Wat kan ik doen als mijn werkgever mij onder druk zet via Powerplay tijdens ziekte?

Juridisch advies & rechtshulp

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Vaststellingsovereenkomst screenen

Heb je een (concept) vaststellingsovereenkomst van jouw werkgever ontvangen en wil je deze gratis door ons laten screenen? Dat kan!

Niet iedere werkgever pakt de ziekte van werknemers professioneel aan via de Wet verbetering Poortwachter. Er zijn ook werkgevers die ervan overtuigd zijn dat je met Powerplay de situatie ook naar je hand kan zetten. De gedachte (en hoop) is dan dat je met oneigenlijke middelen goedkoop afscheid kan nemen van de betreffende werknemer of deze kan bewegen om spoedig weer aan het werk te gaan.

Dan volgt uiteindelijk op de Powerplay van de werkgever vrijwel altijd de deksel op de neus.

Wanneer de werkgever jou tijdens ziekte onder druk zet, weet dan dat er uitstekende oplossingen zijn om je hiertegen met succes te verweren via rechtsbijstand.

Een en ander zal hieronder worden toegelicht aan de hand van een casus waarbij werkgever en werkneemster overhoop lagen over de wijze waarop moest worden omgesprongen met de re-integratie.

De Kantonrechter besliste uiteindelijk dat het verzoek van werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, moet worden afgewezen en de nevenverzoeken van werkneemster moeten worden toegewezen.

Werkgever die werknemer onder druk zet, kan de deksel op de neus verwachten…

Deze uitspraak laat zien dat ‘Powerplay’ van werkgeverszijde bij een zieke werknemer ook wel eens compleet verkeerd kan uitpakken. Werkgever kon klaarblijkelijk niet het geduld opbrengen om werkneemster –die serieuze, objectiveerbare medische klachten had en een operatie nodig had- op professionele wijze weer in het arbeidsproces te begeleiden. Ook lijkt het erop dat de werkgever zich in de nesten had gewerkt door aan werkneemster ‘out of the blue’ mee te delen dat haar functie was komen te vervallen. Het enkele feit dat werkneemster in zekere zin ook mee heeft gedaan aan het ‘kat- en muisspel’, vindt de kantonrechter klaarblijkelijk van ondergeschikt belang.

Om kennis te nemen van de betreffende zaak die besproken wordt door mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal).

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Neem direct contact op

Juridisch advies & rechtshulp

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Gratis check

Vaststellingsovereenkomst screenen

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).