Wanneer heb ik recht op een billijke vergoeding?

Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Transitievergoeding berekenen

Hoge billijke vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid werkgever

De billijke vergoeding maakt naast de gefixeerde schadevergoeding en de transitievergoeding onderdeel uit van de ontslagvergoeding.

De rechter beoordeelt of de werkgever een ´billijke vergoeding´ verschuldigd is. Er wordt uitsluitend in bijzondere omstandigheden een billijke vergoeding toegekend. Er moet sprake zijn van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever.

Het Gerechtshof Den Haag heeft bij arrest d.d. 11 oktober 2022 (publicatie 18 oktober 2022) uitspraak gedaan over een werknemer van de Braziliaanse Ambassade.

De medewerker was ten onrechte tijdens ziekte ontslagen en heeft volgens het Gerechtshof recht op een billijke vergoeding.

Wat betreft de hoogte van de billijke vergoeding ziet het Gerechtshof aanleiding om een uitzondering te maken op de eerder door de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunten in de arresten New Hairstyle d.d. 30 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1187), Zinzia d.d. 8 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:878) en Service Now d.d. 30 november 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2218).

Met name dient bij de hoogte van de billijke vergoeding te worden betrokken:

  • hetgeen de werknemer aan loon zou hebben genoten als het ontslag niet zou hebben plaatsgevonden;
  • de mate waarin de werkgever een verwijt valt te maken;
  • de gevolgen van het ontslag voor zover deze zijn toe te rekenen aan het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever;
  • of de werknemer inmiddels ander werk heeft

Een en ander heeft tot de slotsom geleid dat de werknemer recht heeft op een billijke vergoeding van € 50.000.

Mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal) schreef hierover deze publicatie

Overigens worden er soms nog aanmerkelijk hogere billijke vergoedingen toegewezen.

Zo veroordeelde de rechtbank Noord-Holland bij uitspraak van 24 april 2018 een werkgever tot betaling van ruim € 600.000 bruto wegens ernstige verwijtbaarheid van de werkgever. De ernstige verwijtbaarheid was ontstaan omdat de verstoorde arbeidsverhouding enkel aan haar te wijten was.

Mr. Floris Zwartkruis (Orange Legal) schreef hierover deze publicatie

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

We berekenen graag jouw ontslagvergoeding

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Hoe hoog is mijn transitievergoeding?

We berekenen graag jouw transitievergoeding

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).