceskosten.

Om de gehele uitspraak te lezen: https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RBAMS:2018:5488

Rechtsbijstandverzekeraars al geruime tijd in opspraak

De rechtsbijstandverzekeraars en hun producten c.q. dienstverlening, waaronder de rechtsbijstandverzekering, zijn de afgelopen jaren keer op keer in opspraak geraakt.

Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken  en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt. De rechtsbijstandverzekeraars hebben daar klaarblijkelijk maling aan. Een lange reeks van veroordelingen is het gevolg. En het eind lijkt helaas niet in zicht. De rechtsbijstandverzekeraars hebben getoond dat zij niet bereid zijn om te werken aan een oplossing voor de ernstige problemen van de rechtsbijstandverzekering. De consument wordt hierdoor gedupeerd.

Risico’s van de rechtsbijstandverzekering

Door de vele veelbelovende reclamecampagnes hebben inmiddels bijna 3 miljoen consumenten het product rechtsbijstandverzekering in huis gehaald. Er worden door de rechtsbijstandverzekeraars miljarden omgezet.

De meeste consumenten weten echter niet dat het product rechtsbijstandverzekering meestal overbodig (zie uitzending Radar d.d. 5 december 2016), erg duur, onvolledig en beperkt is. De consument betaalt hierdoor dus niet alleen hoge premies, eigen risico en/of eigen bijdragen maar door de lage dekkingsmaxima en beperkingen in verzekeringsvoorwaarden ook zelf de gemaakte externe advocaatkosten. De advocaatkosten worden overigens alleen gedekt voor werkzaamheden richting/tijdens een gerechtelijke procedure en tot het toepasselijke maximum.

Een consument zit vanwege de noodzaak van rechtshulp natuurlijk niet te wachten op aanvullende administratieve rompslomp en oeverloze discussies met de rechtsbijstandverzekeraars. Toch moeten consumenten daar wel  rekening mee houden. Ook dit kwam ter sprake in de uitzending van Radar d.d. 5 december 2016. Bekijk hier de uitzending: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/05-12-2016/rechtsbijstandverzekering-1/

Alternatief voor rechtsbijstandverzekering: spaarrekening

Consumenten kunnen hun premie-bedragen overmaken naar een spaarrekening en indien nodig/gewenst zelf zonder tussenkomst van een rechtsbijstandverzekeraar een advocaat naar keuze inschakelen.

Voordelen:

  • alleen kosten rechtsbijstand indien nodig
  • kwalitatief betere rechtsbijstand
  • integere rechtsbijstand
  • goedkoper
  • sneller: geen onnodige administratieve rompslomp en discussie

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest daarbij verschillende media, zoals TV en sociale media. Ook zijn op de website www.orangelegal.nl tal van publicaties te vinden.

Dit artikel is geschreven door mr. Floris Zwartkruis. Zie ook www.orangelegal.nl Voor eventuele vragen over arbeidsrecht of over de inhoud van deze post kunt u een e-mail sturen naar: info@orangelegal.nl

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).