breaking-news

-BREAKING NEWS- DAS Rechtsbijstand en rechtsbijstandverzekeringen

Opinie-artikel mr. Floris Zwartkruis naar aanleiding van gevoerde correspondentie d.d. heden tussen Orange Legal en de directeur van DAS Rechtsbijstand (tevens ‘ervaringsdeskundige’ van het TV-programma “Tros RADAR”), de heer Jan Moerland.

Al hetgeen hieronder is opgenomen moet worden begrepen als een zuiver persoonlijke beschouwing van juridisch adviseur mr. Floris Zwartkruis  over de werkwijze van rechtsbijstandverzekeraars, zoals DAS Rechtsbijstand. Het is bedoeld om de discussie over de rechtsbijstandverzekeraars, en de rechtsbijstandverzekering in het bijzonder, te voeren. Dit is m.i. ook broodnodig. Verzekerden zijn mondiger en accepteren niet meer dat zij op het verkeerde been worden gezet. Orange Legal heeft zich al lange tijd sterk gemaakt om de verzekeraars tot nadenken te zetten om met nieuwe producten te komen. Producten die wel aantrekkelijk zouden kunnen zijn. Tot op heden hebben de rechtsbijstandverzekeraars zich hard opgesteld door met hun klanten te procederen, soms tot en met het Europese Hof van Justitie toe. DAS Rechtsbijstand en de andere rechtsbijstandverzekeraars willen van geen wijken weten en lijken zich nog steeds vast te klampen aan de afgelopen jaren waarbij grof geld verdiend is met het product “rechtsbijstandverzekering”. Mijn grove schatting voor dit jaar is 0,6 miljard euro (uitgaande van een premie van ca. 200 euro per jaar en 3 miljoen rechtsbijstandverzekerden). Verwezen wordt naar o.a. de eerdere publicaties van opinie-artikelen van mr. Floris Zwartkruis op www.Orangelegal.nl/nieuws.

Visie Orange Legal:

Orange Legal heeft DAS Rechtsbijstand verzocht en gesommeerd, om uiterlijk vandaag 8 juli te 14.00 uur bij het personeel van alle vestigingen onder de aandacht te brengen dat bij uitingen aan derden en uitingen binnen sociale media door juristen (niet zijnde advocaten) werkzaam bij DAS Rechtsbijstand, niet de indruk mag worden gewekt dat sprake is van de titel/functie van “Advocaat” of “Lawyer”. Er mag dus geen sprake zijn van misleiding en er moet ondubbelzinnig duidelijk worden gemaakt om welke functie het gaat, naar gelang de certificering (geen titel, HBO/BACHELOR-jurist, Master/L.L.M.-jurist, advocaat (als ook daadwerkelijk sprake is geweest van inschrijving op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten). Ook de illusie dat zowel sprake lijkt te zijn van de functie/titel van “jurist” en tegelijkertijd van “Advocaat” (“Lawyer”) mag niet worden gewekt.

Das rechtsbijstand heeft aan Orange Legal gevraagd om namen door te geven van werknemers van DAS Rechtsbijstand. Orange Legal heeft als voorbeeld een naam doorgegeven van een werkneemster van de vestiging van DAS Rechtsbijstand te Eindhoven en bewijs hiervoor aangeboden. Omwille van de privacy van de betreffende werkneemster en de te verwachten publiciteit, zal ik haar naam voorlopig in ieder geval maar niet noemen, tenzij de autoriteiten mij hierom op korte termijn vragen. Dat lijkt mij voor de betreffende werkneemster nogal zuur om haar naam nu pontificaal te noemen in deze interessante discussie. Daarbij komt dat DAS Rechtsbijstand in eerste instantie verantwoording heeft te dragen, vind ik dan.

Uit de hieronder genoemde visie van DAS Rechtsbijstand blijkt dat DAS Rechtsbijstand van mening is dat het een medewerker/medewerkster van DAS Rechtsbijstand (niet-advocaat) vrij staat om zich jegens derden namens DAS Rechtsbijstand uit te geven met de functie/titel van “Lawyer” en dit blijkt ook de huidige praktijk te zijn. Dit wekt de nodige verbazing aangezien de titel “Advocaat” zelfs wettelijk beschermd is, juist om dit soort misstanden te voorkomen. Advocaten moeten nu eenmaal aan andere eisen voldoen dan juristen met een Masteropleiding als achtergrond/L.L.M.-certificering. DAS Rechtsbijstand (“ouwe jongens krentenbrood”-relatie onderhoudend met de Raden van Toezicht  advocatuur) zou beter moeten weten, maar meent dit gewoon te kunnen maken en op de koop toe te nemen dat de verzekerden mogelijk op grove wijze jarenlang zijn misleid c.q. nog steeds op grote schaal worden misleid.

Op het “Linkedin profiel” staat/stond vandaag als volgt vermeld:

  • Naam medewerkster DAS Rechtsbijstand
  • Lawyer at DAS
  • Eindhoven en omgeving, Nederland
  • Advocatuur (deze vermelding is m.i. minder relevant omdat linkedin dit zelf ervan maakt zodra er aanknopingspunten zijn, maar toch dan geldt juist extra voorzichtigheid met het naar buiten brengen van je profiel)

Gemeenschappelijke connectie: Jan Moerland, directeur DAS Rechtsbijstand (zodat vaststaat dat Jan Moerland hier al geruime tijd bekend mee is)

Visie DAS Rechtsbijstand

Er is met de term “Lawyer” niets aan de hand. Wij keuren dit goed dat ons personeel (niet zijnde advocaat) deze functie en titel gebruiken en zij mogen zich/moeten zich als zodanig kunnen uitgeven namens DAS Rechtsbijstand en doen dat in de praktijk ook.

De functie/titel van “Lawyer” kan ook jurist of kwabaal (een zoetwatervis) inhouden volgens de Van Dale.

De letterlijke reactie van DAS Rechtsbijstand was als volgt:

Geachte heer Zwartkruis,

Ik begrijp  dat u zich keert tegen het gebruik van de term “lawyer” op het Linkedin profiel van DAS medewerkster XXXXXX

De term “lawyer” is in Nederland geen beschermde titel. Onze medewerkster bedient zich hiermee dus niet van een titel die zij niet gerechtigd zou zijn te voeren.
Verder wordt op  het profiel expliciet vermeld dat zij “Jurist Arbeidsrecht & Ambtenarenrecht” is bij DAS.

Volgens Van Dale Groot Woordenboek Engels – Nederlands kan het woord “lawyer” drie betekenissen hebben:
0.1 advocaat
0.2 jurist
0.3 kwabaal (een zoetwatervis).

Het zal u uit de context van het profiel duidelijk kunnen zijn dat het hier gaat om betekenis 0.2.

Volgens mij is het profiel dus volkomen helder over de functie en hoedanigheid van mevrouw  XXXXXX:
zij is jurist bij DAS en op geen enkele wijze wordt gesuggereerd dat zij advocaat is.

Met vriendelijke groet,

Jan Moerland
Directeur Legal Services
DAS

Aanvullende reactie Orange Legal:

(…)Ten slotte verzoek ik u mij eveneens voor 14.00 uur te berichten of de medewerkers van DAS Rechtsbijstand ook de functie/titel van “Jurist” mogen voeren en zich als zodanig mogen/moeten uitgeven, in het geval sprake is van HBO/Bachelor juristen (zonder Mr. titel/L.L.M titel.). Met andere woorden zij mogen/moeten zich ook kunnen uitgeven als Jurist in plaats van HBO-jurist en zij doen dat ook in praktijk?. Graag ook uw visie voor werknemers die noch een HBO/Bachelor noch een Master/L.L.M. certificering hebben. Met andere woorden: mogen/moeten zij zich ook als zodanig kunnen uitgeven en doen zij dat ook in de praktijk van DAS Rechtsbijstand?”

Op laatst genoemde e-mail kwam ineens geen reactie meer vanuit DAS Rechtsbijstand.  Klaarblijkelijk weet DAS Rechtsbijstand ook wel waar de schoen wringt in deze discussie.

Orange Legal heeft daarop als volgt gereageerd:

Geachte heer Moerland,

Aangezien ik vandaag voor 14.00 uur geen reactie meer van u heb ontvangen, ga ik er behoudens omgaand tegenbericht ervan uit dat de weergave van de visie van DAS correct door mij is weergegeven. Dit sluit ook aan bij uw eigen e-mail overigens zodat dit de lading alsdan dekt.

Graag alsnog een omgaande reactie uiterlijk vandaag te 15.00 uur.

Ik neem aan dat u als grote verzekeraar nog even netjes reageert voorafgaande aan het genoemde tijdstip.

Wordt vervolgd!

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).