Wanneer mag mijn werkgever het loon opschorten of stopzetten?

Juridisch advies & rechtshulp

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Vaststellingsovereenkomst screenen

Heb je een (concept) vaststellingsovereenkomst van jouw werkgever ontvangen en wil je deze gratis door ons laten screenen? Dat kan!

Mijn werkgever betaalt mijn salaris niet meer…

Loon opschorten

Indien je geen gehoor geeft aan een oproep van de bedrijfsarts kan dit tot gevolg hebben dat de werkgever het loon opschort. Dit betekent dat het loon met terugwerkende kracht pas weer zal worden betaald als je je alsnog meldt bij de bedrijfsarts.

In de wet (artikel 7:629 lid 6 BW) is bepaald dat werkgever het loon kan opschorten indien werknemer zich niet houdt aan redelijke, schriftelijke controlevoorschriften. Meestal maken de controlevoorschriften deel uit van het verzuimreglement.

Loon stopzetten (´loonstop´)

In de wet (artikel 7:629 lid 3 BW) is bepaald in welke gevallen de werkgever een loonstop kan toepassen.

´Loonstop´ houdt in dat het loon met onmiddellijke ingang niet meer wordt betaald en ook niet meer hoeft te worden betaald met terugwerkende kracht indien werknemer alsnog aan de verplichtingen voldoet. Loonstop is dus niet zozeer een drukmiddel, maar een sanctie die wordt opgelegd.

Het gaat wat betreft de re-integratieverplichtingen om de volgende vier situaties :

  • Werknemer belemmert of vertraagt de genezing.
  • Ondanks het feit dat de werknemer daartoe in staat is verricht de werknemer zonder geldige reden géén passende arbeid.
  • Werknemer weigert zonder geldige reden om mee te werken aan een door de werkgever of door de werkgever aangewezen deskundige mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen die er op gericht zijn om passende arbeid te verrichten.
  • Werknemer weigert zonder geldige reden om mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak.
JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Neem direct contact op

Juridisch advies & rechtshulp

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Gratis check

Vaststellingsovereenkomst screenen

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).