Wat zijn de belangrijkste verplichtingen van de Wet verbetering Poortwachter via Stappenplan?

Juridisch advies & rechtshulp

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Vaststellingsovereenkomst screenen

Heb je een (concept) vaststellingsovereenkomst van jouw werkgever ontvangen en wil je deze gratis door ons laten screenen? Dat kan!

Stappenplan: belangrijkste verplichtingen Wet verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is de wet die betrekking heeft op het traject na opgetreden arbeidsongeschiktheid.

De wet geeft het traject aan dat werkgever en werknemer dienen te bewandelen om de door arbeidsongeschiktheid getroffen werknemer zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daartoe hebben zowel de werknemer als de werkgever inspanningsverplichtingen.

Week 1: Eerste ziektedag

De werknemer moet zich op de eerste ziektedag ziek melden. De werkgever moet na de ziektemelding binnen een week actie ondernemen door de ziektemelding te melden bij de arboarts of bedrijfsarts.

Week 6: Probleemanalyse

Na uiterlijk zes weken na de eerste ziektedag moet een Probleemanalyse worden opgesteld.

Week 8: Plan van Aanpak

Via het Plan van Aanpak maken de werkgever en werknemer gezamenlijk afspraken met als doel om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen de organisatie van de werkgever. Dit is 1e spoor. Het kan ook zijn dat op advies van de bedrijfsarts gekeken wordt naar re-integratie buiten de organisatie. Dit is 2e spoor.

Een evaluatie van het Plan van Aanpak vindt om de zes weken plaats.

Week 42: Ziekmelding bij UWV

Werkgever moet uiterlijk op de eerste werkdag van week 42 na de eerste ziektedag melding doen bij UWV van langdurige ziekte.

Week 52: Eerstejaars evaluatie

Werkgever en werknemer moeten uiterlijk in week 52 een eerstejaars evaluatie indienen. Daarbij wordt gekeken naar de re-integratie activiteiten van beide partijen. Ook wordt gekeken of het ingezette traject van re-integratie moet worden bijgesteld. Feitelijk gaat het om een evaluatie van het eerder opgestelde Plan van Aanplak. Het eerstejaarsformulier maakt onderdeel uit van het re-integratieverslag.

Week 87: WIA-aanvraag

In week 87 stuurt het UWV aan de zieke werknemer een brief voor het aanvragen van de WIA-uitkering. In week 91 moet de WIA-aanvraag zijn ingediend. Het UWV zal het re-integratieverslag beoordelen waartoe de werkgever verantwoording moet afleggen. Ook zal de zieke werknemer worden opgeroepen voor een WIA-uitkering door de verzekeringsarts van het UWV.

Week 91: Eindevaluatie

De eindevaluatie wordt in week 91 door werkgever én werknemer via een formulier ingevuld. De voortgang van de re-integratie komt hierin aan de orde.

Week 104: WIA

Na 104 weken ziekte krijgt de zieke werknemer van UWV de (uiterlijk in week 91 aangevraagde) WIA-uitkering. Daarna zal werkgever de arbeidsovereenkomst met toestemming van UWV kunnen opzeggen. Let wel: indien werkgever onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan, kan de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever tot maximaal één jaar worden verlengd. Gedurende deze loonsanctie kan werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen omdat UWV alsdan hiervoor geen toestemming zal geven.

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Neem direct contact op

Juridisch advies & rechtshulp

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Gratis check

Vaststellingsovereenkomst screenen

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).