Ondernemingsrecht/Privaatrecht

 • Juridisch advies
 • Rechtsbijstand
 • Het opstellen en screenen/toetsen van juridische documenten (contracten, algemene voorwaarden, bedrijfsvoorschriften etc.)
 • Incasso & aanvrage faillissement
 • Aansprakelijkstelling (indienen claim of weerleggen claim)
 • Het leggen van beslagen of opheffen van beslagen
 • Ongedaan maken van contracten (vernietiging, ontbinding overeenkomsten etc.)
 • Wanprestatie & onrechtmatige daad
 • Vrijwaringszaken

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande overzicht vragen hebben of staat uw juridische onderwerp er niet bij? Schroom vooral niet om meteen even contact op te nemen met Orange Legal.

 

Arbeidsrecht

 • Juridisch advies
 • Procederen (o.a. indienen verzoekschriften of voorlopige voorzieningen in Kort Geding)
 • Opstellen en screenen van arbeidsovereenkomst(en) en/of bedrijfsvoorschriften
 • Begeleiden van trajecten voor, tijdens en na de arbeidsovereenkomst
 • Ontslag op staande voet
 • Stopzetten en/of opschorten loondoorbetaling
 • Overeenkomsten van opdracht
 • Concurrentiebeding/relatiebeding

 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande overzicht vragen hebben of staat uw juridische onderwerp er niet bij? Schroom vooral niet om meteen even contact op te nemen met Orange Legal.

Bestuursrecht (overheid, gemeente etc.)/Subsidierecht

 • Juridisch advies
 • Rechtsbijstand
 • Het indienen van bedenkingen, bezwaarschriften en beroepschriften
 • Optreden tegen feitelijk handelen bestuursorgaan
 • Optreden tegen besluitvorming bestuursorgaan
 • Optreden tegen handhaving (bestuursdwang, dwangsom)
 • Subsidie kwesties (aanvraag, verlening, uitvoeringsovereenkomst, vaststelling, intrekking of vermindering van subsidie)

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande overzicht vragen hebben of staat uw juridische onderwerp er niet bij? Schroom vooral niet om meteen even contact op te nemen met Orange Legal.