Mag ik tijdens ziekte op vakantie gaan?

Juridisch advies & rechtshulp

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Vaststellingsovereenkomst screenen

Heb je een (concept) vaststellingsovereenkomst van jouw werkgever ontvangen en wil je deze gratis door ons laten screenen? Dat kan!

Ja, het is meestal mogelijk om ook tijdens ziekte op vakantie te gaan.

Op grond van de wet (artikel 7:638 BW) moet de werkgever de werknemer de mogelijkheid geven om het wettelijke minimum van vakantiedagen op te nemen. Dat komt neer op 20 vakantiedagen per jaar, uitgaande van een fulltime dienstverband. Indien je parttime werkzaam bent, dan geldt een evenredig deel van de wettelijke vakantiedagen.

Werkgever kan de vakantie uitsluitend weigeren indien er gewichtige redenen zijn die zich verzetten tegen de vakantie.

Indien de werkgever verzuimt om binnen veertien dagen na de aanvraag van de vakantie bezwaren kenbaar te maken tegen het verzoek om de vakantie in te plannen, dan wordt de vakantie geacht te zijn vastgesteld conform de wensen van de werknemer. Uiteraard moeten er nog wel voldoende vakantiedagen resteren.

Werkgever heeft niettemin het recht om de bedrijfsarts te vragen om te toetsen of er medische bezwaren zijn tegen de vakantie. De werkgever kan niet op eigen houtje beoordelen of werknemer wel of niet met vakantie kan gaan op grond van medische redenen.

 Bezwaar tegen vakantie wordt in de praktijk door de bedrijfsarts zelden geadviseerd. Een vakantie kan immers juist in het belang van de werknemer zijn om te kunnen herstellen of om de ziekte beheersbaar te houden.

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Neem direct contact op

Juridisch advies & rechtshulp

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Gratis check

Vaststellingsovereenkomst screenen

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).