Mag mijn werkgever mij ontslaan tijdens ziekte?

Juridisch advies & rechtshulp

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Vaststellingsovereenkomst screenen

Heb je een (concept) vaststellingsovereenkomst van jouw werkgever ontvangen en wil je deze gratis door ons laten screenen? Dat kan!

Ontslag tijdens ziekte?

Werkgever mag de werknemer in ieder geval gedurende de eerste twee jaar ziekte niet ontslaan. Er geldt een wettelijk opzegverbod tijdens ziekte. Dit is neergelegd in artikel 7:670 BW.

Als UWV aan de werkgever een loonsanctie heeft opgelegd omdat werkgever niet voldoende inspanningen heeft verricht bij de re-integratie,  mag werkgever de werknemer ook niet gedurende de verlengde termijn van de loonsanctie ontslaan. Op die manier kan het voorkomen dat werkgever gedurende (maximaal) drie jaar van het dienstverband niet is toegestaan om te ontslaan wegens ziekte.

Na de periode van twee jaar (of langer indien loonsanctie UWV) mag er wél worden opgezegd.

Xella-norm / Xella-arrest

Werkgever moet uit hoofde van ´goed werkgeverschap´ instemmen met het beëindigingsvoorstel van de werknemer onder toekenning van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld in het Xella-arrest.

De achterliggende gedachte bij het arrest van de Hoge Raad is dat de werkgever aanspraak kan maken op de compensatieregeling. Dit is vastgelegd in de wet (artikel 7:673 e BW).

Om kennis te nemen van het Xella-arrest van de Hoge Raad

Er is wel een uitzondering dat werkgever niet mag ontslaan tijdens ziekte: indien de ziekte is ontstaan nádat de werkgever het UWV reeds om toestemming heeft verzocht om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, dan mag werkgever toch de werknemer ontslaan. Deze uitzondering geldt om te voorkomen dat een werknemer zich juist vanwege de ontslag-intenties van de werkgever ziek meldt en de plannen van de werkgever zou kunnen dwarsbomen.

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Neem direct contact op

Juridisch advies & rechtshulp

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Gratis check

Vaststellingsovereenkomst screenen

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).