Kan mijn werkgever verbieden om ook voor een andere werkgever werkzaamheden (nevenwerkzaamheden) te verrichten?

Juridisch advies & rechtshulp

Neem contact met ons op voor juridisch advies & rechtshulp. We gaan ons uiterste best doen om ook voor jou de beste oplossing te realiseren.

Vaststellingsovereenkomst screenen

Heb je een (concept) vaststellingsovereenkomst van jouw werkgever ontvangen en wil je deze gratis door ons laten screenen? Dat kan!

Nevenwerkzaamheden mogen vanaf 1 augustus 2022 niet meer worden verboden

Het kan zijn dat in jouw arbeidsovereenkomst een zogeheten ´verbod op nevenwerkzaamheden-beding´ is opgenomen. Dit beding houdt in dat je geen andere, dan overeengekomen werkzaamheden mag uitvoeren.

Met inwerkingtreding van de Wet Voorspelbare en Transparante Arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 is het echter uitdrukkelijk toegestaan om ook voor een andere werkgever werkzaamheden te verrichten.  De Wet Voorspelbare en Transparante Arbeidsvoorwaarden is een implementatie (uitwerking) van de EU richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

De wet bepaalt in het nieuwe wetsartikel 7:653a BW:

Artikel 7:653a BW

  1. Een beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht bij die werkgever, is nietig, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.
  2. De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte de in dit artikel aan hem toegekende rechten geldend maakt, ter zake bijstand heeft verleend of een klacht hierover heeft ingediend.

De EU richtlijn is te downloaden via de volgende link: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wat verandert er voor werkgevers en werknemers. 

Indien jouw werkgever beroep doet op het in de arbeidsovereenkomst opgenomen beding van ´verbod op nevenwerkzaamheden´, dan vormt dat geen gegronde reden om niet meer voor een andere werkgever te mogen werken. Het beding is immers niet meer rechtsgeldig.

Hoe zit het met arbeidsovereenkomsten van vóór augustus 2022 waarin een beding is opgenomen van verbod op nevenwerkzaamheden?

Ook de oude arbeidsovereenkomsten van vóór augustus 2022 vallen in verband met de directe werking van de Wet Voorspelbare en Transparante Arbeidsvoorwaarden onder de toepasselijkheid van de wet. Dat betekent dat een beding voor verbod op nevenwerkzaamheden dat voorheen rechtsgeldig was, thans nietig kan zijn. Dus ook voor bedingen in arbeidsovereenkomsten vóór augustus 2022.

Wel bestaat er een uitzondering. Werkgever kan wel met succes beroep doen op het nevenwerkzaamhedenbeding indien er sprake is van een rechtvaardigingsgrond op grond van objectieve redenen om de nevenwerkzaamheden te verbieden. Gedacht moet dan worden aan bijvoorbeeld strijd die door de nevenwerkzaamheden ontstaat met de Arbeidstijdenwet.

Zo mag je als werknemer over een periode van 4 weken gemiddeld niet langer dan 55 uur per week (en bij CAO eventueel max. 60 uur per week) werken. Over een periode van 16 weken mag je gemiddeld maximaal 48 uur werken.

Ook de werktijden moeten liggen binnen de wettelijke grenzen van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Voor een aantal werknemers en beroepen gelden andere regels voor werktijden en rusttijden, zoals artsen in opleiding en specialisten in een ziekenhuis.

JURIDISCH ADVIES OF RECHTSBIJSTAND AL V.A. € 299

Prepaid rechtshulppakketten

Alleen bij Orange Legal kunnen van tevoren extra voordelig uren juridisch advies of rechtsbijstand voor arbeidsrechtzaken/ontslagzaken tevoren worden ingekocht via een prepaid deal met gemodereerd vervolgtarief.
Neem direct contact op

Juridisch advies & rechtshulp

Of laat hieronder je naam en telefoonnummer achter. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).
Gratis check

Vaststellingsovereenkomst screenen

Stuur ons een bericht

Neem direct contact op

Of vul onderstaand formulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op (meestal binnen enkele uren).