Mag mijn werkgever mediation weigeren?

Juridisch advies & rechtshulp

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Vaststellingsovereenkomst screenen

Heb je een (concept) vaststellingsovereenkomst van jouw werkgever ontvangen en wil je deze gratis door ons laten screenen? Dat kan!

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid tussen partijen. Mediation kan niet in kort geding worden afgedwongen. Dat betekent echter niet dat de keuze om wel/niet aan meditation te doen voor de werkgever vrijblijvend zou zijn. In tegendeel: de werkgever is verplicht om de adviezen van de bedrijfsarts op te volgen. Dit is andermaal bevestigd door de kantonrechter te Rotterdam bij uitspraak d.d. 29 december 2022.

De kantonrechter overwoog in de uitspraak tussen RTL en een medewerker als volgt:

´RTL kan niet veroordeeld worden tot het opvolgen van de adviezen van de bedrijfsarts voor zover die het volgen van een mediationtraject inhouden. Basis voor mediation is immers de vrijwillige bereidheid van de deelnemers daartoe. Wel dient RTL de adviezen van de bedrijfsarts meer in het algemeen op te volgen, op grond van de wet. Omdat [eiser01] niet heeft onderbouwd welke adviezen specifiek worden bedoeld, en omdat de bedrijfsarts ook in de toekomst nog adviezen kan afgeven, is deze vordering te algemeen omschreven om in het kader van een kort geding te worden toegewezen. Nogmaals wordt benadrukt dat alleen al op grond van de wet RTL de adviezen zal moeten opvolgen. Eventueel kan [eiser01] het UWV vragen of RTL wel voldoende aan haar reïintegratieverplichtingen heeft voldaan. Uiteraard dient [eiser01] zelf ook aan zijn reïintegratieverplichtingen te voldoen. De gevorderde veroordeling tot het zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving wordt eveneens afgewezen. Uiteraard is een goed werkgever verplicht hiervoor zorg te dragen, maar het gevorderde is te algemeen omschreven om te kunnen beoordelen in een kort geding procedure.´

 

Maak hier kennis met de uitspraak van de rechter.

De werkgever heeft aldus de verplichting om er alles aan te doen om te trachten om de verhoudingen te herstellen.

Als de werkgever zodanig lang wacht met de inzet van mediation en de arbeidsverhoudingen hierdoor duurzaam en onherstelbaar worden verstoord, dan kan de rechter een billijke vergoeding toewijzen als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de rechter.

De werkgever mag dus niet te snel aansturen op het einde van de arbeidsovereenkomst en moet zijn uiterste best doen om de verstoorde arbeidsrelatie re repareren.

Zo oordeelde de rechtbank Noord-Nederland bij uitspraak d.d. 23 juli 2021 dat aan werknemer een billijke vergoeding moest worden toegekend van totaal € 35.000 omdat werkgever te weinig inspanningen had gedaan om de verstoorde arbeidsverhoudingen te herstellen.

Maak hier kennis met de uitspraak van de kantonrechter.

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Neem direct contact op

Juridisch advies & rechtshulp

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Gratis check

Vaststellingsovereenkomst screenen

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).