Hoe hoog is de maximale transitievergoeding in 2023?

Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Transitievergoeding berekenen

Maximale transitievergoeding € 89.000,-

De transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2023 totaal maximaal € 89.000 bruto.

Gefixeerde schadevergoeding

Ook de gefixeerde schadevergoeding maakt onderdeel uit van de ontslagvergoeding.

De gefixeerde ontslagvergoeding is de ontslagvergoeding die de werkgever (dat kan soms ook de werknemer zijn!) verschuldigd is indien bij de opzegging géén rekening is gehouden met de geldende opzegtermijn.

De wet bepaalt dat aan de andere partij dan een zogeheten ´gefixeerde schadevergoeding´ verschuldigd is.

Om de gefixeerde schadevergoeding te kunnen berekenen, is het van belang om de toepasselijke opzegtermijn te weten.

Welke opzegtermijn geldt?

De volgende opzegtermijnen gelden:

  • Tijdens de proeftijd: géén opzegtermijn.
  • Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt: in principe niet opzegbaar.

Toelichting opzegtermijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld één jaar) geldt dat in principe niet kan worden opgezegd, tenzij in de arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen waaruit blijkt dat tussentijdse opzegging wél is toegestaan.

  • Bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt: in beginsel één maand opzegtermijn.

Toelichting opzegtermijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De duur van de opzegging is bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meestal één maand in geval van een arbeidsovereenkomst korter dan vijf jaar, twee maanden, bij een arbeidsovereenkomst tussen vijf en tien jaar, drie maanden, bij een arbeidsovereenkomst tussen tien en vijftien jaar en vier maanden bij een arbeidsovereenkomst van vijftien jaar, of langer. Dit is bepaald in wet (artikel 7:672 lid 2 BW).

De opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen (artikel 7:672 lid 1 BW).

In de arbeidsovereenkomst of CAO kan een langere opzegtermijn zijn overeengekomen. Echter, deze mag niet langer zijn dan zes maanden. Ook een kortere termijn dan één maand mag in de CAO worden opgenomen.

De opzegtermijn van de werkgever moet bovendien altijd het dubbele zijn van de opzegtermijn van de werknemer.

Wil je meer weten over de toepasselijke opzegtermijn lees dan dit artikel of neem nu contact met ons op om snel meer duidelijkheid te krijgen over de opzegtermijn die voor jou van toepassing is en voor de hoogte van de ontslagvergoeding waar je recht op hebt.

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Expert bij AvroTros Radar

Bekend van tv

Mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal) is de afgelopen jaren als expert uitgenodigd voor diverse uitzendingen van het consumentenprogramma AvroTros Radar.
Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

We berekenen graag jouw ontslagvergoeding

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Hoe hoog is mijn transitievergoeding?

We berekenen graag jouw transitievergoeding

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).