Is het erg als ik mij niet op juiste wijze ziek heb gemeld?

Juridisch advies & rechtshulp

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Vaststellingsovereenkomst screenen

Heb je een (concept) vaststellingsovereenkomst van jouw werkgever ontvangen en wil je deze gratis door ons laten screenen? Dat kan!

Hoe meld ik mij ziek? Telefonisch, per whatsapp, per e-mail, per sms…

Ziekteverzuimreglement

Bij veel werkgevers geldt een ziekteverzuimreglement. Werkgever heeft er belang bij om tijdig te weten als een werknemer ziek is of afwezig. Het beginsel ´geen arbeid, geen loon´ is van toepassing. Daarom moet over ziekte of afwezigheid, eventuele ongeoorloofde afwezigheid, geen onduidelijkheid bestaan. Daarom kan het ziekteverzuimreglement uitkomst bieden.

In het ziekteverzuimreglement kan bijvoorbeeld zijn bepaald op welke wijze (de vorm) ziek moet worden gemeld: telefonisch en/of per e-mail en/of per whatsappbericht. Ook kan bepaald zijn bij wie de ziektemelding moet worden gedaan en wanneer er uiterlijk een ziektemelding moet worden gedaan.

De inhoud van het verzuimreglement of de uitleg ervan kan niettemin tot veel discussies leiden.

Te denken is aan de situatie dat nét te laat, bij de verkeerde persoon (bijvoorbeeld een vervanger) of op een andere wijze (bijvoorbeeld per whatsapp in plaats van per e-mail) dan conform het ziekteprotocol de ziektemelding plaats vindt. Wat is dan de sanctie, het gevolg of het risico voor de werknemer?

De omstandigheden van het geval spelen vaak een bepalende rol.

Indien werkgever van de ziekte situatie duidelijk op de hoogte had kunnen zijn, levert dit een andere situatie op dan een op verkeerde wijze gedane ziektemelding die bovendien voor verschillende uitleg vatbaar is. Oftewel: het verzuimprotocol is meer dan alleen een belangrijke indicator voor het antwoord op de vraag of wel/of niet op juiste wijze ziek is gemeld.

Indien werknemer ondanks duidelijke toepasselijkheid van het protocol, duidelijke specifieke regels in het protocol en bijvoorbeeld ondanks eerdere waarschuwing om zich aan het protocol te houden, toch een eigen manier van ziektemelding hanteert, dan komt dit voor risico van de werknemer.

Ziekteprotocol en toetsing door bedrijfsarts belangrijke pijlers bij ziekte

Werkgever moet immers de mogelijkheid hebben om de ziektemelding te kunnen laten toetsen door de bedrijfsarts. Indien die mogelijkheid wordt onthouden omdat het ziekteprotocol niet wordt nageleefd en de werknemer vervolgens om onduidelijke reden of “ziek” thuis blijft, dan kan discussie ontstaan indien werkgever het loon vervolgens stop zet omdat geen arbeid is verricht. En die discussie kan dan ook resulteren in een domper voor de werknemer.

Tot slot: het opstellen en invoeren van het ziekteverzuimreglement/protocol behoeft de instemming van -indien van toepassing- de Ondernemingsraad. Dit is vastgelegd in artikel 27 lid 1 onder D Wet op de Ondernemingsraad.

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Neem direct contact op

Juridisch advies & rechtshulp

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Gratis check

Vaststellingsovereenkomst screenen

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).