orange-legal-update

ARAG Rechtsbijstand verliest procedure tegen trouwe klanten

ARAG Rechtsbijstand verliest procedure tegen trouwe klanten

ARAG Rechtsbijstand is door de rechtbank Midden-Nederland bij uitspraak d.d. 24 april 2018 (gepubliceerd 8 mei 2018) veroordeeld in een procedure waarin ARAG ten onrechte geweigerd had om verzekerden -die al bijna 20 jaar  (!) verzekerd waren- rechtshulp te bieden conform de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. ARAG had overeenkomstig de polisvoorwaarden gebruikelijke en normale kosten moeten vergoeden maar weigerde dit ten onrechte.

In de procedure werden de trouwe klanten van de verzekeraar  die zich niet konden verenigen met de weigering door ARAG bovendien ten onrechte door ARAG weggezet als zeer lastig/kritisch:

(…) “Uit de door ARAG geschetste gang van zaken rond de behandeling van het dossier rijst het beeld op van verzekerde en haar echtgenoot als zeer kritische cliënten (…)”

De rechtbank deelt de visie van ARAG niet.

Ook is de rechtbank van oordeel dat “de tekst van de (lees: oude) verzekeringsvoorwaarden duidelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Kosten van een externe advocaat die normaal en gebruikelijk zijn komen ongelimiteerd voor vergoeding in aanmerking“.

Om de gehele uitspraak te lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1908

Polisvoorwaarden gewijzigd na 2013

Rechtsbijstandverzekeraars hebben vanaf 2013 hun polisvoorwaarden gewijzigd na meerdere veroordelingen door het Europese Hof van Justitie. Er geldt volgens de rechtsbijstandverzekeraars op basis van de nieuwe polisvoorwaarden thans slechts dekking voor enkele duizenden euro’s voor externe rechtsbijstand. Hoogstwaarschijnlijk kunnen de huidige -zeer lage- dekkingsmaxima echter niet door de beugel. De premie betalende consument wordt hierdoor ernstig gedupeerd.

Rechtsbijstandverzekeraars al geruime tijd in opspraak

De rechtsbijstandverzekeraars en hun producten c.q. dienstverlening, waaronder de rechtsbijstandverzekering, zijn de afgelopen jaren keer op keer in opspraak geraakt.

Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken  en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt. De rechtsbijstandverzekeraars hebben daar klaarblijkelijk maling aan.

Risico’s van de rechtsbijstandverzekering

Door de vele veelbelovende reclamecampagnes hebben inmiddels bijna 3 miljoen consumenten het product rechtsbijstandverzekering in huis gehaald. Er worden door de rechtsbijstandverzekeraars miljarden omgezet.

De meeste consumenten weten echter niet dat het product rechtsbijstandverzekering meestal overbodig (zie uitzending Radar d.d. 5 december 2016), erg duur, onvolledig en beperkt is. De consument betaalt hierdoor dus niet alleen hoge premies, eigen risico en/of eigen bijdragen maar door de lage dekkingsmaxima en beperkingen in verzekeringsvoorwaarden ook zelf de gemaakte externe advocaatkosten. De advocaatkosten worden overigens alleen gedekt voor werkzaamheden richting/tijdens een gerechtelijke procedure en tot het toepasselijke maximum.

Een consument zit vanwege de noodzaak van rechtshulp natuurlijk niet te wachten op aanvullende administratieve rompslomp en oeverloze discussies met de rechtsbijstandverzekeraars. Toch moeten consumenten daar wel  rekening mee houden. Ook dit kwam ter sprake in de uitzending van Radar d.d. 5 december 2016. Bekijk hier de uitzending: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/05-12-2016/rechtsbijstandverzekering-1/

Indien gekozen wordt door behandeling van een jurist (met of zonder mr.-titel) van de rechtsbijstandverzekeraar, dan is het voor de consument goed te weten dat juristen van rechtsbijstandverzekeraars zeer hoge targets opgelegd hebben gekregen van de rechtsbijstandverzekeraars om dossiers af te wikkelen (ca. 350 dossiers per jaar afwikkelen).

De verzekeraar en de behandelaars van de verzekeraars hebben er dus belang bij om zoveel mogelijk te “schikken”. Het risico van “tunnelschikkingsvisie” van de behandelaar is hierdoor erg groot. Zo werd DAS rechtsbijstand onlangs veroordeeld tot betaling van € 115.000 NETTO vanwege het forceren van een schikking ten nadele van een consument: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8842

Zie ook: https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/das-moet-dikke-ton-dokken-wegens-slechte-rechtsbijstand.

Niet integer handelen rechtsbijstandverzekeringsbranche

Belangrijk is voorts dat de consument ervan op aan moet kunnen dat de partij die rechtsbijstand verleent “integer” is. Met name bij het tot stand brengen van een schikking moet de consument er op kunnen vertrouwen dat de belangen van de verzekerde goed worden betrokken, afgewogen en behartigd.

De rechtsbijstandverzekeringsbranche heeft de afgelopen jaren getoond niet integer te handelen. Zo werd onderzoek over de vrije advocaatkeuze door de rechtsbijstandverzekeringsbranche gefingeerd (!). De rechtsbijstandverzekeringsbranche viel door de mand. Lees hiervoor o.a.: https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-vangt-bot-met-discussie-vrije-advocaatkeuze/

Vrije advocaatkeuze

Het Europese Hof van Justitie heeft diverse keren bevestigd dat verzekerden recht hebben op de vrije advocaatkeuze. Lees hiervoor o.a.: https://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-het-europese-hof/

Rechtsbijstandverzekeraars hebben na arresten van het Europese Hof van Justitie hun verzekeringsvoorwaarden drastisch ingeperkt. Het recht op vrije keuze van advocaat/jurist wordt hierdoor zodanig beperkt dat er in redelijkheid geen sprake meer is van het volwaardige recht op vrije advocaatkeuze zoals nu juist bevestigd werd door het Europese Hof van Justitie.

Alternatief voor rechtsbijstandverzekering: spaarrekening

Consumenten kunnen hun premie-bedragen overmaken naar een spaarrekening en indien nodig/gewenst zelf zonder tussenkomst van een rechtsbijstandverzekeraar een advocaat naar keuze inschakelen.

Voordelen:

  • alleen kosten rechtsbijstand indien nodig
  • kwalitatief betere rechtsbijstand
  • integere rechtsbijstand
  • goedkoper
  • sneller: geen onnodige administratieve rompslomp en discussies

Waarom deze post?

Orange Legal maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht (het specialisme van Orange Legal). Daarnaast zet Orange Legal zich in voor de belangen van de consument en voor onze rechtsstaat.

Orange Legal verkiest daarbij verschillende media, zoals TV en sociale media.

Deel dit artikel:

Picture of Floris Zwartkruis

Floris Zwartkruis

Orange Legal is een modern en ambitieus juridisch advieskantoor voor bedrijven en particulieren binnen de Randstad, met specialisatie arbeidsrecht.

Laatste nieuws

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).