orange-legal-update

Cluster vorderingen op rechtsbijstandverzekeraars!

De afgelopen tijd is door diverse advocaten op sociale media beklag gedaan over het feit dat rechtsbijstandverzekeraars niet, gedeeltelijk of veel te laat betalen, waardoor verzekerden/consumenten in de problemen dreigen te geraken.

Bij Orange Legal komen steeds meer meldingen van advocaten binnen waaruit blijkt dat de rechtsbijstandverzekeraars hiermee onverkort doorgaan.

Advocaten die worden ingeschakeld door rechtsbijstandverzekeraars die te maken krijgen met geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten facturen moeten m.i. het verwerpelijke gedrag van de rechtsbijstandverzekeraars niet voeden door zomaar te schikken met de rechtsbijstandverzekeraars.

Evident is dat ook een incassoprocedure geld, tijd en energie kost. Echter, daar maken de rechtsbijstandverzekeraars handig gebruik (lees: misbruik) van.

Het advies is: gewoon dagvaarden voor de hoofdsom, incassokosten en rente. Zodra gedagvaard wordt, betalen de rechtsbijstandverzekeraars volgens diverse advocaten dan alsnog het gehele bedrag, inclusief gemaakte kosten.

Indien na sommaties slechts de hoofdsom wordt betaald zou ook voor de buitengerechtelijke kosten kunnen worden gedagvaard. Echter, daar zien advocaten meestal van af omdat het belang van de incassokosten vaak niet opweegt tegen een procedure. Advocaten kunnen er echter voor kiezen om vorderingen ten aanzien van buitengerechtelijke kosten te ‘clusteren’. Indien bij een andere zaak van dezelfde rechtsbijstandverzekeraar dan opnieuw geen buitengerechtelijke kosten worden betaald, kunnen ook de onbetaald gelaten buitengerechtelijke kosten van de eerdere procedure worden meegenomen.

Doe er je voordeel mee en wijs jouw advocaat op deze mogelijkheid.

Deze post is geschreven door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal). Zie ook www.orangelegal.nl

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).