Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Transitievergoeding berekenen

Transitievergoeding

De transitievergoeding maakt onderdeel uit van de ontslagvergoeding.

Je hebt volgens de wet (artikel 7: 673 BW) recht op de transitievergoeding als de werkgever het initiatief neemt tot beëindiging (opzegging) van het dienstverband of indien werkgever besluit om het tijdelijke contract niet te verlengen.

Het kan ook zijn dat de arbeidsovereenkomst via UWV eindigt omdat je langdurig ziek bent of vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Of de arbeidsovereenkomst kan op initiatief van de werkgever of werknemer via de rechter worden ontbonden.

Werknemer heeft ten slotte recht op de transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst door de werknemer is opgezegd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

In al deze situaties bestaat sowieso recht op de zogeheten ‘transitievergoeding’.

Is het betalen van een transitievergoeding door de werkgever verplicht in het kader van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst? Nee, het is niet verplicht voor de werkgever om in het kader van een vaststellingsovereenkomst een transitievergoeding te betalen. In de praktijk betaalt de werkgever echter vrijwel altijd de transitievergoeding. Dus ook als partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan.

Toelichting op de rekentool transitievergoeding:

Let op! de tool om de transitievergoeding te berekenen, geeft slechts een indruk van de werkelijke hoogte van de transitievergoeding.

Het berekende bedrag door de tool kan afwijken van het bedrag waar je volgens de wet recht op hebt.

In de wet (artikel 7:673 lid 3 BW) is bepaald dat de transitievergoeding 1/3e maandsalaris bedraagt voor ieder jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en een evenredig deel van een jaar dat de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd. Hierop bestaan ook uitzonderingen.

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

We berekenen graag jouw ontslagvergoeding

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Hoe hoog is mijn transitievergoeding?

We berekenen graag jouw transitievergoeding

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).